Advertisement
 
سورة المعارج

70. Al-Ma'aarij | 44 verses | The Ascending Stairways | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1. درخواست کننده ای عذابی را که واقع شدنی است درخواست کرد،
2. [عذابی که] ویژه کافران است، [و] آن را بازدارنده ای نیست.
3. [این عذاب] از سوی خدای صاحب درجات است.
4. فرشتگان و روح در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است به سوی او بالا می روند.
5. پس صبر کن صبری نیکو [صبری که در کنارش جزع و ناخشنودی نباشد.]
6. دشمنان و مخالفان، آن [عذاب] را دور می بینند
7. و ما آن را نزدیک می بینیم.
8. روزی که آسمان چون فلز گداخته گردد
9. و کوه ها مانند پشم رنگینِ حلاجی شده شود
10. و هیچ خویشاوند و دوست صمیمی از [اوضاع و احوال] خویشاوند و دوست صمیمی اش نپرسد!
11. آنان را نشانشان می دهند [ولی به خاطر دل مشغولی خود هرگز به آنان توجه نکنند!] گنهکار آرزو می کند که ای کاش می توانست فرزندانش را در برابر عذاب آن روز فدیه و عوض دهد!
12. و نیز همسر و برادرش را
13. و قبیله و قومش را که [در دنیا] به او پناه می دادند،
14. و نیز همه کسانی را که در روی زمین اند تا [این فدیه و عوض] او را [از عذاب آن روز] نجات دهد!
15. این چنین نیست [که برایش راه نجاتی باشد] همانا آتش زبانه می کشد،
16. در حالی که دست و پا و پوست سر را بر می کند!!
17. هر که را به حق پشت کرده واز دعوت حق روی گردانده، می طلبد،
18. و آن را که ثروت جمع کرده و به ذخیره سازی و انباشتن پرداخته، می خواند؛
19. همانا انسان حریص و بی تاب آفریده شده است؛
20. چون آسیبی به او رسد، بی تاب است،
21. و هنگامی که خیر و خوشی [و مال و رفاهی] به او رسد، بسیار بخیل و بازدارنده است،
22. مگر نماز گزاران،
23. آنان که همواره بر نمازشان مداوم و پایدارند،
24. و آنان که در اموالشان حقّی معلوم است
25. برای درخواست کننده [تهیدست] و محروم [از معیشت و ثروت،]
26. و آنان که همواره روز پاداش را باور دارند،
27. و آنان که از عذاب پروردگارشان بیمناکند،
28. زیرا که از عذاب پروردگارشان ایمنی نیست،
29. و آنان که دامنشان را [از آلوده شدن به شهوات حرام] حفظ می کنند،
30. مگر در کام جویی از همسران و کنیزانشان که آنان در این زمینه مورد سرزنش نیستند.
31. پس کسانی که در بهره گیری جنسی راهی غیر از این جویند، تجاوزکار از حدود حق اند،
32. و آنان که امانت ها و پیمان های خود را رعایت می کنند،
33. و آنان که بر ادای گواهی های خود پای بند و متعهدند،
34. و آنان که همواره بر [اوقات و شرایط ظاهری و معنوی] نمازهایشان محافظت دارند.
35. اینان در بهشت ها، مکرّم و محترم اند
36. کافران را چه شده که به تو چشم دوخته به سویت شتابانند؟
37. از راست و چپ، گروه گروه،
38. آیا هر یک از آنان طمع دارد که او را در بهشت پرنعمت درآورند؟!
39. این چنین نیست، ما آنان را از آنچه خود می دانند [آبی گندیده و بی مقدار] آفریدیم.
40. به پروردگار مشرق ها و مغرب ها سوگند که ما تواناییم،
41. بر اینکه به جای آنان بهتر از آنان را بیاوریم؛ و هیچ چیز ما را مغلوب نمی کند.
42. پس آنان را واگذار تا [در گفتار باطل] فرو روند و مشغول بازی باشند، تا روزشان را که به آنان وعده داده اند دیدار کنند،
43. روزی که شتابان از خاک بیرون آیند، گویی به سوی نشانه های نصب شده می دوند،
44. درحالی که دیدگانشان [از شدت ترس] فرو افتاده، خواری و ذلت آنان را می پوشاند. این همان روزی است که همواره وعده داده می شدند.

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim