83. Al-Mutaffifin - سورة المطففين - ( Defrauding ) - Read Quran القران الكريم in Bosnian translation
 


The Quran  in
Show Arabic Text Show All Translations
سورة المطففين
Al-Mutaffifin | 36 verses | Defrauding | Sura #83 | Meccan
Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Teško onima koji pri mjerenju zakidaju,
 
2koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju,
 
3a kada drugima mjere na litar ili na kantar – zakidaju.
 
4Kako ne pomisle da će oživljeni biti
 
5na Dan veliki,
 
6na Dan kada će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići!
 
7Uistinu! Knjiga grješnika je u Sidždžinu,
 
8a znaš li ti šta je Sidždžin?
 
9Knjiga ispisana!
 
10Teško toga dana onima koji su poricali –
 
11koji su onaj svijet poricali –
 
12a njega može poricati samo prijestupnik, grješnik,
 
13koji je, kada su mu ajeti Naši kazivani, govorio: "Izmišljotine naroda drevnih!"
 
14A nije tako! Ono što su radili prekrilo je srca njihova,
 
15uistinu, oni će toga dana od milosti Gospodara svoga zaklonjeni biti,
 
16zatim će, sigurno, u oganj ući,
 
17pa će im se reći: "Eto, to je ono što ste poricali!"
 
18Uistinu! Knjiga čestitih je u Illijjunu,
 
19a znaš li ti šta je Illijjun?
 
20Knjiga ispisana! –
 
21nad njom bdiju oni Allahu bliski.
 
22Dobri će, zaista, u nasladama boraviti,
 
23sa divana gledati,
 
24na licima njihovim prepoznaćeš radost sretna života,
 
25daće im se pa će piće zapečaćeno piti,
 
26čiji će pečat mošus biti – i neka se za to natječu oni koji se hoće natjecati! –
 
27pomiješano sa vodom iz Tesnima će biti,
 
28sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti.
 
29Grješnici se smiju onima koji vjeruju;
 
30kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju,
 
31a kada se porodicama svojim vraćaju, šale zbijajući vraćaju se;
 
32kada ih vide, onda govore: "Ovi su, doista, zalutali!" –
 
33a oni nisu poslani da motre na njih.
 
34Danas će oni koji su vjerovali – nevjernicima se podsmijavati,
 
35sa divana će gledati.
 
36Zar će nevjernici biti drugačije kažnjeni nego prema onome kako su postupali!
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website