3,068 cities found that start with 'n' in Afghanistan

1. Na koh (35.63N, 67.14E)
Samangan, Mountain


2. Na Tmgul Sahebzadah (32.68N, 68.4E)
Paktika, Populated Place


3. Na`elaj (30.55N, 61.83E)
Nimruz, Populated Place


4. Na`i Ghar (32.13N, 62.66E)
Farah, Mountain


5. Na`i Kariz (32.13N, 62.7E)
Farah, Populated Place


6. Na`i Kariz Cheshmeh (32.11N, 62.69E)
Farah, Ruin(s)


7. Na`im Ghar (34.21N, 70.64E)
Nangarhar, Hill


8. Na`im Khan Nawar (29.85N, 65.79E)
Kandahar, Well


9. Na`im Khan Nawer (29.85N, 65.79E)
Kandahar, Well


10. Na`imgol Kand (32.69N, 68.39E)
Paktika, Intermittent Stream


11. Na`imgol Sahebzadeh (32.68N, 68.4E)
Paktika, Populated Place


12. Na`imgul Kand (32.69N, 68.39E)
Paktika, Intermittent Stream


13. Na`imgul Sahebzadah (32.68N, 68.4E)
Paktika, Populated Place


14. Na`imollah (35.03N, 68.68E)
Parvan, Populated Place


15. Na`imullah (35.03N, 68.68E)
Parvan, Populated Place


16. Na`l A (35.47N, 66.91E)
Jowzjan, Mountain


17. Na`l Dasht (32.56N, 62.13E)
Farah, Populated Place


18. Na`la-i-Gurgan (35.77N, 69E)
Baghlan, Mountain


19. Na`lah-e Gorgan (35.77N, 69E)
Baghlan, Mountain


20. Na`lav-e Gorgan (35.83N, 69.09E)
Baghlan, Mountain


21. Na`lawe Gurgan (35.83N, 69.09E)
Baghlan, Mountain


22. Na`lbandan (34.17N, 63.93E)
Ghowr, Populated Place


23. Na`leh (35.47N, 66.91E)
Jowzjan, Mountain


24. Na`man (35.74N, 68.66E)
Baghlan, Populated Place


25. Na'eb Ghundey (30.89N, 64.18E)
Helmand, Mountain


26. Na'eb Kheyl (33.93N, 68.92E)
Lowgar, Populated Place


27. Na'eb Rafiq (34.51N, 61.99E)
Herat, Populated Place


28. Na'eb Waleh (31.08N, 66E)
Kandahar, Populated Place


29. Na'ebabad (36.77N, 67.48E)
Balkh, Populated Place


30. Na'ebkhel (33.93N, 68.92E)
Lowgar, Populated Place


31. Na'i Chinah (31.98N, 68.63E)
Paktika, Spring(s)


32. Na'i Cina (31.98N, 68.63E)
Paktika, Spring(s)


33. Na'ibargi (33.65N, 65.81E)
Oruzgan, Populated Place


34. Na'ighin (35.59N, 65.04E)
Faryab, Mountain


35. Na'ipu (35.7N, 65.11E)
Faryab, Intermittent Stream


36. Na'la (35.47N, 66.91E)
Jowzjan, Mountain


37. Nabarho (32.02N, 68.63E)
Paktika, Populated Place


38. Nabarho (31.98N, 67.54E)
Zabol, Populated Place


39. Nabarhu (32.62N, 67.63E)
Zabol, Populated Place


40. Nabarhu (31.73N, 67.81E)
Zabol, Populated Place


41. Nabee (36.57N, 66.43E)
Jowzjan, Well


42. Nabi (36.57N, 66.43E)
Jowzjan, Well


43. Nabi Ca (31.07N, 63.74E)
Helmand, Well


44. Nabi Chah (31.07N, 63.74E)
Helmand, Well


45. Nabi Kala (32.48N, 69.2E)
Paktika, Populated Place


46. Nabidad Kalay (31.07N, 66.38E)
Kandahar, Populated Place


47. Nabigi Mena (32.76N, 66.93E)
Zabol, Mountain


48. Nabigi Minah (32.76N, 66.93E)
Zabol, Mountain


49. Nabo Kala (34.37N, 70.12E)
Nangarhar, Populated Place


50. Naburhu (31.96N, 67.24E)
Zabol, Populated Place


51. Nacapa (34.75N, 70.88E)
Konar, Populated Place


52. Nachalam (34.89N, 69.85E)
Kapisa, Populated Place


53. Nad `Ali (30.98N, 61.83E)
Nimruz, Stream


54. Nad`ali (31.64N, 64.24E)
Helmand, Populated Place


55. Nad-e `Ali (31.64N, 64.23E)
Helmand, Area


56. Nad-e `Ali (30.99N, 61.89E)
Nimruz, Area


57. Nad-e `Ali (30.98N, 61.83E)
Nimruz, Stream


58. Nad-e `Ali (31.01N, 61.85E)
Nimruz, Populated Place


59. Nad-i-`Ali (30.98N, 61.83E)
Nimruz, Stream


60. Nad-i-Ali (31.64N, 64.24E)
Helmand, Populated Place


61. Nad-i-Ali (31.01N, 61.85E)
Nimruz, Populated Place


62. Nadak (33.64N, 66.92E)
Oruzgan, Populated Place


63. Nadanak (34.38N, 64.9E)
Ghowr, Populated Place


64. Nadar Shah Kowt (33.31N, 69.69E)
Khowst, Populated Place


65. Naday (31.51N, 65.27E)
Kandahar, Populated Place


66. Naday Karez (32.72N, 68.27E)
Paktika, Underground Irrigation Canal(s)


67. Naday Kariz (32.72N, 68.27E)
Paktika, Underground Irrigation Canal(s)


68. Naday Zawar (32.71N, 68.11E)
Paktika, Intermittent Stream


69. Nade 'Ali (30.99N, 61.89E)
Nimruz, Area


70. Nade Ali (31.64N, 64.24E)
Helmand, Populated Place


71. Nader Ca (31.02N, 63.62E)
Helmand, Well


72. Nader Chah (31.02N, 63.62E)
Helmand, Well


73. Nader Deh (31.65N, 67.42E)
Zabol, Populated Place


74. Nader Kalay (31.22N, 64.21E)
Helmand, Populated Place


75. Nader Khune (32.36N, 66.18E)
Kandahar, Populated Place


76. Nader Khuni (32.36N, 66.18E)
Kandahar, Populated Place


77. Nader Kota (32.94N, 68.67E)
Paktika, Populated Place


78. Nader Kowt (34.24N, 70.73E)
Nangarhar, Populated Place


79. Nader Kowtah (32.94N, 68.67E)
Paktika, Populated Place


80. Nader Mandah (31N, 63.6E)
Helmand, Intermittent Stream


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Next     (Total Pages = 39)