74. Al-Muddaththir - سورة المدثر - ( The Cloaked One ) - Read Quran القران الكريم in Bosnian translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة المدثر

74. Al-Muddaththir | 56 verses | The Cloaked One | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1O ti, pokriveni!
 
2Ustani i opominji!
 
3I Gospodara svoga veličaj!
 
4I haljine svoje očisti!
 
5I kumīrā se kloni!
 
6I ne prigovaraj držeći da je mnogo!
 
7I radi Gospodara svoga trpi!
 
8A kada se u Rog puhne –
 
9biće to naporan dan
 
10nevjernicima, neće biti lagahan.
 
11Meni ostavi onoga koga sam Ja izuzetkom učinio
 
12i bogatstvo mu ogromno dao
 
13i sinove koji su s njim
 
14i čast i ugled mu pružio –
 
15i još žudi da uvećam!
 
16Nikako! On, doista, prkosi ajetima Našim –
 
17a naprtiću Ja njemu teškoće,
 
18jer je smišljao i računao –
 
19i, proklet bio, kako je proračunao!
 
20i još jednom, proklet bio, kako je proračunao! –
 
21Zatim je pogledao
 
22pa se onda smrknuo i namrštio
 
23i potom se okrenuo i uzoholio,
 
24i rekao: "Ovo nije ništa drugo do vradžbina koja se nasljeđuje,
 
25ovo su samo čovjekove riječi!"
 
26U Sekar ću Ja njega baciti –
 
27a znaš li ti šta je Sekar?
 
28Ništa on neće poštedjeti,
 
29kože će crnim učiniti,
 
30nad njim su devetnaesterica.
 
31Mi smo čuvarima vatre meleke postavili i odredili broj njihov kao iskušenje onima koji ne vjeruju, da se oni kojima je Knjiga data uvjere, i da se onima koji vjeruju vjerovanje učvrsti, i da oni kojima je Knjiga data i oni koji su vjernici ne sumnjaju, i da oni čija su srca bolesna i oni koji su nevjernici – kažu: "Šta je Allah htio ovim primjerom?" Tako Allah ostavlja u zabludi onoga koga hoće, i na Pravi put ukazuje onome kome hoće. A vojske Gospodara tvoga samo On zna. I Sekar je ljudima samo opomena.
 
32I tako Mi Mjeseca,
 
33i noći kada mine,
 
34i zore kada svane –
 
35on je, zaista, najveća nevolja,
 
36ljudima je opomena –
 
37onome između vas koji želi učiniti dobro ili onome koji ne želi!
 
38Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio,
 
39osim sretnīkā,
 
40oni će se u džennetskim baščama raspitivati
 
41o nevjernicima:
 
42"Šta vas je u Sekar dovelo?"
 
43"Nismo" – reći će – "bili od onih koji su molitvu obavljali
 
44i od onih koji su siromahe hranili,
 
45i u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali,
 
46i Sudnji dan smo poricali,
 
47sve dok nam smrt nije došla."
 
48Njima posredovanje posrednika neće biti od koristi.
 
49Pa zašto oni pouku izbjegavaju,
 
50kao da su divlji magarci preplašeni
 
51koji od onih koji ih progone bježe.
 
52Da! Svaki čovjek bi od njih htio da mu se daju listovi rašireni.
 
53Nikada, jer oni se onoga svijeta ne plaše!
 
54Uistinu! Kur'an je pouka,
 
55i ko hoće, na umu će ga imati,
 
56a na umu će ga imati samo ako Allah bude htio, On je jedini dostojan da Ga se boje i On jedini prašta.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones