68. Al-Qalam - سورة القلم - ( The Pen ) - Read Quran القران الكريم in Bosnian translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة القلم

68. Al-Qalam | 52 verses | The Pen | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Nūn. Tako Mi kalema i onoga što oni pišu,
 
2ti nisi, milošću Gospodara svoga, lud;
 
3ti ćeš, sigurno, nagradu neprekidnu dobiti,
 
4jer ti si, zaista, najljepše ćudi
 
5i ti ćeš vidjeti, a i oni će vidjeti,
 
6ko je od vas lud.
 
7Gospodar tvoj dobro zna onoga koji je s puta Njegova skrenuo i On dobro zna one koji su na Pravome putu,
 
8zato ne slušaj one koji neće da vjeruju,
 
9oni bi jedva dočekali da ti popustiš, pa bi i oni popustili,
 
10i ne slušaj nijednog krivokletnika, prezrena,
 
11klevetnika, onoga koji tuđe riječi prenosi,
 
12škrca, nasilnika, velikog grješnika,
 
13surova i, osim toga, u tuđe pleme uljeza,
 
14samo zato što je bogat i što ima mnogo sinova,
 
15koji govori, kad mu se ajeti Naši kazuju: "To su samo naroda drevnih priče!"
 
16Na nos ćemo Mi njemu biljeg utisnuti!
 
17Mi smo ih na kušnju stavili, kao što smo vlasnike jedne bašče na kušnju stavili kad su se zakleli da će je, sigurno, rano izjutra obrati
 
18a nisu rekli: "Ako Bog da!"
 
19I dok su oni spavali, nju od Gospodara tvoga zadesi nesreća
 
20i ona osvanu opustošena.
 
21A u zoru oni su jedni druge dozivali:
 
22"Poranite u bašču svoju ako je mislite obrati!"
 
23I oni krenuše tiho razgovarajući:
 
24"Neka vam danas u nju nikako nijedan siromah ne ulazi!"
 
25I oni poraniše uvjereni da će moći to provesti,
 
26a kad je ugledaše, povikaše: "Mi smo zalutali;
 
27ali ne, ne – svega smo lišeni!"
 
28Ponajbolji između njih reče: "Nisam li vam ja govorio da je trebalo na Allaha misliti!"
 
29"Hvaljen neka je Gospodar naš!" – rekoše – "mi smo, uistinu, nepravedni bili!"
 
30I onda počeše jedni druge koriti.
 
31"Teško nama!" – govorili su – "mi smo, zaista, obijesni bili;
 
32Gospodar naš nam može bolju od nje dati, samo od Gospodara našeg mi se nadamo naknadi!"
 
33Eto takva je bila kazna, a na onome je svijetu, nek znaju, kazna još veća!
 
34Za one koji se budu bojali Allaha biće, zaista, dženneti uživanja u Gospodara njihova –
 
35zar ćemo muslimane sa nevjernicima izjednačiti?!
 
36Šta vam je, kako rasuđujete?
 
37Imate li vi Knjigu, pa u njoj čitate
 
38da ćete imati ono što vi izaberete?
 
39Ili, zar smo vam se zakleli zakletvama koje će do Sudnjeg dana vrijediti da ćete ono što vi odredite imati?
 
40Upitaj ih ko je od njih jamac za to.
 
41Ili, imaju li oni druge jamce? Pa neka jamce svoje dovedu, ako govore istinu.
 
42Na Dan kada bude nepodnošljivo i kada budu pozvani da licem na tle padnu pa ne budu mogli,
 
43oborenih pogleda i sasvim poniženi biće nevjernici – a bili su pozivani da licem na tle padaju dok su živi i zdravi bili.
 
44Zato ostavi Mene i one koji ovaj Govor poriču, Mi ćemo ih postepeno odakle se i ne nadaju patnji približavati
 
45i vremena im davati, jer je obmana Moja, zaista, jaka!
 
46Tražiš li ti od njih nagradu, pa su nametom opterećeni?
 
47Ili je u njih iskonska knjiga, pa prepisuju?
 
48Ti strpljivo čekaj presudu Gospodara svoga i ne budi kao Zunnun koji je u ogorčenju zavapio.
 
49I da ga nije stigla Allahova milost, na pusto mjesto bi izbačen bio i prijekor bi zaslužio,
 
50ali, Gospodar njegov ga je odabrao i učinio ga jednim od onih koji su dobri.
 
51Skoro da te nevjernici pogledima svojim obore kad Kur'an slušaju, govoreći: "On je, uistinu, luda!"
 
52A Kur'an je svijetu cijelome opomena!
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones