68. Al-Qalam - سورة القلم - ( The Pen ) - Read Quran القران الكريم in Farsi translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة القلم

68. Al-Qalam | 52 verses | The Pen | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1ن، سوگند به قلم و آنچه می نویسند،
 
2که به سبب نعمت و رحمت پروردگارت [که نبوّت، دانش و بصیرت است] تو مجنون نیستی؛
 
3و بی تردید برای تو پاداشی دایم و همیشگی است؛
 
4و یقیناً تو بر بلندای سجایای اخلاقی عظیمی قرار داری.
 
5پس به زودی می بینی و [منکران هم] می بینند،
 
6که کدام یک از شما دچار جنون اند؛
 
7بی تردید پروردگارت بهتر می داند چه کسی از راه او گمراه شده، و او به راه یافتگان داناتر است. ….
 
8از تکذیب کنندگان [قرآن و نبوّت] فرمان مبر.
 
9دوست دارند نرمی کنی تا نرمی کنند،
 
10و از هر سوگند خورده زبون و فرومایه فرمان مبر،
 
11آنکه بسیار عیب جوست، و برای سخن چینی در رفت و آمد است،
 
12به شدت بازدارنده [مردم] از کار خیر و متجاوز و گنهکار است.
 
13گذشته از این ها کینه توز و بی اصل و نسب است،
 
14[سرکشی و یاغی گری اش] برای آن [است] که دارای ثروت و فرزندان فراوان است.
 
15هنگامی که آیات ما را بر او می خوانند، گوید: افسانه های پیشینیان است!
 
16به زودی بر بینیِ [پر باد و خرطوم مانند] ش داغ رسوایی و خواری می نهیم.
 
17بی تردید ما آنان را [که در مکه بودند] آزمودیم همان گونه که صاحبان آن باغ را [در منطقه یمن] آزمودیم، هنگامی که سوگند خوردند که صبحگاهان حتماً میوه های باغ را بچینند،
 
18و چیزی از آن را [برای تهیدستان و نیازمندان] استثنا نکردند.
 
19پس در حالی که صاحبان باغ در خواب بودند، بلایی فراگیر از سوی پروردگارت آن باغ را فرا گرفت.
 
20پس [آن باغ] به صورت شبی تاریک درآمد [و جز خاکستر چیزی در آن دیده نمی شد!]
 
21وهنگام صبح یکدیگر را آوازدادند،
 
22که اگر قصد چیدن میوه دارید بامدادان به سوی کشتزار و باغتان حرکت کنید؛
 
23پس به راه افتادند در حالی که آهسته به هم می گفتند:
 
24امروز نباید نیازمندی در این باغ بر شما وارد شود
 
25و بامدادان به قصد اینکه تهیدستان را محروم گذارند به سوی باغ روان شدند.
 
26پس چون [به باغ رسیدند و آن را نابود] دیدند، گفتند: یقیناً ما گمراه بوده ایم [که چنان تصمیم خلاف حقّی درباره مستمندان و تهیدستان گرفتیم.]
 
27بلکه ما [از لطف خدا هم] محرومیم.
 
28عاقل ترینشان گفت: آیا به شما نگفتم که چرا خدا را [به پاک بودن از هر عیب و نقصی] یاد نمی کنید [و چرا او را از انتقام گرفتن درمانده می دانید؟!]
 
29گفتند: پروردگارا! تو را به پاکی می ستاییم، مسلماً ما ستمکار بوده ایم.
 
30پس به یکدیگر رو کرده به سرزنش و ملامت هم پرداختند.
 
31گفتند: وای بر ما که طغیان گر بوده ایم.
 
32امید است پروردگارمان بهتر از آن را به ما عوض دهد چون ما [از هر چیزی دل بریدیم و] به پروردگارمان راغب و علاقه مندیم.
 
33چنین است عذاب [دنیا] و عذاب آخرت اگر معرفت و آگاهی داشتند، بزرگ تر است.
 
34بی تردید برای پرهیزکاران نزد پروردگارشان بهشت های پرنعمت است.
 
35آیا ما تسلیم شدگان [به فرمان ها و احکام خود] را چون مجرمان قرار می دهیم؟
 
36شما را چه شده؟ چگونه داوری می کنید؟!
 
37آیا شما را کتابی [آسمانی از نزد خدا] ست که در آن می خوانید
 
38که در آن جهان هر چه را شما بخواهید و انتخاب کنید برای شما خواهد بود؟!
 
39یا شما را بر ما تا روز قیامت پیمان و سوگند استواری است که هر چه را به سود خود حکم کنید ویژه شماست؟!
 
40از آنان بپرس کدامشان ضامن آن ادعاست [که مسلمان و مجرم یکسانند؟!!]
 
41یا شریکانی [در ربوبیت خدا] دارند [که از آنان نزد خدا شفاعت کنند که در اجر و ثواب با مسلمانان یکسان شوند؟] پس اگر راستگویند، شریکانشان را [به میدان] آورند.
 
42[یاد کن] روزی را که کار بر آنان به شدت سخت و دشوار شود، [و آن روز که جای هیچ تکلیف و عبادتی نیست به عنوان سرزنش و ملامت] به سجده کردن دعوت شوند، ولی در خود قدرت و استطاعت [سجده کردن] نیابند!
 
43دیدگانشان از شرم و حیا، فرو افتاده، خواری و ذلت آنان را فرا گیرد و اینان [در دنیا] به سجده [بر خدا] دعوت می شدند در حالی که تندرست بودند [ولی از فرمان خدا متکبرانه روی می گرداندند.]
 
44پس مرا با کسانی که این قرآن را انکار می کنند واگذار، به زودی ما آنان را به تدریج از آن جا که نمی دانند [به سوی عذاب] می کشانیم؛
 
45و [البته] آنان را مهلت می دهیم [تا گناهشان را در حال بی خبری به نهایت برسانند]، بی تردید نقشه و تدبیر من استوار است.
 
46[اینکه دعوتت را نمی پذیرند] مگر از آنان در برابر ابلاغ رسالت پاداشی می طلبی که از خسارت و زیانش سنگین بارند؟
 
47یا غیب نزد آنان است و آنان از روی آن] می نویسند [و خود با تکیه بر آن به ادعاهای خود یقین می کنند و به دیگران هم خبر می دهند؟
 
48پس در برابر حکم و قضای پروردگارت [که هلاک کردن تدریجی این طاغیان است] شکیبا باش و مانند صاحب ماهی [یونس] مباش [که شتاب در آمدن عذاب را برای قومش خواست و به این علت در شکم ماهی محبوس شد] و در آن حال با دلی مالامال از اندوه، خدا را ندا داد.
 
49اگر رحمت و لطفی از سوی پروردگارش او را در نیافته بود، یقیناً نکوهش شده به صحرایی بی آب و گیاه افکنده می شد.
 
50پس پروردگارش او را برگزید و از شایستگان قرار داد
 
51و کافران چون قرآن را شنیدند، نزدیک بود تو را با چشمانشان بلغزانند [و از پای درآورند] و می گویند: بی تردید او دیوانه است!
 
52در حالی که قرآن جز مایه تذکر و پند برای جهانیان نیست.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones