Advertisement
 
The Quran:
سورة الماعون

107. Al-Maa'un | 7 verses | Almsgiving | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1.
Wat dunkt u van hem, die het toekomstige oordeel als eene valschheid loochent?
2.
Het is degeen, die den wees verstoot.
3.
En anderen niet aanspoort den arme te voeden.
4.
Wee over hen, die bidden,
5.
Maar die achteloos in hun gebed zijn;
6.
Die de huichelaars spelen.
7.
En (den behoeftige) de noodige aalmoes (gereedschappen) onthouden.

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim
World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones