Advertisement
 
The Quran:
سورة النبإ

78. An-Naba | 40 verses | The Announcement | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1.
O čemu oni jedni druge pitaju?
2.
O vijesti velikoj,
3.
o kojoj oni različita mišljenja imaju.
4.
To nije dobro, oni će saznati sigurno!
5.
I još jednom, to nije dobro, oni će saznati sigurno!
6.
Zar Zemlju posteljom nismo učinili,
7.
i planine stupovima,
8.
i vas kao parove stvorili,
9.
i san vaš počinkom učinili,
10.
i noć pokrivačem dali,
11.
i dan za privređivanje odredili,
12.
i iznad vas sedam silnih sazdali,
13.
i svjetiljku plamteću postavili?
14.
Mi iz oblaka vodu obilno spuštamo
15.
i činimo da uz njenu pomoć raste žito i bilje,
16.
i bašče guste.
17.
Dan sudnji je, zaista, već određen,
18.
Dan kada će se u Rog puhnuti, pa ćete vi, sve skupina po skupina, dolaziti,
19.
i nebo će se otvoriti i mnogo kapija imati,
20.
i planine će se zdrobiti i priviđenje će biti.
21.
Džehennem će zasjeda postati,
22.
nasilnicima mjesto povratka –
23.
u kome će zauvijek ostati:
24.
u njemu svježine neće osjetiti, ni pića okusiti,
25.
osim vrele vode i kapljevine,
26.
kazne prikladne.
27.
Oni nisu očekivali da će račun polagati
28.
i dokaze Naše su pretjerano poricali,
29.
a Mi smo sve pobrojali i zapisali –
30.
pa trpite, mučenje ćemo vam sve gorim učiniti.
31.
A onima koji su se Allaha bojali želje će se ostvariti:
32.
bašče i vinogradi,
33.
i djevojke mlade, godīnā istih,
34.
i pehari puni.
35.
Tamo prazne besjede i neistinu neće slušati,
36.
Gospodar tvoj će ih darom obilnim nagraditi,
37.
Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, Milostivi, kome neće smjeti niko prvi riječ prozboriti
38.
na Dan kada Džibril i meleki budu u redove poredani, kada će samo onaj kome Milostivi dozvoli govoriti, a istinu će reći.
39.
To je neizbježan Dan, pa ko hoće, Gospodaru svome će, kao utočištu, poći.
40.
Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na Dan u kome će čovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti: "Da sam, bogdo, zemlja ostao!"

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim
World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones