50. Qaaf - سورة ق - ( The letter Qaaf ) - Read Quran القران الكريم in Bosnian translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة ق

50. Qaaf | 45 verses | The letter Qaaf | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Kāf. Tako Mi Kur'ana slavnog,
 
2oni se čude što im je došao jedan od njih da ih opominje, pa, nevjernici, govore: "To je čudna stvar:
 
3zar kad pomremo i zemlja postanemo…? Nezamisliv je to povratak!"
 
4Mi znamo šta će od njih zemlja oduzeti, u Nas je Knjiga u kojoj se sve čuva.
 
5Oni, međutim, poriču Istinu koja im dolazi i smeteni su.
 
6A zašto ne pogledaju nebo iznad sebe? – kako smo ga sazdali i ukrasili i kako u njemu nema nereda!
 
7A Zemlju smo rasprostrli i po njoj nepomična brda pobacali i dali da iz nje niče raznovrsno prekrasno bilje,
 
8da bi razmislio i opomenuo se svaki rob koji se Gospodaru svome obraća.
 
9Mi s neba spuštamo vodu kao blagoslov, i činimo da, uz pomoć njenu, niču vrtovi i žito koje se žanje
 
10i visoke palme u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih,
 
11kao hranu robovima, i Mi njome oživljavamo mrtav predjel; takvo će biti i oživljenje.
 
12Prije njih poricali su narod Nuhov, i stanovnici Ressa, i Semud
 
13i Ad, i narod faraonov, i narod Lutov,
 
14i stanovnici Ejke i narod Tubba'; svi su oni poslanike lažnim smatrali i kaznu Moju zaslužili.
 
15Pa zar smo prilikom prvog stvaranja malaksali? Ne, ali oni u ponovno stvaranje sumnjaju.
 
16Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova haje, jer Mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice.
 
17Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne, a drugi s lijeve strane,
 
18on ne izusti nijednu riječ, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije.
 
19Smrtne muke će zbilja doći – to je nešto od čega ne možeš pobjeći
 
20i u Rog će se puhnuti – to je Dan kojim se prijeti –
 
21i svako će doći, a s njim i vodič i svjedok.
 
22"Ti nisi mario za ovo, pa smo ti skinuli koprenu tvoju, danas ti je oštar vid."
 
23A drug njegov će reći: "Ovaj, pored mene, spreman je."
 
24"Baci u Džehennem svakog nezahvalnika, inadžiju,
 
25koji je branio da se čine dobra djela i koji je nasilnik i podozriv bio,
 
26koji je pored Allaha u drugog boga vjerovao – zato ga baci u patnju najtežu!"
 
27A drug njegov će reći: "Gospodaru naš, ja ga nisam silom zaveo, sam je u velikoj zabludi bio."
 
28"Ne prepirite se preda Mnom!" – reći će On – "još davno sam vam zaprijetio,
 
29Moja Riječ se ne mijenja i Ja nisam prema robovima Svojim nepravičan."
 
30Na dan kada upitamo Džehennem: "Jesi li se napunio?" – on će odgovoriti: "Ima li još?"
 
31A Džennet će biti primaknut čestitima, neće biti ni od jednog daleko –
 
32"Ovo je ono što vam je obećano, svakome onome koji se kajao i čuvao,
 
33koji se Milostivoga bojao, iako Ga nije vidio, i koji je srce odano donio.
 
34Uđite u nj, u miru, ovo je Dan vječni!"
 
35U njemu će imati što god zažele – a od Nas i više.
 
36A koliko smo naroda prije ovih uništili, koji su moćniji od njih bili, pa su po svijetu utočište tražili – od propasti spasa ima li?!
 
37U tome je, zaista, pouka za onoga ko razum ima ili ko sluša, a priseban je.
 
38Mi smo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih – za šest vremenskih razdoblja, i nije Nas ophrvao nikakav umor.
 
39Zato strpljivo podnosi ono što oni govore i veličaj Gospodara svoga i zahvaljuj Mu prije sunčeva izlaska i prije zalaska,
 
40i veličaj Ga noću i poslije obavljanja molitvi.
 
41I osluškuj! Dan kada će glasnik pozvati iz mjesta koje je blizu,
 
42Dan kada će oni čuti istinit glas – to će biti Dan oživljenja.
 
43Mi, zaista, dajemo život i dajemo smrt, i sve će se Nama vratiti!
 
44A na Dan kada će nad njima zemlja popucati oni će žurno izići; biće to oživljenje, za Nas lahko.
 
45Mi dobro znamo šta oni govore; ti ih ne možeš prisiliti, nego podsjeti Kur'anom onoga koji se prijetnje Moje boji!
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones