38. Saad - سورة ص - ( The letter Saad ) - Read Quran القران الكريم in Bosnian translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة ص

38. Saad | 88 verses | The letter Saad | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Sād. Tako Mi Kur'ana slavnog,
 
2doista su bahati i inadžije oni koji neće da vjeruju!
 
3Koliko smo Mi naroda prije njih uništili. I oni su za pomoć vapili, ali je bilo kasno!
 
4Oni se čude što im je jedan od njih došao da ih opominje, i govore nevjernici: "Ovo je čarobnjak, lažov!
 
5Zar on da bogove svede na Boga jednog? To je, zaista, nešto veoma čudno!"
 
6I onī ugledni između njih krenuše: "Idite i ostanite pri klanjanju bogovima svojim, ovim se, uistinu, nešto veliko hoće!
 
7Za ovo nismo čuli u vjeri predaka naših, ovo nije ništa drugo već namještena laž;
 
8zašto baš njemu, između nas, da bude poslana Opomena?!" Ali, oni u Opomenu Moju sumnjaju zato što kaznu Moju nisu iskusili.
 
9Zar su u njih riznice milosti Gospodara tvoga, Silnoga i Darežljivog?
 
10Zar oni imaju vlast na nebesima i na Zemlji i nad onim što je između njih? – neka se, onda, uz ljestve popnu.
 
11Oni predstavljaju neznatnu urotničku vojsku koja će tamo biti poražena.
 
12I prije njih su narod Nuhov, i Ad, i faraon, vlasnik građevina ogromnih, poricali,
 
13i Semud i Lutov narod i stanovnici Ejke; oni su se protiv poslanika urotili;
 
14svi su oni poslanike u laž utjerivali i kaznu Moju zaslužili.
 
15A i ovi ne čekaju do jedan zvuk Roga koji neće biti potrebno ponoviti,
 
16i govore: "Gospodaru naš, požuri, kazni nas, prije Dana u kojem će se račun polagati!"
 
17Ti otrpi ono što oni govore i sjeti se roba Našeg Davuda, čvrstog u vjeri, koji se uvijek Allahu obraćao.
 
18Mi smo brda potčinili da zajedno s njim hvale Allaha prije nego što Sunce zađe i poslije pošto grane,
 
19a i ptice okupljene – svi su oni zbog njegova hvaljenja hvalu ponavljali.
 
20I učvrstili smo carstvo njegovo i dali mu vjerovjesništvo i sposobnost da rasuđuje.
 
21A da li je do tebe doprla vijest o parničarima kada su preko zida hrama prešli,
 
22kad su Davudu upali, pa se on njih uplašio. "Ne boj se" – rekli su – "mi smo dvojica parničara, jedan drugom smo nažao učinili, pa nam po pravdi presudi; ne budi pristrasan, i na Pravi put nas uputi.
 
23Ovaj prijatelj moj ima devedeset i devet ovaca, a ja samo jednu, i on mi reče: 'Daj ti nju meni!' – i u prepirci me pobijedi."
 
24"Učinio ti je, doista, krivo!" – reče Davud – "time što je tražio da tvoju ovcu doda ovcama svojim; mnogi ortaci čine nepravdu jedni drugima, ne čine jedino oni koji vjeruju i rade dobra djela; a takvih je malo." I Davud se uvjeri da smo Mi baš njega na kušnju stavili, pa oprost od Gospodara svoga zamoli, pade licem na tle i pokaja se.
 
25I Mi smo mu to oprostili, i on je, doista, blizak Nama i divno prebivalište ga čeka.
 
26O Davude, Mi smo te namjesnikom na Zemlji učinili, zato sudi ljudima po pravdi i ne povodi se za strašću da te ne odvede s Allahova puta; one koji skreću s Allahova puta čeka teška patnja na onome svijetu zato što su zaboravljali na Dan u kome će se račun polagati.
 
27Mi nismo uzalud stvorili nebo i Zemlju i ono što je između njih; tako misle nevjernici, pa teško nevjernicima kad budu u vatri!
 
28Zar ćemo postupiti s onima koji vjeruju i čine dobro kao s onima koji prave nered na Zemlji, ili, zar ćemo postupiti s onima koji se grijeha klone isto kao i s grješnicima?
 
29Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili.
 
30Mi smo Davudu poklonili Sulejmana, divan je on rob bio, i mnogo se kajao!
 
31Kad su jedne večeri preda nj bili izvedeni punokrvni konji koji su na tri noge stajali, a četvrtom jedva zemlju doticali,
 
32on reče: "Umjesto da mislim na Gospodara svoga, ja pokazujem ljubav prema blagu!" – i oni se izgubiše iz vida.
 
33"Vratite mi ih!" – i on ih poče gladiti po nogama i vratovima.
 
34Mi smo Sulejmana u iskušenje doveli i njegovo bolesno tijelo na prijestolju zadržali, ali je poslije ozdravio.
 
35"Gospodaru moj" – rekao je – "oprosti mi i daruj mi vlast kakvu niko, osim mene, neće imati! Ti, uistinu, bogato daruješ!"
 
36I Mi smo dali da mu služe: vjetar – koji je prema zapovijedi njegovoj blago puhao onamo kuda je on htio –
 
37i šejtani, sve graditelji i gnjurci,
 
38i drugi u bukagije okovani.
 
39"Ovo je Naš dar, pa ti oslobodi ili zadrži, nećeš zbog toga odgovarati!"
 
40On je, doista, blizak Nama i čeka ga krasno prebivalište.
 
41I sjeti se roba Našeg Ejjuba kada je Gospodaru svome zavapio: "Šejtan me na zlo navraća i misli lažne mi uliva!"
 
42"Udari nogom o zemlju – eto hladne vode za kupanje i piće!" –
 
43i Mi smo mu iz milosti Naše čeljad njegovu darovali i još toliko uz njih, da bude pouka za one koji imaju pameti –
 
44"I uzmi rukom svojom snop i njime udari, samo zakletvu ne prekrši!" Mi smo znali da je on izdržljiv; divan je rob on bio i mnogo se kajao!
 
45I sjeti se robova Naših Ibrahima i Ishaka i Jakuba, sve u vjeri čvrstih i dalekovidnih.
 
46Mi ih posebno obdarismo vrlinom jednom: da im je uvijek bio na umu onaj svijet;
 
47i oni su, zaista, u Nas od onih odabranih dobrih ljudi.
 
48I sjeti se Ismaila i Eljese'a i Zulkifla, svi su oni bili dobri.
 
49Ovo je lijep spomen! A one koji se grijeha budu klonili čeka divno prebivalište:
 
50edenski vrtovi, čije će kapije biti za njih otvorene,
 
51u kojima će se odmarati, i raznovrsno voće i piće tražiti.
 
52Pored njih biće hurije, istih godina, koje će preda se gledati.
 
53"To je ono što vam se obećava za Dan u kome će se račun polagati;
 
54to će, doista, blagodat Naša biti, koja nikada neće prestajati!"
 
55Eto toliko! A one koji budu zlo činili čeka najgore prebivalište:
 
56Džehennem, u kojem će gorjeti; a grozne li postelje!
 
57Eto toliko! Pa neka okušaju vodu ključalu i kapljevinu smrdljivu
 
58i druge slične ovima muke, mnogostruke.
 
59"Ova gomila će zajedno s vama tiskajući se u Džehennem ući!" – "Ne bilo im prostrano! U vatri će oni, doista, gorjeti!"
 
60"Vama ne bilo prostrano!" – reći će oni – "vi ste nam ovo pripremili, a grozna li boravišta!"
 
61"Gospodaru naš" – reći će – "udvostruči patnju u vatri onima koji su nam ovo priredili!"
 
62I govoriće: "Zašto ne vidimo ljude koje smo u zle ubrajali
 
63i koje smo ismijavali? Da nam se nisu iz vida izgubili?"
 
64Istina je, sigurno, da će se stanovnici Džehennema među sobom raspravljati.
 
65Reci: "Ja samo opominjem; nema boga osim Allaha, Jedinoga i Moćnog,
 
66Gospodara nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, Silnoga, Onoga koji prašta."
 
67Reci: "Ovo je vijest velika,
 
68a vi od nje glave okrećete.
 
69Ja nisam ništa znao o melekima uzvišenim kada su se prepirali –
 
70meni se objavljuje samo da jasno opominjem" –
 
71i kad je melekima Gospodar tvoj rekao: "Stvoriću čovjeka od ilovače,
 
72pa kad mu savršen oblik dam u život u nj udahnem, vi mu se poklonite!"
 
73meleki su se, svi do posljednjeg, zajedno poklonili
 
74osim Iblisa; on se uzoholio i postao nevjernik.
 
75"O Iblisu!" – rekao je On – "šta te navelo da se ne pokloniš onome koga sam sobom stvorio? Jesi li se uzoholio ili misliš da si uzvišen?"
 
76"Bolji sam od njega" – rekao je on – "mene si stvorio od vatre a njega od ilovače."
 
77"E, izlazi onda iz Dženneta!" – reče On – "proklet da si!
 
78Moje prokletstvo će te do Sudnjeg dana pratiti!"
 
79"Gospodaru moj" – reče on – "daj mi vremena do Dana kada će oni oživljeni biti!"
 
80"Dajem ti" – reče On –
 
81"do Dana već određenog."
 
82"E tako mi dostojanstva Tvoga" – reče – "sigurno ću ih sve na stranputicu navesti,
 
83osim Tvojih među njima robova iskrenih!"
 
84"Istinom se kunem i istinu govorim" – reče Allah –
 
85"sigurno ću sa svima, tobom i onima koji se budu poveli za tobom, Džehennem napuniti!"
 
86Reci: "Ne tražim ja od vas za ovo nikakvu nagradu i ja nisam izvještačen,
 
87Kur'an je doista svijetu cijelome opomena! –
 
88i vi ćete uskoro saznati njegovu poruku!"
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones