75. Al-Qiyaama - سورة القيامة - ( The Resurrection ) - Read Quran القران الكريم in Farsi translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة القيامة

75. Al-Qiyaama | 40 verses | The Resurrection | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1به روز قیامت سوگند می خورم،
 
2و به نفس سرزنش گر قسم می خورم.
 
3آیا انسان گمان می کند که ما هرگز استخوان هایش را جمع نخواهیم کرد؟
 
4چرا در حالی که تواناییم که [خطوط] سر انگشتانش را درست و نیکو بازسازی کنیم،
 
5[نه اینکه به گمان او قیامتی در کار نباشد] بلکه انسان می خواهد [با دست و پا زدن در شک و تردید] فرارویش را [از اعتقاد به قیامت که بازدارنده ای قوی است] باز کند [تا برای ارتکاب هر گناهی آزاد باشد!]
 
6[با حالتی آمیخته با تردید] می پرسد: روز قیامت چه وقت است؟
 
7پس هنگامی [است] که چشم [از سختی و هولناکی آن] خیره شود،
 
8و ماه تاریک و بی نور گردد،
 
9و خورشید و ماه به هم جمع شوند.
 
10آن روز انسان گوید: گریزگاه کجاست؟
 
11این چنین نیست، هرگز پناهگاهی وجود ندارد.
 
12آن روزقرارگاه [نهایی] فقط به سوی پروردگار توست.
 
13آن روز است که انسان را به اعمالی که از دیرباز یا پس از آن انجام داده، آگاه می کنند.
 
14بلکه انسان خود به وضع خویش بیناست.
 
15و هر چند [برای توجیه گناهانش] بهانه ها بتراشد
 
16[پیش از پایان یافتن وحی به وسیله جبرئیل] زبانت را به حرکت در نیاور تا در خواندن آن شتاب ورزی.
 
17بی تردید گردآوردن و [به هم پیوند دادن آیات که بر تو وحی می شود و چگونگی] قرائتش بر عهده ماست،
 
18پس هنگامی که آن را [به طور کامل] خواندیم، [به همان صورت] خواندنش را دنبال کن.
 
19سپس توضیح و بیانش نیز بر عهده ماست.
 
20[اینکه می پندارید قیامتی در کار نیست] این چنین نیست، بلکه شما عاشق ایندنیای زودگذر هستید،
 
21و همواره آخرت را [برای این عشق بی پایه] رها می کنید.
 
22در آن روز چهره هایی شاداب است؛
 
23[با دیده دل] به پروردگارش نظر می کند
 
24و چهره هایی عبوس و درهم کشیده است؛
 
25چون یقین دارند که در معرض عذابی کمرشکن قرار خواهند گرفت.
 
26این چنین نیست [که می پندارد]، هنگامی که جان به گلوگاه رسد،
 
27و [کسان بیمار] گویند: درمان کننده این بیمار کیست؟
 
28و [بیمار] یقین می کند [که با رسیدن جان به گلوگاه] زمان جدایی [از دنیا، ثروت، زن و فرزند] فرا رسیده است!
 
29و [از سختی جان کندن] ساق به ساق به هم پیچد؛
 
30آن روز، روز سوق و مسیر به سوی پروردگار توست.
 
31[در آن حال فرشتگان می گویند: این به کام مرگ افتاده] نه [دعوت پیامبر را] باور کرد، و نه نماز خواند؛
 
32بلکه [در میان اجتماعات] تکذیب کرد و روی گرداند؛
 
33سپس متکبرانه و خرامان به سوی کسانش رفت.
 
34[و گویند: با این وضعی که داری، عذاب دوزخ] برای تو شایسته تر است، شایسته تر!
 
35باز هم شایسته تر است شایسته تر.
 
36آیا انسان گمان می کند بیهوده و مهمل [و بدون تکلیف و مسؤولیت] رها می شود؟!
 
37آیا نطفه ای از منی که در رحم ریخته می شود نبود؟
 
38سپس علقه شد و خدا او را آفرید و اندامش را درست و نیکو ساخت،
 
39و از او دو زوج به وجود آورد یکی نر و دیگر ماده،
 
40آیا چنین نیرومند آگاهی توانا نیست که مردگان را زنده کند؟
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones