Advertisement
 
The Quran:
سورة ق

50. Qaaf | 45 verses | The letter Qaaf | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1.
Kāf. Tako Mi Kur'ana slavnog,
2.
oni se čude što im je došao jedan od njih da ih opominje, pa, nevjernici, govore: "To je čudna stvar:
3.
zar kad pomremo i zemlja postanemo…? Nezamisliv je to povratak!"
4.
Mi znamo šta će od njih zemlja oduzeti, u Nas je Knjiga u kojoj se sve čuva.
5.
Oni, međutim, poriču Istinu koja im dolazi i smeteni su.
6.
A zašto ne pogledaju nebo iznad sebe? – kako smo ga sazdali i ukrasili i kako u njemu nema nereda!
7.
A Zemlju smo rasprostrli i po njoj nepomična brda pobacali i dali da iz nje niče raznovrsno prekrasno bilje,
8.
da bi razmislio i opomenuo se svaki rob koji se Gospodaru svome obraća.
9.
Mi s neba spuštamo vodu kao blagoslov, i činimo da, uz pomoć njenu, niču vrtovi i žito koje se žanje
10.
i visoke palme u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih,
11.
kao hranu robovima, i Mi njome oživljavamo mrtav predjel; takvo će biti i oživljenje.
12.
Prije njih poricali su narod Nuhov, i stanovnici Ressa, i Semud
13.
i Ad, i narod faraonov, i narod Lutov,
14.
i stanovnici Ejke i narod Tubba'; svi su oni poslanike lažnim smatrali i kaznu Moju zaslužili.
15.
Pa zar smo prilikom prvog stvaranja malaksali? Ne, ali oni u ponovno stvaranje sumnjaju.
16.
Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova haje, jer Mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice.
17.
Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne, a drugi s lijeve strane,
18.
on ne izusti nijednu riječ, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije.
19.
Smrtne muke će zbilja doći – to je nešto od čega ne možeš pobjeći
20.
i u Rog će se puhnuti – to je Dan kojim se prijeti –
21.
i svako će doći, a s njim i vodič i svjedok.
22.
"Ti nisi mario za ovo, pa smo ti skinuli koprenu tvoju, danas ti je oštar vid."
23.
A drug njegov će reći: "Ovaj, pored mene, spreman je."
24.
"Baci u Džehennem svakog nezahvalnika, inadžiju,
25.
koji je branio da se čine dobra djela i koji je nasilnik i podozriv bio,
26.
koji je pored Allaha u drugog boga vjerovao – zato ga baci u patnju najtežu!"
27.
A drug njegov će reći: "Gospodaru naš, ja ga nisam silom zaveo, sam je u velikoj zabludi bio."
28.
"Ne prepirite se preda Mnom!" – reći će On – "još davno sam vam zaprijetio,
29.
Moja Riječ se ne mijenja i Ja nisam prema robovima Svojim nepravičan."
30.
Na dan kada upitamo Džehennem: "Jesi li se napunio?" – on će odgovoriti: "Ima li još?"
31.
A Džennet će biti primaknut čestitima, neće biti ni od jednog daleko –
32.
"Ovo je ono što vam je obećano, svakome onome koji se kajao i čuvao,
33.
koji se Milostivoga bojao, iako Ga nije vidio, i koji je srce odano donio.
34.
Uđite u nj, u miru, ovo je Dan vječni!"
35.
U njemu će imati što god zažele – a od Nas i više.
36.
A koliko smo naroda prije ovih uništili, koji su moćniji od njih bili, pa su po svijetu utočište tražili – od propasti spasa ima li?!
37.
U tome je, zaista, pouka za onoga ko razum ima ili ko sluša, a priseban je.
38.
Mi smo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih – za šest vremenskih razdoblja, i nije Nas ophrvao nikakav umor.
39.
Zato strpljivo podnosi ono što oni govore i veličaj Gospodara svoga i zahvaljuj Mu prije sunčeva izlaska i prije zalaska,
40.
i veličaj Ga noću i poslije obavljanja molitvi.
41.
I osluškuj! Dan kada će glasnik pozvati iz mjesta koje je blizu,
42.
Dan kada će oni čuti istinit glas – to će biti Dan oživljenja.
43.
Mi, zaista, dajemo život i dajemo smrt, i sve će se Nama vratiti!
44.
A na Dan kada će nad njima zemlja popucati oni će žurno izići; biće to oživljenje, za Nas lahko.
45.
Mi dobro znamo šta oni govore; ti ih ne možeš prisiliti, nego podsjeti Kur'anom onoga koji se prijetnje Moje boji!

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim
World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones