44. Ad-Dukhaan - سورة الدخان - ( The Smoke ) - Read Quran القران الكريم in Farsi translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الدخان

44. Ad-Dukhaan | 59 verses | The Smoke | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1حم
 
2سوگند به [این] کتاب روشنگر؛
 
3به راستی ما آن را در شبی پربرکت نازل کردیم؛ زیرا که همواره بیم دهنده بوده ایم؛
 
4در آن شب هر کار استواری [به اراده خدا] فیصله می یابد.
 
5[نزول قرآن] کاری است [که] از نزد ما [صورت پذیرفته است؛] زیرا ما همواره فرستنده [وحی و پیامبران] بوده ایم.
 
6[همه این واقعیات] به سبب رحمتی از سوی پروردگار توست؛ بی تردید او شنوا وداناست.
 
7[همان] پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست، اگر یقین دارید.
 
8هیچ معبودی جز او نیست، زنده می کند و می میراند، پروردگار شما وپروردگار پدران پیشین شماست.
 
9[نه اینکه یقین ندارند] بلکه آنان در شک اند [و با گفتار و کردارشان با حقایق] بازی می کنند.
 
10پس به انتظار روزی باش که آسمان دودی آشکار بیاورد،
 
11که همه مردم را فرا می گیرد، این عذابی دردناک است.
 
12[همه می گویند:] پروردگارا! این عذاب را از ما برطرف کن که ما ایمان می آوریم
 
13[در آن موقعیت سخت] چگونه برای آنان جای پند گرفتن و هوشیاری است و حال آنکه [پیش از این عذاب] پیامبری روشنگر برای آنان آمد [و پند نگرفتند.]
 
14آن گاه از او روی گرداندند و گفتند: تعلیم یافته ای دیوانه است!!
 
15مدتی اندک عذاب را برطرف می کنیم، ولی باز شما [به همان عقاید بی پایه و اعمال زشت] برمی گردید!
 
16[ما از آنان انتقام خواهیم گرفت آن] روزی که آنان را با قدرتی بسیار سخت بگیریم؛ زیرا که ما انتقام گیرنده ایم.
 
17و همانا پیش از آنان قوم فرعون را آزمودیم، و پیامبری بزرگوار برای آنان آمد،
 
18که [به آنان گفت:] بندگان خدا را [که به آزار و شکنجه شما گرفتارند] به من واگذارید؛ زیرا من برای شما فرستاده ای امینم.
 
19و در برابر خدا تکبّر نکنید که من برای شما دلیلی روشن آورده ام.
 
20و من به پروردگارم و پروردگار شما از اینکه مرا سنگسار کنید [یا برانید یا متهم کنید] پناه می برم؛
 
21و اگر به من ایمان نمی آورید [از آزردن من و باز داشتن مردم از ایمان آوردن] کناره گیری کنید.
 
22[فرعونیان دست از آزردنش برنداشتند و مردم را از ایمان آوردن مانع شدند] پس پروردگارش را خواند که اینان قومی گناهکارند.
 
23[گفتم:] بندگانم را شبانه حرکت ده؛ زیرا شما مورد تعقیب هستید،
 
24و دریا را با [همان] راه های گشاده [که برای عبور شما باز کردیم] پشت سر بگذار [تا فرعونیان هم در آن درآیند]؛ زیرا آنان سپاهی محکوم به غرق شدن هستند.
 
25چه بسیار بوستان ها و چشمه سارانی که آنان [پس از خود] بر جای گذاشتند،
 
26و کشتزار و جایگاه های نیکو و باارزش،
 
27و نعمت هایی که با آسایش و خوشی از آن برخوردار بودند.
 
28[آری، سرانجام کارشان] چنین بود و ما همه آنها را به قومی دیگر به میراث دادیم.
 
29پس نه آسمان برآنان گریست و نه زمین و [هنگام نزول عذاب هم] مهلت نیافتند.
 
30همانا ما بنی اسرائیل را از آن عذاب خوارکننده نجات دادیم.
 
31از فرعون که متکبری سرکش از زمره اسراف کاران بود،
 
32و آنان را از روی آگاهی بر جهانیان [زمان خودشان] برگزیدیم؛
 
33و به آنان از آیات و معجزات آنچه را که در آن آزمایشی آشکار بود، عطا کردیم.
 
34اینان [که شرک و کفر سراپای وجودشان را فرا گرفته است] با اصرار [به اهل ایمان] می گویند:
 
35پایان زندگی جز همین مرگ نخستین نیست و ما [پس از این مرگ] برانگیخته نخواهیم شد.
 
36اگر شما [در زمینه زنده شدن مردگان] راستگویید [با درخواست از خدا] پدران ما را [زنده کنید و نزد ما] بیاورید [تا ما به زنده شدن مردگان یقین پیدا کنیم!!]
 
37آیا اینان [در قدرت و شوکت] برترند یا قوم تُبَّع، و کسانی که پیش از آنان بودند؟ ما همه آنان را هلاک کردیم؛ زیرا مجرم بودند؛
 
38و ما آسمان ها و زمین و آنچه را میان آن دو است، به بازی نیافریده ایم؛
 
39ما آن دو را جز به درستی و راستی به وجود نیاورده ایم، ولی بیشترشان [به حقایق] معرفت و آگاهی ندارند.
 
40بی تردید روز جدایی [حق از باطل، مؤمن از کافر و پاک از ناپاک] وعده گاه همه آنهاست؛
 
41همان روزی که هیچ دوستی چیزی از عذاب را از دوستش دفع نمی کند، و چون [آلوده به شرک و کفرند] یاری نمی شوند؛
 
42مگر کسی که خدا او را مورد رحمت قرار داده است؛ زیرا او توانای شکست ناپذیر و مهربان است
 
43همانا درخت زقّوم،
 
44خوراک گنهکار است،
 
45مانند مس گداخته شده در شکم ها می جوشد،
 
46چون جوشیدن آب جوشان
 
47[گفته می شود:] این گنهکار را بگیرید و او را به زور به وسط دوزخ بکشانید.
 
48آن گاه از عذاب آب جوشان بر سرش فرو ریزید؛
 
49[و بگویید:] بچش که تو همان ارجمند و بزرگواری!!
 
50به یقین این همان چیزی است که همواره درباره آن تردید می کردید.
 
51مسلماً پرهیزکاران در جایگاه امنی خواهند بود.
 
52در میان بوستان ها و چشمه سارها؛
 
53لباس هایی از حریر نازک و دیبای ضخیم می پوشند در حالی که برابر هم می نشینند.
 
54[آری سرانجام کار پرهیزکاران] چنین است، و حور العین را به همسری آنان درآوریم،
 
55در آنجا هر گونه میوه ای را که بخواهند می طلبند و می خورند، در حالی که [از هر جهت] ایمن و آسوده خاطرند؛
 
56در آنجا مرگ را نمی چشند، مرگ آنان همان مرگی بود که در دنیا چشیدند، و خدا آنان را از عذاب دوزخ مصون می دارد.
 
57[این] فضل و احسانی است از سوی پروردگار تو، [و] این همان کامیابی بزرگ است.
 
58پس جز این نیست که ما [فهم] قرآن را با زبان تو [که زبانی فصیح و گویاست] آسان ساختیم تا آنان متذکّر و هوشیار شوند.
 
59[ولی اگر متذکّر و هوشیار نشدند] پس به انتظار باش که مسلماً آنان هم منتظرند [که سرانجام کار چه خواهد شد؟ سرانجام نصرت و پیروزی خدا برای تو و عذاب دنیا و آخرت برای آنان است.]
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones