Advertisement
 
The Quran:
سورة الحاقة

69. Al-Haaqqa | 52 verses | The Reality | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1.
Čas neizbježni,
2.
šta je Čas neizbježni,
3.
i otkud ti znaš šta je Čas neizbježni?
4.
Semud i Ad su Smak svijeta poricali
5.
pa je Semud uništen glasom strahovitim,
6.
a Ad uništen vjetrom ledenim, silovitim,
7.
kome je On vlast nad njima sedam noći i osam dana uzastopnih bio prepustio, pa si u njima ljude povaljane kao šuplja datulina debla vidio,
8.
i vidiš li da je iko od njih ostao?
9.
A došli su faraon, i oni prije njega, i zbog odvratnih postupaka izvrnuta naselja,
10.
i protiv poslanika Gospodara svoga se dizali, pa ih je On ne može biti teže kaznio.
11.
Mi smo vas, kada je voda preplavila sve, u lađi nosili
12.
da vam to poukom učinimo i da to od zaborava sačuva uho koje pamti.
13.
A kada se jednom u Rog puhne,
14.
pa se Zemlja i brda dignu i od jednog udara zdrobe,
15.
toga dana će se Smak svijeta dogoditi
16.
i nebo će se razdvojiti – tada će labavo biti –
17.
i meleki će na krajevima njegovim stajati, a prijesto Gospodara tvoga će tog dana iznad njih osmerica držati.
18.
Tada ćete ispitivani biti, i nijedna tajna vaša neće sakrivena ostati:
19.
onaj kome se knjiga njegova u desnu ruku njegovu dâ – reći će: "Evo vam, čitajte knjigu moju,
20.
ja sam čvrsto vjerovao da ću račun svoj polagati."
21.
I on će biti u životu zadovoljnom,
22.
u Džennetu predivnom,
23.
čiji će plodovi nadohvat ruke biti.
24.
"Jedite i pijte radosni, za ono što ste u danima minulim zaradili!"
25.
A onaj kome se dâ knjiga u lijevu ruku njegovu reći će: "Kamo sreće da mi knjiga moja ni data nije
26.
i da ni saznao nisam za obračun svoj!
27.
Kamo sreće da me je smrt dokrajčila –
28.
bogatstvo moje mi nije od koristi,
29.
snage moje nema više!"
30.
"Držite ga i u okove okujte,
31.
zatim ga samo u vatri pržite,
32.
a onda ga u sindžire sedamdeset lakata duge vežite,
33.
jer on u Allaha Velikog nije vjerovao
34.
i da se nahrani nevoljnik – nije nagovarao;
35.
zato on danas ovdje nema prisna prijatelja
36.
ni drugog jela osim pomija,
37.
koje će samo nevjernici jesti."
38.
A Ja se kunem onim što vidite
39.
i onim što ne vidite,
40.
Kur'an je, doista, govor objavljen plemenitom Poslaniku,
41.
a nije govor nikakva pjesnika – kako vi nikako ne vjerujete!
42.
i nisu riječi nikakva proroka – kako vi malo razmišljate!
43.
Objava je on od Gospodara svjetova!
44.
A da je on o Nama kojekakve riječi iznosio,
45.
Mi bismo ga za desnu ruku uhvatili,
46.
a onda mu žilu kucavicu presjekli,
47.
i niko ga između vas ne bi mogao od toga odbraniti.
48.
Pouka je Kur'an onima koji budu Allahova naređenja izvršavali, a zabrānā se klonili –
49.
A Mi, sigurno, znamo da neki od vas neće u nj vjerovati –
50.
i on će biti uzrok jadu nevjernika,
51.
a on je, doista, sama istina
52.
zato ti hvali ime Gospodara tvoga, Veličanstvenoga!

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim
World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones