70. Al-Ma'aarij - سورة المعارج - ( The Ascending Stairways ) - Read Quran القران الكريم in Bosnian translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة المعارج

70. Al-Ma'aarij | 44 verses | The Ascending Stairways | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Neko je zatražio da se kazna izvrši
 
2nad nevjernicima – niko ne može spriječiti
 
3da to Allah, Gospodar nebesa, ne učini,
 
4k Njemu se penju meleki i Džibril u danu koji pedeset hiljada godina traje,
 
5zato ti budi strpljiv ne jadikujući.
 
6Oni misle da se dogoditi neće,
 
7a Mi znamo da sigurno hoće,
 
8onoga Dana kada nebo bude kao talog od zejtina,
 
9a brda kao vuna šarena,
 
10kada bližnji neće bližnjega ništa pitati,
 
11iako će jedni druge vidjeti. Nevjernik bi jedva dočekao da se od patnje toga Dana iskupi sinovima svojim,
 
12i ženom svojom, i bratom svojim,
 
13i porodicom svojom koja ga štiti,
 
14i svima ostalima na Zemlji – samo da se izbavi.
 
15Nikada! Ona će buktinja sāmā biti
 
16koja će udove čupati,
 
17zvaće onoga ko je glavu okretao i izbjegavao
 
18i zgrtao i skrivao.
 
19Čovjek je, uistinu, stvoren malodušan:
 
20kada ga nevolja snađe – brižan je,
 
21a kada mu je dobro – nepristupačan je,
 
22osim vjernika,
 
23koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali,
 
24i oni u čijim imecima bude određen dio
 
25za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi,
 
26i oni koji u onaj svijet budu vjerovali,
 
27i oni koji od kazne Gospodara svoga budu strahovali –
 
28a od kazne Gospodara svoga niko nije siguran –
 
29i oni koji stidna mjesta svoja budu čuvali
 
30i živjeli jedino sa ženama svojim ili sa onima koje su u vlasništvu njihovu – oni, doista, prijekor ne zaslužuju –
 
31a oni koji traže izvan toga, oni u grijeh upadaju,
 
32i oni koji povjerene im amanete budu čuvali i obaveze svoje ispunjavali,
 
33i oni koji dug svjedočenja svoga budu izvršavali,
 
34i oni koji molitve svoje budu revnosno obavljali –
 
35oni će u džennetskim baščama biti počašćeni.
 
36Zašto se nevjernici prema tebi žure,
 
37zdesna i slijeva, u gomilama?!
 
38Kako svaki od njih žudi da u Džennet uživanja uđe?
 
39Nikada! Mi ih stvaramo, od čega – oni znaju!
 
40I Ja se kunem Gospodarom istōkā i zāpadā da ih možemo
 
41boljim od njih zamijeniti i niko Nas u tome ne može spriječiti.
 
42Zato ih ostavi neka se napričaju i nazabavljaju dok Dan kojim im se prijeti ne dočekaju,
 
43Dan u kome će žurno kao da kumirima hrle iz grobova izići,
 
44oborenih pogleda i poniženjem ophrvani. To će biti onaj Dan kojim im se stalno prijeti!
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones