78. An-Naba - سورة النبإ - ( The Announcement ) - Read Quran القران الكريم in Farsi translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة النبإ

78. An-Naba | 40 verses | The Announcement | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1درباره چه چیز از یکدیگر می پرسند؟
 
2از آن خبر بزرگ [قیامت کبری]
 
3که همواره درباره آن با یکدیگر اختلاف دارند [که واقع می شود یا نه؟]
 
4نه چنین است [که می پندارند] به زودی [به حتمی بودن وقوع آن] آگاه خواهند شد.
 
5باز هم نه چنین است [که می پندارند] به زودی [به حتمی بودن وقوع آن] آگاه خواهند شد.
 
6آیا زمین را بستر آرامش قرار ندادیم؟
 
7و کوه ها را میخ هایی [برای استواری آن؟]
 
8و شما را جفت هایی [به صورت نر و ماده] آفریدیم،
 
9و خوابتان را مایه استراحت و آرامش [و تمدّد اعصاب] قرار دادیم،
 
10و شب راپوششی
 
11و روز را وسیله معاش مقرّر کردیم؛
 
12و بر فرازتان هفت آسماناستوار بنا نهادیم،
 
13و چراغی روشن و حرارت زا پدید آوردیم،
 
14و از ابرهای متراکم و باران زا آبی ریزان نازل کردیم
 
15تا به وسیله آن دانه و گیاه برویانیم،
 
16و باغ هایی از درختان به هم پیچیده و انبوه بیرون آوریم.
 
17بی تردید روز داوری وعده گاه است.
 
18روزی که در صور می دمند و شما گروه گروه به عرصه محشر می آیید،
 
19و آسمان گشوده می شود، پس به صورت درهایی درمی آید.
 
20و کوه ها را [از جای خود] روان کنند و سرابی شوند!
 
21بی تردید دوزخ کمین گاه است.
 
22جایگاه بازگشت برای سرکشان و طاغیان است.
 
23روزگاری دراز در آن بمانند.
 
24در آنجا نه [آب] خنکی می چشند و نه آشامیدنی [باب طبع]
 
25مگر آب جوشان و چرکاب و خونابه ای [از بدن دوزخیان]
 
26پاداشی است مناسب [اعمالشان.]
 
27اینان بودند که به [روز] حساب امیدی نداشتند،
 
28و آیات ما را به شدت و با همه وجود انکار می کردند
 
29و [ما] همه چیز را [از خوبی و بدی آنان] برشمرده و در نامه اعمالشان ثبت کرده ایم.
 
30[در قیامت به آنان می گوییم:] پس بچشید که هرگز جز عذاب بر شما نیفزاییم.
 
31بی تردید برای پرهیزکاران پیروزی و کامیابی است.
 
32باغ هایی [سرسبز و خرم] و انواع انگورها
 
33و دخترانی نو رسیده و هم سن
 
34و جام هایی لبریز [از باده طهور]
 
35در آنجا نه سخن بیهوده ای می شنوند و نه دروغ و تکذیبی.
 
36[این] پاداشی کافی و به اندازه از سوی پروردگار توست.
 
37همان پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست، آن مهربانی که هیچ کس را اختیار چون و چرای با او نیست.
 
38روزی که روح و فرشتگان در یک صف می ایستند و سخن نمی گویند مگر کسی که [خدای] رحمان به او اجازه دهد و سخن حق و درست گوید.
 
39آن [روز] روز حق است، پس هرکه بخواهد راه بازگشتی به سوی پروردگارش برگزیند؛
 
40ما شما را از عذابی نزدیک هشدار دادیم، روزی که آدم آنچه را [از خیر و شر] پیش فرستاده است بنگرد و کافر گوید: ای کاش من خاک بودم [و موجودی مکلّف آفریده نمی شدم تا چنین روز سختی را ببینم!]
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones