69. Al-Haaqqa - سورة الحاقة - ( The Reality ) - Read Quran القران الكريم in Bosnian translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الحاقة

69. Al-Haaqqa | 52 verses | The Reality | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Čas neizbježni,
 
2šta je Čas neizbježni,
 
3i otkud ti znaš šta je Čas neizbježni?
 
4Semud i Ad su Smak svijeta poricali
 
5pa je Semud uništen glasom strahovitim,
 
6a Ad uništen vjetrom ledenim, silovitim,
 
7kome je On vlast nad njima sedam noći i osam dana uzastopnih bio prepustio, pa si u njima ljude povaljane kao šuplja datulina debla vidio,
 
8i vidiš li da je iko od njih ostao?
 
9A došli su faraon, i oni prije njega, i zbog odvratnih postupaka izvrnuta naselja,
 
10i protiv poslanika Gospodara svoga se dizali, pa ih je On ne može biti teže kaznio.
 
11Mi smo vas, kada je voda preplavila sve, u lađi nosili
 
12da vam to poukom učinimo i da to od zaborava sačuva uho koje pamti.
 
13A kada se jednom u Rog puhne,
 
14pa se Zemlja i brda dignu i od jednog udara zdrobe,
 
15toga dana će se Smak svijeta dogoditi
 
16i nebo će se razdvojiti – tada će labavo biti –
 
17i meleki će na krajevima njegovim stajati, a prijesto Gospodara tvoga će tog dana iznad njih osmerica držati.
 
18Tada ćete ispitivani biti, i nijedna tajna vaša neće sakrivena ostati:
 
19onaj kome se knjiga njegova u desnu ruku njegovu dâ – reći će: "Evo vam, čitajte knjigu moju,
 
20ja sam čvrsto vjerovao da ću račun svoj polagati."
 
21I on će biti u životu zadovoljnom,
 
22u Džennetu predivnom,
 
23čiji će plodovi nadohvat ruke biti.
 
24"Jedite i pijte radosni, za ono što ste u danima minulim zaradili!"
 
25A onaj kome se dâ knjiga u lijevu ruku njegovu reći će: "Kamo sreće da mi knjiga moja ni data nije
 
26i da ni saznao nisam za obračun svoj!
 
27Kamo sreće da me je smrt dokrajčila –
 
28bogatstvo moje mi nije od koristi,
 
29snage moje nema više!"
 
30"Držite ga i u okove okujte,
 
31zatim ga samo u vatri pržite,
 
32a onda ga u sindžire sedamdeset lakata duge vežite,
 
33jer on u Allaha Velikog nije vjerovao
 
34i da se nahrani nevoljnik – nije nagovarao;
 
35zato on danas ovdje nema prisna prijatelja
 
36ni drugog jela osim pomija,
 
37koje će samo nevjernici jesti."
 
38A Ja se kunem onim što vidite
 
39i onim što ne vidite,
 
40Kur'an je, doista, govor objavljen plemenitom Poslaniku,
 
41a nije govor nikakva pjesnika – kako vi nikako ne vjerujete!
 
42i nisu riječi nikakva proroka – kako vi malo razmišljate!
 
43Objava je on od Gospodara svjetova!
 
44A da je on o Nama kojekakve riječi iznosio,
 
45Mi bismo ga za desnu ruku uhvatili,
 
46a onda mu žilu kucavicu presjekli,
 
47i niko ga između vas ne bi mogao od toga odbraniti.
 
48Pouka je Kur'an onima koji budu Allahova naređenja izvršavali, a zabrānā se klonili –
 
49A Mi, sigurno, znamo da neki od vas neće u nj vjerovati –
 
50i on će biti uzrok jadu nevjernika,
 
51a on je, doista, sama istina
 
52zato ti hvali ime Gospodara tvoga, Veličanstvenoga!
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones