71. Nooh - سورة نوح - ( Noah ) - Read Quran القران الكريم in Bosnian translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة نوح

71. Nooh | 28 verses | Noah | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Mi smo poslali Nuha narodu njegovu: "Opominji narod svoj prije nego što ga stigne patnja nesnosna!"
 
2"O narode moj" – govorio je on – "ja vas otvoreno opominjem:
 
3Allahu se klanjajte i Njega se bojte i meni poslušni budite,
 
4On će vam grijehe vaše oprostiti i u životu vas do određenog časa ostaviti, a kada Allahov određeni čas dođe zaista se neće, neka znate, odgoditi."
 
5On reče: "Gospodaru moj, ja sam narod svoj i noću i danju, doista, pozivao,
 
6ali ga je pozivanje moje još više udaljilo.
 
7I kad god sam ih pozivao da im oprostiš, prste su svoje u uši stavljali i haljinama svojim se pokrivali – bili su uporni i pretjerano oholi.
 
8Zatim, ja sam ih otvoreno pozivao,
 
9a onda sam im javno objavljivao i u povjerenju im šaputao,
 
10i govorio: 'Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta;
 
11On će vam kišu obilnu slati
 
12i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati.
 
13Šta vam je, zašto se Allahove sile ne bojite,
 
14a On vas postepeno stvara?!
 
15Zar ne vidite kako je Allah sedam nebesa, jedno iznad drugog, stvorio,
 
16i na njima Mjesec svijetlim dao, a Sunce svjetiljkom učinio?
 
17Allah vas od zemlje poput bilja stvara,
 
18zatim vas u nju vraća i iz nje će vas, sigurno, izvesti.
 
19Allah vam je Zemlju učinio ravnom,
 
20da biste po njoj hodili putevima prostranim.'"
 
21Nuh reče: "Gospodaru moj, oni mene ne slušaju i povode se za onima čija bogatstva i djeca samo njihovu propast uvećavaju
 
22i spletke velike snuju
 
23i govore: 'Nikako božanstva svoja ne ostavljajte, i nikako ni Vedda, ni Suvaa, a ni Jegusa, ni Jeuka, ni Jesra ne napuštajte!',
 
24a već su mnoge u zabludu doveli, pa Ti njima, inadžijama, samo propast povećaj!"
 
25I oni su zbog grijehova svojih potopljeni i u vatru će biti uvedeni i nikoga sebi, osim Allaha, kao pomagača neće naći.
 
26I Nuh reče: "Gospodaru moj, ne ostavi na Zemlji nijednog nevjernika,
 
27jer, ako ih ostaviš, oni će robove Tvoje u zabludu zavoditi i samo će grješnika i nevjernika rađati!
 
28Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik u dom moj uđe, i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaj!"
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones