Advertisement
 
سورة الفاتحة

1. Al-Faatiha | 7 verses | The Opening | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

1. U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
2. Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
3. Milostivog, Samilosnog,
4. Vladara Dana sudnjeg,
5. Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!
6. Uputi nas na Pravi put,
7. na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim