Advertisement
 
The Quran:
سورة النازعات

79. An-Naazi'aat | 46 verses | Those who drag forth | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1.
Tako Mi onih koji čupaju grubo,
2.
i onih koji vade blago,
3.
i onih koji plove brzo,
4.
pa naređenja izvršavaju žurno
5.
i sređuju ono što nije sređeno…
6.
na Dan kada se Zemlja potresom zatrese,
7.
za kojim će slijediti sljedeći –
8.
srca toga dana biće uznemirena,
9.
a pogledi njihovi oboreni.
10.
Ovi pitaju: "Zar ćemo, zaista, biti opet ono što smo sada?
11.
Zar kad truhle kosti postanemo?",
12.
i još kažu: "E tada bismo mi bili izgubljeni!"
13.
A biće to samo povik jedan,
14.
i evo njih – na Zemlji.
15.
Da li je do tebe doprla vijest o Musau,
16.
kad ga je Gospodar njegov u svetoj dolini Tuva zovnuo,
17.
"Idi faraonu, on se osilio,
18.
i reci: 'Da li bi ti da se očistiš,
19.
da te o Gospodaru tvome poučim, pa da Ga se bojiš?'"
20.
I onda mu je najveće čudo pokazao,
21.
ali je on porekao i nije poslušao,
22.
već se okrenuo i potrudio
23.
i sabrao i povikao:
24.
"Ja sam gospodar vaš najveći!" – on je rekao,
25.
i Allah ga je i za ove i za one prijašnje riječi kaznio.
26.
To je pouka za onoga koji se bude Allaha bojao.
27.
A šta je teže: vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao,
28.
svod njegov visoko digao i usavršio,
29.
noći njegove mračnim, a dane svijetlim učinio.
30.
Poslije toga je Zemlju poravnao,
31.
iz nje je vodu i pašnjake izveo,
32.
i planine nepomičnim učinio –
33.
na uživanje vama i stoci vašoj.
34.
A kada dođe nevolja najveća,
35.
Dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio
36.
i kada se Džehennem svakome ko vidi bude ukazao,
37.
onda će onome koji je obijestan bio
38.
i život na ovome svijetu više volio
39.
Džehennem prebivalište postati sigurno.
40.
A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao
41.
Džennet će boravište biti sigurno.
42.
Pitaju te o Smaku svijeta: "Kada će se dogoditi?"
43.
Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš,
44.
o njemu samo Gospodar tvoj zna.
45.
Tvoja opomena će koristiti samo onome koji ga se bude bojao,
46.
a njima će se učiniti, onoga Dana kada ga dožive, da su samo jednu večer ili jedno jutro njezino ostali.

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim
World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones