Advertisement
 
سورة الهمزة

104. Al-Humaza | 9 verses | The Traducer | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1. Teško svakom klevetniku-podrugljivcu,
2. koji blago gomila i prebrojava ga,
3. i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti!
4. A ne valja tako! On će, sigurno, biti bačen u Džehennem!
5. A znaš li ti šta je Džehennem?
6. Vatra Allahova razbuktana,
7. koja će do srcā dopirati.
8. Ona će iznad njih biti zatvorena,
9. plamenim stupovima zasvođena.

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim