50. Qaaf - سورة ق - ( The letter Qaaf ) - Read Quran القران الكريم in Bosnian translation
Advertisement

The Quran  in  
Show Arabic Text Show All Translations
سورة ق
Qaaf | 45 verses | The letter Qaaf | Sura #50 | Meccan
Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Kāf. Tako Mi Kur'ana slavnog,
 
2oni se čude što im je došao jedan od njih da ih opominje, pa, nevjernici, govore: "To je čudna stvar:
 
3zar kad pomremo i zemlja postanemo…? Nezamisliv je to povratak!"
 
4Mi znamo šta će od njih zemlja oduzeti, u Nas je Knjiga u kojoj se sve čuva.
 
5Oni, međutim, poriču Istinu koja im dolazi i smeteni su.
 
6A zašto ne pogledaju nebo iznad sebe? – kako smo ga sazdali i ukrasili i kako u njemu nema nereda!
 
7A Zemlju smo rasprostrli i po njoj nepomična brda pobacali i dali da iz nje niče raznovrsno prekrasno bilje,
 
8da bi razmislio i opomenuo se svaki rob koji se Gospodaru svome obraća.
 
9Mi s neba spuštamo vodu kao blagoslov, i činimo da, uz pomoć njenu, niču vrtovi i žito koje se žanje
 
10i visoke palme u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih,
 
11kao hranu robovima, i Mi njome oživljavamo mrtav predjel; takvo će biti i oživljenje.
 
12Prije njih poricali su narod Nuhov, i stanovnici Ressa, i Semud
 
13i Ad, i narod faraonov, i narod Lutov,
 
14i stanovnici Ejke i narod Tubba'; svi su oni poslanike lažnim smatrali i kaznu Moju zaslužili.
 
15Pa zar smo prilikom prvog stvaranja malaksali? Ne, ali oni u ponovno stvaranje sumnjaju.
 
16Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova haje, jer Mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice.
 
17Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne, a drugi s lijeve strane,
 
18on ne izusti nijednu riječ, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije.
 
19Smrtne muke će zbilja doći – to je nešto od čega ne možeš pobjeći
 
20i u Rog će se puhnuti – to je Dan kojim se prijeti –
 
21i svako će doći, a s njim i vodič i svjedok.
 
22"Ti nisi mario za ovo, pa smo ti skinuli koprenu tvoju, danas ti je oštar vid."
 
23A drug njegov će reći: "Ovaj, pored mene, spreman je."
 
24"Baci u Džehennem svakog nezahvalnika, inadžiju,
 
25koji je branio da se čine dobra djela i koji je nasilnik i podozriv bio,
 
26koji je pored Allaha u drugog boga vjerovao – zato ga baci u patnju najtežu!"
 
27A drug njegov će reći: "Gospodaru naš, ja ga nisam silom zaveo, sam je u velikoj zabludi bio."
 
28"Ne prepirite se preda Mnom!" – reći će On – "još davno sam vam zaprijetio,
 
29Moja Riječ se ne mijenja i Ja nisam prema robovima Svojim nepravičan."
 
30Na dan kada upitamo Džehennem: "Jesi li se napunio?" – on će odgovoriti: "Ima li još?"
 
31A Džennet će biti primaknut čestitima, neće biti ni od jednog daleko –
 
32"Ovo je ono što vam je obećano, svakome onome koji se kajao i čuvao,
 
33koji se Milostivoga bojao, iako Ga nije vidio, i koji je srce odano donio.
 
34Uđite u nj, u miru, ovo je Dan vječni!"
 
35U njemu će imati što god zažele – a od Nas i više.
 
36A koliko smo naroda prije ovih uništili, koji su moćniji od njih bili, pa su po svijetu utočište tražili – od propasti spasa ima li?!
 
37U tome je, zaista, pouka za onoga ko razum ima ili ko sluša, a priseban je.
 
38Mi smo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih – za šest vremenskih razdoblja, i nije Nas ophrvao nikakav umor.
 
39Zato strpljivo podnosi ono što oni govore i veličaj Gospodara svoga i zahvaljuj Mu prije sunčeva izlaska i prije zalaska,
 
40i veličaj Ga noću i poslije obavljanja molitvi.
 
41I osluškuj! Dan kada će glasnik pozvati iz mjesta koje je blizu,
 
42Dan kada će oni čuti istinit glas – to će biti Dan oživljenja.
 
43Mi, zaista, dajemo život i dajemo smrt, i sve će se Nama vratiti!
 
44A na Dan kada će nad njima zemlja popucati oni će žurno izići; biće to oživljenje, za Nas lahko.
 
45Mi dobro znamo šta oni govore; ti ih ne možeš prisiliti, nego podsjeti Kur'anom onoga koji se prijetnje Moje boji!
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website