Ad-Dukhaan - سورة الدخان - ( The Smoke ) - Read Quran القران الكريم in Bosnian translation
 
Cheap International Calls
FREE mins! NO FEES. Pinless
Call Instantly. Manage Online
www.MiniCalls.com
Live Stream from Makkah and Madina | Quran Teacher New | Listen Quran Online | Read Quran Online in Uthmani Script | FREE Dictionary

The Quran  in
Show Arabic Text Show All Translations
Ad-Dukhan | 59 verses | The Smoke | Recitation | Topics | Uthmani Script | Tafsir | Words | Quran Teacher  سورة الدخان  
Sura #44 | Makkah
1Hā Mīm.
 
2Tako Mi Knjige jasne,
 
3Mi smo počeli da je u Blagoslovljenoj noći objavljujemo – i Mi, doista, opominjemo –
 
4u kojoj se svaki mudri posao riješi
 
5po zapovijedi Našoj! Mi smo, zaista, slali poslanike
 
6kao milost Gospodara tvoga – On, uistinu, sve čuje i sve zna –
 
7Gospodara nebesa i Zemlje i onoga što je između njih – ako čvrsto vjerujete,
 
8drugog boga osim Njega nema; On život i smrt daje – Gospodara vašeg i Gospodara vaših predaka davnih!
 
9Ali ovi sumnjaju i zabavljaju se,
 
10zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim
 
11koji će ljude prekriti. "Ovo je neizdržljiva patnja!
 
12Gospodaru naš, otkloni patnju od nas, mi ćemo, sigurno, vjerovati!"
 
13A kako će oni pouku primiti, a već im je došao istiniti Poslanik
 
14od koga oni glave okreću i govore: "Poučeni – umno poremećeni!"
 
15Mi ćemo patnju malo-pomalo otklanjati i vi ćete se, sigurno, u mnogobožačku vjeru vratiti;
 
16ali onog Dana kada ih svom silom zgrabimo, zbilja ćemo ih kazniti.
 
17Još davno prije njih Mi smo faraonov narod u iskušenje stavili, kada im je bio došao plemeniti poslanik:
 
18"Ispunite prema meni ono što ste dužni, o Allahovi robovi, jer ja sam vam poslanik pouzdani,
 
19i ne uzdižite se iznad Allaha, ja vam donosim dokaz očevidni,
 
20i ja se utječem i svome i vašem Gospodaru da me na kamenujete,
 
21a ako mi ne vjerujete, onda me na miru ostavite!"
 
22I on pozva u pomoć Gospodara svoga: "Ovo je, doista, narod nevjernički!" –
 
23"Izvedi noću robove Moje, za vama će potjera poći
 
24i ostavi more nek miruje, oni su vojska koja će, zaista, potopljena biti."
 
25I koliko ostaviše bašča i izvora,
 
26i njiva zasijanih i dvorova divnih,
 
27i zadovoljstava koja su u radosti provodili! –
 
28tako to bî, i Mi smo to u nasljedstvo drugima ostavili –
 
29ni nebo ih ni Zemlja nisu oplakivali, i nisu pošteđeni bili,
 
30a sinove Israilove smo ponižavajuće patnje spasili
 
31od faraona – on je bio gord, jedan od onih koji su u zlu svaku mjeru prevršili –
 
32i znajući kakvi su, između savremenika smo ih odabrali,
 
33i neka znamenja puna očite blagosti smo im dali.
 
34A ovi, doista, govore:
 
35"Postoji samo naša prva smrt, mi nećemo biti oživljeni;
 
36pretke naše nam dovedite, ako je istina to što govorite!"
 
37Da li su silniji oni ili narod Tubba' i oni prije njega? – njih smo uništili jer su nevjernici bili.
 
38Mi nismo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih da bismo se igrali.
 
39Mi smo ih stvorili sa ciljem, ali većina ovih ne zna.
 
40Dan sudnji će svima njima rok određeni biti,
 
41Dan kada bližnji neće nimalo od koristi bližnjem biti i kada sami sebi neće moći pomoći,
 
42moći će samo oni kojima se Allah smiluje, jer – On je, uistinu, silan i milostiv.
 
43Drvo Zekkum
 
44biće hrana grješniku,
 
45u trbuhu će kao rastopljena kovina vreti,
 
46kao što voda kada ključa vri.
 
47"Ščepajte ga i usred ognja odvucite,
 
48a zatim mu, za kaznu, na glavu ključalu vodu izljevajte!"
 
49"Okušaj, ta ti si, uistinu, 'moćni' i 'poštovani',
 
50ovo je, zaista, ono u što ste sumnjali!"
 
51A oni koji su se Allaha bojali, oni će na sigurnu mjestu biti,
 
52usred bašča i izvora,
 
53u dibu i kadifu obučeni i jedni prema drugima.
 
54Eto, tako će biti i Mi ćemo ih hurijama, krupnih očiju, ženiti.
 
55U njima će moći sigurno koju hoće vrstu voća tražiti;
 
56u njima, poslije one prve smrti, smrt više neće okusiti i On će ih patnje u ognju sačuvati,
 
57blagodat će to od Gospodara tvoga biti; to će, zaista, biti uspjeh veliki!
 
58A Kur'an smo učinili lahkim, na jeziku tvome, da bi oni pouku primili,
 
59zato čekaj, i oni će čekati!
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website


Quran Teacher New
Advertisements
Quran Teacher for iPhone/iPad - FREE
Learn to read the Quran on your iPhone and iPad from Quran Teacher FREE.

Download FREE Dictionary having sound on Mobile Phones:


1- Arabic Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

2- Urdu Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

3- New Hindi Dictionary English for iPhone/iPod/iPad

4- English Audio Dictionary for iPhone/iPod/iPad | Android

5- New Computer Dictionary English for iPhone/iPod/iPad

6- New Chinese Dictionary English for iPhone/iPod/iPad

7- Idioms Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

8- English Synonyms Dictionary iPhone/iPod/iPad | Android

9- Russian Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

10- French Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

11- Spanish Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

12- Japanese Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

13- German Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

14- Arabic Medicine Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

15- Arabic Technical Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

Quran Auto Reciter - FREE
Read the Quran in Arabic, English and Urdu. Listen the Quran from a vast choice of famous reciters. (Ms Windows 98/2000/XP/Vista/7/8)
www.searchtruth.com

Cheap International Calls
FREE mins! NO FEES. Pinless
Call Instantly. Manage Online
www.MiniCalls.com

Azan Times For Worldwide Prayers For Mobile Phones - FREE
Listen Automatic Azan (Athan) on every prayer time in mobile phone.
www.searchtruth.com

99 Names of Allah for Mobile Phone - FREE
Read, Search and Listen the 99 names of Allah with a reference of each name in Quran.
www.searchtruth.com

Hadith Qudsi For Mobile Phones - FREE
Read the collection of 40 Hadith Qudsi on the Mobile phone.
www.searchtruth.com

Athan Software for Windows (98, 2000, XP, Vista, 7, 8) - FREE
Listen Automatic Athan on every prayer time in your computer now.
www.islamicfinder.org

Dowload Quran Recitation for Mobile Phones - FREE
Listen the Quran recitation in your Mobile Phones.
www.searchtruth.com

Islamic Supplications Dua Prayers For Mobile Phones
Read the Islamic Supplications Dua on the mobile phone.
www.searchtruth.com

Download Free Dictionary on Mobile Phones for Arabic, Urdu, English, Idioms, Synonyms, French, Spanish, Medicine, Technical, German, Japanese and Russian.


Quran | Hadith | Download | Free Code | Words | Learn Arabic | Watch Islamic TV | App Store | Baby Names | About Islam | Contact us

         
Cheap International Calls
FREE mins! NO FEES. Pinless
Call Instantly. Manage Online
www.MiniCalls.com
Copyright © 2015 SearchTruth.com. All rights reserved.