Advertisement
 
The Quran:
سورة العاديات

100. Al-Aadiyaat | 11 verses | The Chargers | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1.
Tako mi onih koji dahćući jure,
2.
pa varnice vrcaju,
3.
i zorom napadaju,
4.
i dižu tada prašinu
5.
pa u njoj u gomilu upadaju –
6.
čovjek je, zaista, Gospodaru svome nezahvalan
7.
i sam je on toga, doista, svjestan,
8.
i on je, zato što voli bogatstvo – radiša.
9.
A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima
10.
i kada iziđe na vidjelo ono što je u srcima,
11.
Gospodar njihov toga Dana, sigurno, sve znati o njima?

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim
World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones