Advertisement
 
The Quran:
سورة النجم

53. An-Najm | 62 verses | The Star | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1.
Tako mi zvijezde kad zalazi,
2.
vaš drug nije s Pravoga puta skrenuo i nije zalutao!
3.
On ne govori po hiru svome –
4.
to je samo Objava koja mu se obznanjuje,
5.
uči ga jedan ogromne snage,
6.
razoriti, koji se pojavio u liku svome
7.
na obzorju najvišem,
8.
zatim se približio, pa nadnio –
9.
blizu koliko dva luka ili bliže –
10.
i objavio robu Njegovu ono što je objavio,
11.
srce nije poreklo ono što je vidio,
12.
pa zašto se prepirete s njim o onom što je vidio?
13.
On ga je i drugi put vidio,
14.
kod Sidretu-l-muntehaa,
15.
kod kojeg je džennetsko prebivalište,
16.
kad je Sidru pokrivalo ono što je pokrivalo –
17.
pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio,
18.
vidio je najveličanstvenija znamenja svoga Gospodara.
19.
Šta kažete o Latu i Uzzau
20.
i Menat, trećoj, najmanje cijenjenoj? –
21.
Zar su za vas sinovi, a za Njega kćeri?!
22.
To bi tada bila podjela nepravedna.
23.
To su samo imena koja ste im vi i preci vaši nadjenuli, Allah o njima nikakav dokaz nije poslao; oni se povode samo za pretpostavkama i onim za čim duše žude, a već im dolazi od Gospodara njihova prava uputa.
24.
Ne može čovjek ostvariti sve što poželi,
25.
Allahu pripada i onaj i ovaj svijet!
26.
A koliko na nebesima ima meleka čije posredovanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome On hoće i u korist onoga kojim je zadovoljan.
27.
Oni koji ne vjeruju u onaj svijet nazivaju meleke imenima ženskim,
28.
a o tome ništa ne znaju, slijede samo pretpostavke, a pretpostavka istini baš nimalo ne koristi.
29.
Zato se ti okani onoga koji Kur'an izbjegava i koji samo život na ovome svijetu želi –
30.
to je vrhunac njihova znanja – Gospodar tvoj dobro zna one koji su skrenuli s Njegova puta i On dobro zna one koji su na Pravome putu.
31.
Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji – da bi, prema onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradio one koji čine dobro,
32.
one koji se klone velikih grijehova i naročito razvrata, a grijehove bezazlene On će oprostiti jer Gospodar tvoj, zaista, mnogo prašta – On dobro zna sve o vama, otkad vas je stvorio od zemlje i otkad ste bili zameci u utrobama majki vaših; zato se ne hvališite bezgrješnošću svojom – On dobro zna onoga koji se grijeha kloni.
33.
Reci ti Meni o onome koji istinu izbjegava
34.
i malo udjeljuje, i posve prestane udjeljivati,
35.
zna li on ono što je skriveno, pa vidi?
36.
Zar on nije obaviješten o onome što se nalazi u listovima Musaovim
37.
i Ibrahimovim – koji je obaveze potpuno ispunjavao –
38.
da nijedan grješnik tuđe grijehe neće nositi,
39.
i da je čovjekovo samo ono što sâm uradi,
40.
i da će se trud njegov, sigurno, iskazati,
41.
i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti,
42.
i da će se Gospodaru tvome ponovo vratiti,
43.
i da On na smijeh i na plač navodi,
44.
i da On usmrćuje i oživljava,
45.
i da On par, muško i žensko, stvara
46.
od kapi sjemena kad se izbaci;
47.
i da će ih On ponovo oživiti,
48.
i da On daje bogatstvo i moć da stječu,
49.
i da je On Sirijusa Gospodar,
50.
i da je On drevni narod Ad uništio,
51.
i Semud, i da nikog nije poštedio,
52.
i još prije Nuhov narod, koji je najokrutniji i najobjesniji bio;
53.
i prevrnuta naselja On je prevrnuo,
54.
i snašlo ih je ono što ih je snašlo
55.
pa, u koju blagodat Gospodara svoga ti još sumnjaš?
56.
Ovaj Kur'an je opomena kao i prijašnje opomene:
57.
Smak svijeta se približava,
58.
Allah će ga jedini otkriti!
59.
Pa zar se ovom govoru iščuđavate –
60.
i smijete se, a ne plačete –
61.
gordo dignutih glava?
62.
Bolje padajte licem na tle pred Allahom i klanjajte se!

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim
World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones