An-Naba - سورة النبإ - ( The Announcement ) - Read Quran القران الكريم in Farsi translation
 
Live Stream from Makkah and Madina | Quran Teacher New | Listen Quran Online | Read Quran Online in Uthmani Script | FREE Dictionary

The Quran  in
Show Arabic Text Show All Translations
An-Naba | 40 verses | The tidings | Recitation | Topics | Uthmani Script | Tafsir | Words | Quran Teacher  سورة النبأ  
Sura #78 | Makkah
1درباره چه چیز از یکدیگر می پرسند؟
 
2از آن خبر بزرگ [قیامت کبری]
 
3که همواره درباره آن با یکدیگر اختلاف دارند [که واقع می شود یا نه؟]
 
4نه چنین است [که می پندارند] به زودی [به حتمی بودن وقوع آن] آگاه خواهند شد.
 
5باز هم نه چنین است [که می پندارند] به زودی [به حتمی بودن وقوع آن] آگاه خواهند شد.
 
6آیا زمین را بستر آرامش قرار ندادیم؟
 
7و کوه ها را میخ هایی [برای استواری آن؟]
 
8و شما را جفت هایی [به صورت نر و ماده] آفریدیم،
 
9و خوابتان را مایه استراحت و آرامش [و تمدّد اعصاب] قرار دادیم،
 
10و شب راپوششی
 
11و روز را وسیله معاش مقرّر کردیم؛
 
12و بر فرازتان هفت آسماناستوار بنا نهادیم،
 
13و چراغی روشن و حرارت زا پدید آوردیم،
 
14و از ابرهای متراکم و باران زا آبی ریزان نازل کردیم
 
15تا به وسیله آن دانه و گیاه برویانیم،
 
16و باغ هایی از درختان به هم پیچیده و انبوه بیرون آوریم.
 
17بی تردید روز داوری وعده گاه است.
 
18روزی که در صور می دمند و شما گروه گروه به عرصه محشر می آیید،
 
19و آسمان گشوده می شود، پس به صورت درهایی درمی آید.
 
20و کوه ها را [از جای خود] روان کنند و سرابی شوند!
 
21بی تردید دوزخ کمین گاه است.
 
22جایگاه بازگشت برای سرکشان و طاغیان است.
 
23روزگاری دراز در آن بمانند.
 
24در آنجا نه [آب] خنکی می چشند و نه آشامیدنی [باب طبع]
 
25مگر آب جوشان و چرکاب و خونابه ای [از بدن دوزخیان]
 
26پاداشی است مناسب [اعمالشان.]
 
27اینان بودند که به [روز] حساب امیدی نداشتند،
 
28و آیات ما را به شدت و با همه وجود انکار می کردند
 
29و [ما] همه چیز را [از خوبی و بدی آنان] برشمرده و در نامه اعمالشان ثبت کرده ایم.
 
30[در قیامت به آنان می گوییم:] پس بچشید که هرگز جز عذاب بر شما نیفزاییم.
 
31بی تردید برای پرهیزکاران پیروزی و کامیابی است.
 
32باغ هایی [سرسبز و خرم] و انواع انگورها
 
33و دخترانی نو رسیده و هم سن
 
34و جام هایی لبریز [از باده طهور]
 
35در آنجا نه سخن بیهوده ای می شنوند و نه دروغ و تکذیبی.
 
36[این] پاداشی کافی و به اندازه از سوی پروردگار توست.
 
37همان پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست، آن مهربانی که هیچ کس را اختیار چون و چرای با او نیست.
 
38روزی که روح و فرشتگان در یک صف می ایستند و سخن نمی گویند مگر کسی که [خدای] رحمان به او اجازه دهد و سخن حق و درست گوید.
 
39آن [روز] روز حق است، پس هرکه بخواهد راه بازگشتی به سوی پروردگارش برگزیند؛
 
40ما شما را از عذابی نزدیک هشدار دادیم، روزی که آدم آنچه را [از خیر و شر] پیش فرستاده است بنگرد و کافر گوید: ای کاش من خاک بودم [و موجودی مکلّف آفریده نمی شدم تا چنین روز سختی را ببینم!]
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website


Quran Teacher New
Advertisements
Quran Teacher for iPhone/iPad - FREE
Learn to read the Quran on your iPhone and iPad from Quran Teacher FREE.

Download FREE Dictionary having sound on Mobile Phones:


1- Arabic Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

2- Urdu Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

3- New Hindi Dictionary English for iPhone/iPod/iPad

4- English Audio Dictionary for iPhone/iPod/iPad | Android

5- New Computer Dictionary English for iPhone/iPod/iPad

6- New Chinese Dictionary English for iPhone/iPod/iPad

7- Idioms Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

8- English Synonyms Dictionary iPhone/iPod/iPad | Android

9- Russian Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

10- French Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

11- Spanish Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

12- Japanese Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

13- German Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

14- Arabic Medicine Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

15- Arabic Technical Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

Quran Auto Reciter - FREE
Read the Quran in Arabic, English and Urdu. Listen the Quran from a vast choice of famous reciters. (Ms Windows 98/2000/XP/Vista/7/8)
www.searchtruth.com

Cheap International Calls
FREE mins! NO FEES. Pinless
Call Instantly. Manage Online
www.MiniCalls.com

Azan Times For Worldwide Prayers For Mobile Phones - FREE
Listen Automatic Azan (Athan) on every prayer time in mobile phone.
www.searchtruth.com

99 Names of Allah for Mobile Phone - FREE
Read, Search and Listen the 99 names of Allah with a reference of each name in Quran.
www.searchtruth.com

Hadith Qudsi For Mobile Phones - FREE
Read the collection of 40 Hadith Qudsi on the Mobile phone.
www.searchtruth.com

Athan Software for Windows (98, 2000, XP, Vista, 7, 8) - FREE
Listen Automatic Athan on every prayer time in your computer now.
www.islamicfinder.org

Dowload Quran Recitation for Mobile Phones - FREE
Listen the Quran recitation in your Mobile Phones.
www.searchtruth.com

Islamic Supplications Dua Prayers For Mobile Phones
Read the Islamic Supplications Dua on the mobile phone.
www.searchtruth.com

Download Free Dictionary on Mobile Phones for Arabic, Urdu, English, Idioms, Synonyms, French, Spanish, Medicine, Technical, German, Japanese and Russian.


Quran | Hadith | Download | Free Code | Words | Learn Arabic | Watch Islamic TV | App Store | Baby Names | About Islam | Contact us

         
Cheap International Calls
FREE mins! NO FEES. Pinless
Call Instantly. Manage Online
www.MiniCalls.com
Copyright © 2015 SearchTruth.com. All rights reserved.