51. Adh-Dhaariyat - سورة الذاريات - ( The Winnowing Winds ) - Read Quran القران الكريم in Farsi translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الذاريات

51. Adh-Dhaariyat | 60 verses | The Winnowing Winds | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1سوگند به بادهای افشان کننده [که ابرهای باران زا و گرده های نرینه و مادینه گیاهان را می افشانند.]
 
2سوگند به ابرهایی که بار سنگین باران را با خود [به نواحی مختلف] حمل می کنند.
 
3و سوگند به کشتی هایی که به آسانی روی آب دریاها روانند.
 
4و سوگند به فرشتگانی که [به امر خدا] کارها را [برای تدبیر امور هستی میان خود] تقسیم می کنند،
 
5که بی تردید آنچه را [از اوضاع و احوال روز جزا] به شما وعده می دهند، راست ویقینی است.
 
6وقطعاً [روز] جزا واقع خواهد شد.
 
7و سوگند به آسمان که داری اعتدال و زیبایی و آراستگی است؛
 
8که شما [در رابطه با قرآن و حقایقی که قرآن با دلیل و برهان اثبات می کند] در گفتاری متناقض و گوناگون هستید.
 
9از قرآن [به باطل] منحرف می شود کسی که [از خیر و سعادت] منحرف شده است.
 
10مرگ بر دروغ پردازان [که بدون دلیل و به ناحق درباره قرآن و حقایقش سخن پراکنی می کنند.]
 
11همانان که در جهالتی عمیق و فراگیر در بی خبری و غفلتی سنگین فرو رفته اند!
 
12[همواره] می پرسند: روز جزا چه زمانی خواهد بود؟
 
13همان روزی است که آنان را در آتش می سوزانند.
 
14[و به آنان گویند:] عذابتان را بچشید، این همان عذابی است که [از روی ریشخند] شتاب در آمدنش را می خواستید.
 
15بی تردید پرهیزکاران در بهشت ها و چشمه سارهایند.
 
16آنچه را پروردگارشان به آنان عطا کرده دریافت می کنند؛ زیرا که آنان پیش از این همواره نیکوکار بودند.
 
17آنان اندکی از شب را می خوابیدند [و بیشتر آن را به عبادت و بندگی می گذراندند.]
 
18و سحرگاهان از خدا درخواست آمرزش می کردند.
 
19و در اموالشان حقّی برای سائل تهیدست و محروم از معیشت بود.
 
20در زمین برای اهل یقین نشانه هایی [بر توحید، ربوبیت و قدرت خدا] ست.
 
21و [نیز] در وجود شما [نشانه هایی است] آیا نمی بینید؟
 
22و رزق شما و آنچه به آن وعده داده می شوید، در آسمان است
 
23پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین که آنچه را که وعده داده می شوید، حقّ و یقینی است، همان گونه که شما [وقت سخن گفتن یقین دارید] سخن می گویید.
 
24آیا خبر مهمانان ارجمند و بزرگوار ابراهیم به تو رسیده است؟
 
25زمانی که بر او وارد شدند، پس سلام گفتند. گفت: سلام، [شما] مردمی ناشناسید!
 
26پس به سوی خانواده اش بازگشت و گوساله ای فربه [و بریان شده] آورد.
 
27پس آن را نزدیکشان برد [ولی دید نمی خورند]؛ گفت: مگر نمی خورید؟
 
28و [در دلش] از آنان احساس ترسی کرد. گفتند: مترس. و او را به پسری دانا مژده دادند.
 
29در این میان همسرش [که مژده را شنیده بود] با فریادی [از روی تعجب] در حالی که به چهره اش زد سر رسید و گفت: پیرزنی نازا [و فرزند؟!]
 
30گفتند: پروردگارت چنین گفته است؛ یقیناً او حکیم و داناست.
 
31[ابراهیم] گفت: ای فرستادگان! دنبال چه کار مهمی هستید؟
 
32گفتند: ما را به سوی مردمی گنهکار فرستاده اند؛
 
33تا [بارانی] از گِل سنگ بر آنان بفرستیم؛
 
34[سنگی که] نزد پروردگارت برای تجاوزکاران نشانه گذاری شده است؛
 
35پس هرکه را از مؤمنان در آن شهر بود [پیش از آمدن عذاب] بیرون بردیم؛
 
36در آنجا جز یک خانه از مسلمانان [که اهلش مطیع خدا بودند، نیافتیم.]
 
37در آنجا [پس از زیر و رو شدن شهر و هلاکت مردم] نشانه و عبرتی [از قدرت، غضب خود و محکومیت مجرمان] برای کسانی که از عذاب دردناک می ترسند به جا گذاشتیم.
 
38و [نیز] در [سرگذشت] موسی، چون او را با دلیلی روشن به سوی فرعون فرستادیم [عبرتی است.]
 
39پس فرعون با سپاهیانش روی [از حق] گرداندند و گفت: [این مرد] یا جادوگر است یا دیوانه!
 
40در نتیجه او و سپاهیانش را گرفتیم و به دریا افکندیم، در حالی که [به سبب لجبازی و دشمنی] مستحقّ سرزنش بود.
 
41و [نیز] در [سرگذشت قوم] عاد هنگامی که بر آنان باد هلاک کننده ای فرستادیم [عبرتی است.]
 
42[آن باد] هیچ چیزی را که بر آن می وزید، رها نمی کرد مگر آنکه آن را به صورت استخوان پوسیده ای می ساخت.
 
43و [نیز] در قوم ثمود [عبرتی است] هنگامی که [پس از پی کردن ناقه] به آنان گفته شد: زمانی کوتاه [که بیش از سه روز نیست، از زندگی] برخوردار باشید [که عذاب خواهد رسید.]
 
44ولی [آنان در آن سه روز هم که مهلت داشتند باز] از فرمان پروردگارشان سرپیچی کردند، پس صاعقه مرگبار آنان را فراگرفت در حالی که آنان با ترس و حیرت به آن می نگریستند.
 
45پس [با آمدن عذاب و به سبب اینکه هیچ مهلتی نیافتند] نه قدرت برخاستن از جای خود را داشتند و نه دادخواهی کردند.
 
46و قوم نوح را پیش از این [هلاک کردیم]؛ زیرا آنان همواره مردمی نافرمان بودند.
 
47و آسمان را به قدرت ونیرو بنا کردیم و ما [همواره] وسعت دهنده ایم.
 
48و زمین را گستردیم و چه نیکو گستراننده ای هستیم.
 
49واز هر چیزی جفت آفریدیم باشد که متذکّر [این حقایق که نشانه هایی بر قدرت، حکمت و ربوبیت خداست] شوید.
 
50پس به سوی خدا بگریزید [که] بی تردید من از سوی او بیم دهنده ای روشنگرم.
 
51و با خدا معبودی دیگر قرار ندهید، یقیناً من از سوی او بیم دهنده ای آشکارم.
 
52همچنین هیچ پیامبری بر کسانی که پیش از اینان بودند نیامد مگر اینکه گفتند: جادوگر یا دیوانه است!
 
53آیا [این اقوام] یکدیگر را به این گونه داوری [ناحق درباره پیامبرشان] سفارش کرده بودند؟! [نه] بلکه همه آنان گروهی یاغی و سرکش بودند [و این یاوه گویی ها، محصول سرکشی و یاغی گری آنان بود.]
 
54بنابراین از این سبک مغزان باطل گو، روی برگردان [که تو اتمام حجت کردی] و شایسته سرزنش نیستی؛
 
55و پند ده؛ زیرا پند به مؤمنان سود می دهد؛
 
56و جن و انس را جز برای اینکه مرا بپرستند نیافریدیم؛
 
57از آنان هیچ رزقی نمی خواهم، و نمی خواهم که مرا طعام دهند.
 
58بی تردید خدا خود روزی دهنده و صاحب قدرت استوار است.
 
59پس برای کسانی [از قوم تو] که ستم ورزیدند، سهمی از عذاب است مانند سهم هم مسلکانشان [از امت های پیشین]، بنابراین شتاب در آمدن آن را نخواهند.
 
60پس وای بر کسانی که کافر شدند از آن روزشان که به آن وعده داده می شوند.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones