934 cities found that start with 'u' in South Korea

161. Uigong (36.28N, 126.57E)
Ch'ungch'ong-namdo, Populated Place


162. Uigong-ni (35.75N, 129.05E)
Kyongsang-bukto, Locality


163. Uigong-ni (35.76N, 129.05E)
Kyongsang-bukto, Populated Place


164. Uigong-ni (35.95N, 128.08E)
Kyongsang-bukto, Locality


165. Uigwi-ri (33.31N, 126.71E)
Cheju-do, Populated Place


166. Uihang (36.28N, 126.57E)
Ch'ungch'ong-namdo, Populated Place


167. Uihang (34.78N, 128.47E)
Kyongsang-namdo, Populated Place


168. Uihang (36.82N, 126.16E)
Ch'ungch'ong-namdo, Populated Place


169. Uihang-ni (36.82N, 126.16E)
Ch'ungch'ong-namdo, Populated Place


170. Uihung (36.18N, 128.7E)
Kyongsang-bukto, Populated Place


171. Uihwang-gang (35.46N, 129.34E)
Ulsan-gwangyoksi, Stream


172. Uihyon-dong (36.73N, 126.62E)
Ch'ungch'ong-namdo, Populated Place


173. Uihyon-ni (36.73N, 126.62E)
Ch'ungch'ong-namdo, Populated Place


174. Uii-do (35.07N, 128.56E)
Kyongsang-namdo, Island


175. Uijanggodo-ri (36.39N, 126.33E)
Ch'ungch'ong-namdo, Populated Place


176. Uiji-ri (35.52N, 127.63E)
, Locality


177. Uiji-ri (35.52N, 127.63E)
, Populated Place


178. Uijom (36.42N, 126.4E)
Ch'ungch'ong-namdo, Populated Place


179. Uijongbu (37.75N, 127.04E)
Kyonggi-do, Populated Place


180. Uijongbu (37.74N, 127.05E)
Kyonggi-do, Railroad Station


181. Uijongbu-si (37.73N, 127.07E)
, Administrative Division


182. Uijongbu-up (37.73N, 127.07E)
, Administrative Division


183. Uijongbu-yok (37.74N, 127.05E)
Kyonggi-do, Railroad Station


184. Uinyong (35.32N, 128.26E)
Kyongsang-namdo, Populated Place


185. Uinyong-gun (35.37N, 128.25E)
, Administrative Division


186. Uip'yong-ni (36.21N, 127.63E)
Ch'ungch'ong-bukto, Populated Place


187. Uip'yong-ri (36.21N, 127.63E)
Ch'ungch'ong-bukto, Populated Place


188. Uirimgil (37.22N, 128.65E)
Kangwon-do, Populated Place


189. Uiryong (35.32N, 128.26E)
Kyongsang-namdo, Populated Place


190. Uiryong-gun (35.37N, 128.25E)
, Administrative Division


191. Uisan-ni (34.83N, 126.52E)
Cholla-namdo, Populated Place


192. Uisang-bong (35.68N, 126.6E)
Cholla-bukto, Peak


193. Uisang-bong (35.75N, 128.05E)
Kyongsang-namdo, Mountain


194. Uisin (35.28N, 127.65E)
, Populated Place


195. Uising-ni (36.88N, 127.08E)
Ch'ungch'ong-namdo, Locality


196. Uisong (34.22N, 127.25E)
Cholla-namdo, Populated Place


197. Uisong (36.35N, 128.7E)
Kyongsang-bukto, Populated Place


198. Uisong-bong (35.68N, 126.6E)
Cholla-bukto, Peak


199. Uisong-gun (36.37N, 128.58E)
, Administrative Division


200. Uisong-ni (34.22N, 127.25E)
Cholla-namdo, Populated Place


201. Uisong-yok (36.35N, 128.69E)
Kyongsang-bukto, Railroad Station


202. Uit'al-li (35.4N, 127.68E)
Kyongsang-namdo, Populated Place


203. Uiyang (36.94N, 128.91E)
Kyongsang-bukto, Populated Place


204. Uja-ri (36.26N, 128.21E)
Kyongsang-bukto, Populated Place


205. Ujang-dong (38.18N, 127.75E)
Kangwon-do, Populated Place


206. Ujang-gol (38.18N, 127.75E)
Kangwon-do, Populated Place


207. Uji-ri (34.88N, 126.9E)
Cholla-namdo, Populated Place


208. Uji-to (37.34N, 126.7E)
Kyonggi-do, Land-tied Island


209. Ujin (34.98N, 126.88E)
Cholla-namdo, Populated Place


210. Ujin-do (34.86N, 127.7E)
Cholla-namdo, Island


211. Ujol-li (34.96N, 126.14E)
Cholla-namdo, Populated Place


212. Ujon To (35N, 126.15E)
Cholla-namdo, Island


213. Ujon-dong (37.81N, 126.82E)
Kyonggi-do, Populated Place


214. Ujon-ni (34.96N, 126.14E)
Cholla-namdo, Populated Place


215. Ujong (36.62N, 126.78E)
Ch'ungch'ong-namdo, Populated Place


216. Ujong-dong (36.55N, 129.33E)
Kyongsang-bukto, Populated Place


217. Ujong-gol (36.55N, 129.33E)
Kyongsang-bukto, Populated Place


218. Ujong-kol (36.55N, 129.33E)
Kyongsang-bukto, Populated Place


219. Ujong-ni (38.04N, 127.01E)
Kyonggi-do, Locality


220. Ujong-ni (36.47N, 126.71E)
Ch'ungch'ong-namdo, Populated Place


221. Ujong-ni (36.62N, 126.78E)
Ch'ungch'ong-namdo, Populated Place


222. Ujung-gol (35.81N, 129.07E)
Kyongsang-bukto, Populated Place


223. Ujung-kol (35.81N, 129.07E)
Kyongsang-bukto, Populated Place


224. Ujung-ni (35.81N, 129.07E)
Kyongsang-bukto, Populated Place


225. Uk-kol (38.06N, 127.7E)
Kangwon-do, Populated Place


226. Ukkajiraemi (37.1N, 127.34E)
Kyonggi-do, Populated Place


227. Ukkalgye (37.97N, 127.32E)
Kyonggi-do, Populated Place


228. Ukkamnae (37.7N, 126.78E)
Kyonggi-do, Populated Place


229. Ukkat (35.96N, 128.49E)
Kyongsang-bukto, Populated Place


230. Ukkok (35.09N, 128.56E)
Kyongsang-namdo, Populated Place


231. Ukkomsil (36.82N, 129.43E)
Kyongsang-bukto, Populated Place


232. Ukkori (37.42N, 128.17E)
Kangwon-do, Populated Place


233. Ukkum (34.43N, 127.15E)
, Populated Place


234. Ukkwimyong (35.93N, 128.56E)
Taegu-gwangyoksi, Populated Place


235. Ukkye (36.35N, 127.62E)
Ch'ungch'ong-bukto, Populated Place


236. Ukkye-ri (36.35N, 127.62E)
Ch'ungch'ong-bukto, Populated Place


237. Uksu (35.83N, 128.71E)
Taegu-gwangyoksi, Populated Place


238. Ukyo-to (37.34N, 126.7E)
Kyonggi-do, Land-tied Island


239. Ul-dschin (36.99N, 129.4E)
Kyongsang-bukto, Populated Place


240. Ul-gi (35.48N, 129.45E)
Ulsan-gwangyoksi, Peninsula


  Previous    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Next     (Total Pages = 12)