Advertisement
 
The Quran:
سورة الرحمن

55. Ar-Rahmaan | 78 verses | The Beneficent | Medinan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1.
Milostivi
2.
poučava Kur'anu,
3.
stvara čovjeka,
4.
uči ga govoru.
5.
Sunce i Mjesec utvrđenim putanjama plove,
6.
i trava i drveće se pokoravaju,
7.
a nebo je digao. I postavio je terazije
8.
da ne prelazite granice u mjerenju –
9.
i pravo mjerite i na teraziji ne zakidajte!
10.
A Zemlju je za stvorenja razastro,
11.
na njoj ima voća i palmi sa plodom u čaškama
12.
i žita sa lišćem i miomirisna cvijeća –
13.
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
14.
On je čovjeka od sasušene ilovače, kao što je grnčarija, stvorio
15.
a džina od plamene vatre –
16.
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
17.
Gospodara dva istoka i dva zapada –
18.
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
19.
Pustio je dva mora da se dodiruju,
20.
između njih je pregrada i ona se ne miješaju –
21.
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
22.
Iz njih se vadi biser i merdžan –
23.
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
24.
Njegove su i lađe koje se kao brda visoko po moru uzdižu –
25.
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
26.
Sve što je na Zemlji prolazno je,
27.
ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti –
28.
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
29.
Njemu se mole oni koji su na nebesima i na Zemlji; svakog časa On se zanima nečim –
30.
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
31.
Polagaćete Mi račun, o ljudi i džini –
32.
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
33.
O družine džina i ljudi, ako možete da preko granica nebesa i Zemlje prodrete, prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć! –
34.
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
35.
Na vas će se ognjen plamen i rastopljeni mjed prolivati, i vi se nećete moći odbraniti –
36.
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
37.
A kad se nebo razdvoji i kao ucvrkan zejtin rumeno postane –
38.
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
39.
tog Dana ljudi i džini za grijehe svoje neće biti pitani –
40.
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
41.
a grješnici će se po biljezima svojim poznati, pa će za kike i noge ščepani biti –
42.
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
43.
"Evo, to je Džehennem koji su grješnici poricali!"
44.
I između vatre i ključale vode oni će kružiti –
45.
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
46.
A za onoga koji se stajanja pred Gospodarom svojim bojao, biće dva perivoja –
47.
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
48.
puna stabala granatih –
49.
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
50.
u kojima će biti dva izvora koja će teći –
51.
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
52.
u njima će od svakog voća po dvije vrste biti –
53.
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
54.
Odmaraće se na posteljama čije će postave od kadife biti, a plodovi u oba perivoja nadohvat ruke će stajati –
55.
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
56.
U njima će biti one koje preda se gledaju, one koje, prije njih, ni čovjek ni džin nije dodirnuo –
57.
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
58.
biće kao rubin i biser –
59.
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
60.
Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?! –
61.
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
62.
Osim ta dva, biće još dva neznatnija perivoja –
63.
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
64.
modrozelena –
65.
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
66.
sa izvorima koji prskaju, u svakom –
67.
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
68.
u njima će biti voća, i palmi, i šipaka –
69.
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
70.
u njima će biti ljepotica naravi divnih –
71.
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
72.
hurija u šatorima skrivenih –
73.
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
74.
koje prije njih ni čovjek ni džin nije dodirnuo –
75.
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
76.
Oni će biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekrivena ćilimima čarobnim i prekrasnim –
77.
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
78.
Neka je uzvišeno ime Gospodara tvoga, Veličanstvenog i Plemenitog!

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim
World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones