53. An-Najm - سورة النجم - ( The Star ) - Read Quran القران الكريم in Bosnian translation
Advertisement

The Quran  in  
Show Arabic Text Show All Translations
سورة النجم
An-Najm | 62 verses | The Star | Sura #53 | Meccan
Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Tako mi zvijezde kad zalazi,
 
2vaš drug nije s Pravoga puta skrenuo i nije zalutao!
 
3On ne govori po hiru svome –
 
4to je samo Objava koja mu se obznanjuje,
 
5uči ga jedan ogromne snage,
 
6razoriti, koji se pojavio u liku svome
 
7na obzorju najvišem,
 
8zatim se približio, pa nadnio –
 
9blizu koliko dva luka ili bliže –
 
10i objavio robu Njegovu ono što je objavio,
 
11srce nije poreklo ono što je vidio,
 
12pa zašto se prepirete s njim o onom što je vidio?
 
13On ga je i drugi put vidio,
 
14kod Sidretu-l-muntehaa,
 
15kod kojeg je džennetsko prebivalište,
 
16kad je Sidru pokrivalo ono što je pokrivalo –
 
17pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio,
 
18vidio je najveličanstvenija znamenja svoga Gospodara.
 
19Šta kažete o Latu i Uzzau
 
20i Menat, trećoj, najmanje cijenjenoj? –
 
21Zar su za vas sinovi, a za Njega kćeri?!
 
22To bi tada bila podjela nepravedna.
 
23To su samo imena koja ste im vi i preci vaši nadjenuli, Allah o njima nikakav dokaz nije poslao; oni se povode samo za pretpostavkama i onim za čim duše žude, a već im dolazi od Gospodara njihova prava uputa.
 
24Ne može čovjek ostvariti sve što poželi,
 
25Allahu pripada i onaj i ovaj svijet!
 
26A koliko na nebesima ima meleka čije posredovanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome On hoće i u korist onoga kojim je zadovoljan.
 
27Oni koji ne vjeruju u onaj svijet nazivaju meleke imenima ženskim,
 
28a o tome ništa ne znaju, slijede samo pretpostavke, a pretpostavka istini baš nimalo ne koristi.
 
29Zato se ti okani onoga koji Kur'an izbjegava i koji samo život na ovome svijetu želi –
 
30to je vrhunac njihova znanja – Gospodar tvoj dobro zna one koji su skrenuli s Njegova puta i On dobro zna one koji su na Pravome putu.
 
31Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji – da bi, prema onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradio one koji čine dobro,
 
32one koji se klone velikih grijehova i naročito razvrata, a grijehove bezazlene On će oprostiti jer Gospodar tvoj, zaista, mnogo prašta – On dobro zna sve o vama, otkad vas je stvorio od zemlje i otkad ste bili zameci u utrobama majki vaših; zato se ne hvališite bezgrješnošću svojom – On dobro zna onoga koji se grijeha kloni.
 
33Reci ti Meni o onome koji istinu izbjegava
 
34i malo udjeljuje, i posve prestane udjeljivati,
 
35zna li on ono što je skriveno, pa vidi?
 
36Zar on nije obaviješten o onome što se nalazi u listovima Musaovim
 
37i Ibrahimovim – koji je obaveze potpuno ispunjavao –
 
38da nijedan grješnik tuđe grijehe neće nositi,
 
39i da je čovjekovo samo ono što sâm uradi,
 
40i da će se trud njegov, sigurno, iskazati,
 
41i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti,
 
42i da će se Gospodaru tvome ponovo vratiti,
 
43i da On na smijeh i na plač navodi,
 
44i da On usmrćuje i oživljava,
 
45i da On par, muško i žensko, stvara
 
46od kapi sjemena kad se izbaci;
 
47i da će ih On ponovo oživiti,
 
48i da On daje bogatstvo i moć da stječu,
 
49i da je On Sirijusa Gospodar,
 
50i da je On drevni narod Ad uništio,
 
51i Semud, i da nikog nije poštedio,
 
52i još prije Nuhov narod, koji je najokrutniji i najobjesniji bio;
 
53i prevrnuta naselja On je prevrnuo,
 
54i snašlo ih je ono što ih je snašlo
 
55pa, u koju blagodat Gospodara svoga ti još sumnjaš?
 
56Ovaj Kur'an je opomena kao i prijašnje opomene:
 
57Smak svijeta se približava,
 
58Allah će ga jedini otkriti!
 
59Pa zar se ovom govoru iščuđavate –
 
60i smijete se, a ne plačete –
 
61gordo dignutih glava?
 
62Bolje padajte licem na tle pred Allahom i klanjajte se!
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website