Advertisement
 
سورة المرسلات

77. Al-Mursalaat | 50 verses | The Emissaries | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1. سوگند به آن فرشتگانی که پی در پی فرستاده می شوند،
2. و سوگند به آن فرشتگانی که [برای آوردن وحی در سرعت حرکت] چون تندبادند.
3. و سوگند به آن فرشتگانی که گشاینده صحیفه های وحی اند،
4. و سوگند به آن فرشتگانی که جدا کننده حق از باطل اند،
5. و سوگند به آن فرشتگانی که القاکننده آیات آسمانی به پیامبران [اند،]
6. تا حجت [باشد برای اهل ایمان] و بیم و هشدار باشد [برای کافران]
7. [به همه این حقایق سوگند] که آنچه [به عنوان روز قیامت] وعده داده می شوید بی تردید واقع شدنی است.
8. در آن زمان که ستارگان محو و تاریک شوند،
9. و آن زمانی که آسمان بشکافد.
10. و آن زمان که کوه ها از بیخ و بن کنده شوند.
11. و آن زمان که وقت حضور پیامبران [برای گواهی بر امت ها] معین شود.
12. این امور برای چه روزی به تأخیر افتاده؟
13. برای روز داوری
14. و تو چه می دانی روز داوری چیست؟
15. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان؛
16. آیا پیشینیان را [به سبب تکذیبشان] هلاک نکردیم؟
17. سپس به دنبال آنان دیگران را هم [به سبب تکذیبشان] هلاک می کنیم.
18. با گنهکاران این گونه رفتار می کنیم.
19. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان!
20. آیا شما را از آبی پست و بی مقدار نیافریدیم؟
21. پس آن را در جایگاهی استوار قرار دادیم
22. تا زمانی معین؛
23. پس توانا بودیم و چه نیکو تواناییم.
24. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان!
25. آیا زمین را فراهم آورنده [انسان ها] قرار ندادیم؟
26. هم در حال حیاتشان و هم زمان مرگشان
27. و کوه های استوار و بلند در آن قرار دادیم و شما را آبی گوارا نوشاندیم.
28. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان!
29. [آن روز به آنان گویند:] به سوی آتشی که همواره آن را تکذیب می کردید، بروید؛
30. و [نیز] به سوی سایه ای [از دود متراکم و آتش زا] که دارای سه شاخه است، بروید.
31. [سایه ای که] نه مانع از حرارت است، و نه از شعله های آتش جلوگیری می کند.
32. آن آتش، شراره هایی چون ساختمان بلند پرتاب می کند.
33. گویی آن شراره ها هم چون شتران زرد رنگ هستند.
34. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان!
35. این روزی است که [انسان ها چون موقعیتی نمی بینند برای دفاع از خود] سخن نمی گویند،
36. و به آنان اجازه داده نمی شود که عذرخواهی کنند.
37. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان!
38. امروز همان روز داوری است که شما و پیشینیان را در آن جمع کرده ایم.
39. پس اگر [برای فرار از عذاب] چاره و تدبیری دارید، آن را به کار گیرید.
40. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان!
41. به یقین پرهیزکاران در زیر سایه ها و کنار چشمه سارهایند،
42. و نزد میوه هایی از آنچه همواره بخواهند.
43. [به آنان گویند:] به پاداش اعمالی که همواره انجام می دادید، بخورید و بیاشامید گوارایتان باد.
44. ما نیکوکاران را این گونه پاداش می دهیم.
45. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان!
46. [شما ای کافران و مشرکان! در این دنیا] بخورید و اندک زمانی برخوردار شوید که شما گنهکارید [و بی تردید به کیفر اعمالتان گرفتار خواهید شد.]
47. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان!
48. و هنگامی که به آنان گویند: [در برابر خدا] رکوع کنید، رکوع نمی کنند.
49. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان!
50. [اگر به قرآن ایمان نیاورند] پس به کدام سخن بعد از آن ایمان می آورند؟

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim