Advertisement
 
سورة العاديات

100. Al-Aadiyaat | 11 verses | The Chargers | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1. Tako mi onih koji dahćući jure,
2. pa varnice vrcaju,
3. i zorom napadaju,
4. i dižu tada prašinu
5. pa u njoj u gomilu upadaju –
6. čovjek je, zaista, Gospodaru svome nezahvalan
7. i sam je on toga, doista, svjestan,
8. i on je, zato što voli bogatstvo – radiša.
9. A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima
10. i kada iziđe na vidjelo ono što je u srcima,
11. Gospodar njihov toga Dana, sigurno, sve znati o njima?

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim