72. Al-Jinn - سورة الجن - ( The Jinn ) - Read Quran القران الكريم in Bosnian translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الجن

72. Al-Jinn | 28 verses | The Jinn | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Reci: "Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: 'Mi smo, doista, Kur'an, koji izaziva divljenje, slušali,
 
2koji na Pravi put upućuje – i mi smo u nj povjerovali i više nikoga nećemo Gospodaru našem ravnim smatrati,
 
3a On nije – neka uzvišeno bude dostojanstvo Gospodara našeg! – uzeo Sebi ni drúge ni djeteta;
 
4jedan naš bezumnik je o Allahu laži govorio,
 
5a mi smo mislili da ni ljudi ni džini o Allahu laži ne govore;
 
6i bilo je ljudi koji su pomoć od džina tražili, pa su im tako obijest povećali;
 
7i oni misle, kao što i vi mislite, da Allah nikoga neće oživiti;
 
8i mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je moćnih čuvara i zvijezda padalica puno;
 
9i sjedili smo okolo njega po busijama da bismo što čuli, ali će onaj, ko sada prisluškuje, na zvijezdu padalicu koja vreba naići;
 
10i mi ne znamo da li se onima na Zemlji želi zlo ili im Gospodar njihov želi dobro;
 
11a među nama ima i dobrih i onih koji to nisu, ima nas vrsta različitih;
 
12i mi znamo da ne možemo Allahu na Zemlji umaći i da od Njega ne možemo pobjeći;
 
13i mi smo, čim smo Kur'an čuli, u nj povjerovali; a ko u Gospodara svoga vjeruje, ni štete ni nepravde ne treba se bojati;
 
14i ima nas muslimana, a ima nas zalutalih; oni koji islam prihvate Pravi put su izabrali,
 
15a nevjernici će u Džehennemu gorivo biti.'"
 
16A da se Pravog puta drže, Mi bismo ih vodom obilnom pojili,
 
17da bismo ih time na kušnju stavili; a onoga ko neće da se Gospodaru svome klanja On će patnju tešku uvesti.
 
18Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome!
 
19A kad je Allahov rob ustao da Mu se pomoli, oni su se u gomilama oko njega tiskati stali.
 
20Reci: "Ja se samo Gospodaru svome klanjam, i nikoga Njemu ravnim ne smatram."
 
21Reci: "Ja nisam u stanju da od vas kakvu štetu otklonim niti da nekom od vas kakvu korist pribavim."
 
22Reci: "Mene niko od Allahove kazne ne može u zaštitu uzeti; samo u Njega ja mogu utočište naći –
 
23samo mogu oglasiti ono što je od Allaha i poslanice Njegove." A onoga koji Allahu i Poslaniku Njegovu ne bude poslušan sigurno čeka vatra džehennemska; u njoj će vječno i zauvijek ostati.
 
24I kada oni dožive ono čime im se prijeti, saznaće ko je slabiji i brojem manji.
 
25Reci: "Ja ne znam da li će uskoro biti ono čime vam se prijeti ili je Gospodar moj odredio da će to poslije dugo vremena biti,
 
26On tajne zna i On tajne Svoje ne otkriva nikome,
 
27osim onome koga On za poslanika odabere; zato On i ispred njega i iza njega postavlja one koji će ga čuvati
 
28da bi pokazao da su poslanice Gospodara svoga dostavili, On u tančine zna ono što je u njih, On zna broj svega što postoji.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones