80. Abasa - سورة عبس - ( He frowned ) - Read Quran القران الكريم in Farsi translation
 


The Quran  in
Show Arabic Text Show All Translations
سورة عبس
Abasa | 42 verses | He frowned | Sura #80 | Meccan
Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1چهره در هم کشید و روی گردانید،
 
2از اینکه آن مرد نابینا نزد او آمد!
 
3تو چه می دانی شاید او [در پرتو تعالیم اسلام از آلودگی] پاک و پاکیزه شود
 
4یا متذکّر [حقایق] گردد و آن تذکر او را سود دهد؛
 
5اما کسی که خود را ثروتمند نشان می دهد
 
6تو به او روی می آوری [و نسبت به وی اهتمام می ورزی]
 
7در حالی که اگر او نخواهد خود را [از آلودگی های باطنی و عملی] پاک کند تکلیفی بر عهده تو [نسبت به او] نیست؛
 
8و اما آنکه شتابان نزد تو آمد
 
9در حالی که [از پروردگارش] می ترسد،
 
10تو [با روی گردانی] از او به دیگران می پردازی.
 
11این چنین [برخوردی شایسته] نیست، بی تردید این آیات قرآن مایه پند است.
 
12پس هرکه خواست از آن پند گیرد،
 
13در صحیفه هایی است ارزشمند
 
14بلند مرتبه و پاکیزه
 
15در دست سفیرانی
 
16بزرگوار و نیکوکار.
 
17مرگ بر انسان، چه کافر و ناسپاس است!
 
18[خدا] او را از چه چیز آفریده؟
 
19از نطفه ای [ناچیز و بی مقدار] آفریده است، پس او را [در ذات، صفات و اندام] اندازه لازم عطا کرد.
 
20آن گاه راه [هدایت، سعادت، خیر و طاعت] را برایش آسان ساخت.
 
21سپس او را میراند و در گور نهاد،
 
22و سپس چون بخواهد او را زنده می کند.
 
23این چنین نیست [که وظیفه اش را انجام داده باشد] هنوز آنچه را به او دستور داده به جا نیاورده است.
 
24پس انسان باید به خوراکش با تأمل بنگرد
 
25که ما [از آسمان] آب فراوانی فرو ریختیم.
 
26سپس زمین را [به صورتی سودمند] از هم شکافتیم.
 
27پس در آن دانه های فراوانی رویاندیم،
 
28و انگور و سبزیجات
 
29و زیتون و درخت خرما….
 
30و بوستان های پر از درخت تناور و بزرگ
 
31و میوه و چراگاه
 
32تا مایه برخورداری شما و دام هایتان باشد. ….
 
33پس زمانی که آن بانگ هولناک و مهیب در رسد،
 
34روزی که آدمی فرار می کند، از برادرش….
 
35و از مادر و پدرش….
 
36و از همسر و فرزندانش
 
37در آن روز هرکسی از آنان را کاری است که او را به خود مشغول می کند [تا جایی که نمی گذارد به چیز دیگری بپردازد.]
 
38در آن روز چهره هایی درخشان و نورانی است
 
39خندان و خوشحال….
 
40و در آن روز چهره هایی است که بر آنان غبار نشسته
 
41[و] سیاهی و تاریکی آنان را فرا گرفته است؛ ….
 
42آنان همان کافران بد کارند.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website