79. An-Naazi'aat - سورة النازعات - ( Those who drag forth ) - Read Quran القران الكريم in Farsi translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة النازعات

79. An-Naazi'aat | 46 verses | Those who drag forth | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1سوگند به فرشتگانی که [روح بدکاران را به شدت از بدن هایشان] بر می کنند،
 
2و سوگند به فرشتگانی که [روح نیکوکاران را به نرمی و ملایمت از بدن هایشان] بیرون می آورند؛
 
3و سوگند به فرشتگانی که [برای اجرای فرمان های حق] به سرعت نازل می شوند،
 
4و سوگند به فرشتگانی که [در ایمان، عبادت، پرستش و اطاعت] بر یکدیگر [به صورتی ویژه] سبقت می گیرند،
 
5و سوگند به فرشتگانی که [به اذن خدا امور آفرینش را] تدبیر می کنند؛
 
6[که همه برای رسیدن به پاداش و کیفر برانگیخته می شوند در] روزی که لرزاننده همه چیز را به شدت بلرزاند؛
 
7در حالی که لرزاننده دیگری از پی آن در آید.
 
8دل هایی در آن روز مضطرب و هراسان اند
 
9دیدگانشان [از ترس و هول قیامت] فرو افتاده است.
 
10می گویند: آیا ما [پس از مرگ] به همان حالت اول [که در دنیا بودیم] باز گردانده می شویم؟
 
11[شگفتا!] آیا زمانی که ما استخوان های پوسیده و ریز ریز شدیم [بازمی گردیم؟!]
 
12[و] گویند: [اگر قیامتی در کار باشد] بازگشت به حیات دوباره در آن زمان بازگشتی زیانبار است.
 
13جز این نیست آن بازگشت فقط با یک بانگ عظیم است [و بس]
 
14که ناگاه همه بر یک زمین صاف و هموار حاضر شوند.
 
15آیا سرگذشت موسی به تو رسیده است؟
 
16هنگامی که پروردگارش او را در وادی مقدس طوی ندا داد
 
17که به سوی فرعون برو؛ زیرا که طغیان کرده است.
 
18پس به او بگو: می خواهی [از آلودگی شرک و طغیان] پاک و پاکیزه شوی؟
 
19من تو را به سوی پروردگارت راهنمایی می کنم تا از او بترسی [و از طغیان دست برداری.]
 
20پس آن معجزه بزرگ تر را به او نشان داد.
 
21ولی [او آن را] تکذیب کرد و سرپیچی نمود.
 
22سپس [به حق] پشت کرد [و برای نابودی موسی] به تلاش برخاست!
 
23پس [قومش را] گرد آورد، و ندا داد
 
24و گفت: من پروردگار بزرگ تر شما هستم.
 
25پس خدا هم [به کیفر این ادعای نابجا] او را به عذاب آخرت و دنیا دچار ساخت.
 
26بی تردید در این سرگذشت برای کسی که [از عذاب خدا] بترسد عبرتی است.
 
27آیا آفریدن شما [پس از مرگ] دشوارتر است یا آسمان که او آن را بنا کرد؟
 
28سقفش را برافراشت، پس آن را درست و نیکو قرار داد،
 
29و شبش را تاریکو روزش را روشن ساخت،
 
30و زمین را پس از آن گسترانید،
 
31و از آن آبو چراگاهش را بیرون آورد،
 
32و کوه ها را محکم و استوار نمود
 
33تا مایه بهرهوری شما و دام هایتان باشد.
 
34پس زمانی که آن حادثه بزرگ تر [و غیر قابل دفع] در رسد،
 
35در آن روز انسان آنچه تلاش و کوشش کرده به یاد آورد
 
36و دوزخ رابرای هر بیننده ای آشکار سازند،
 
37و اما کسی که طغیان و سرکشی کرده
 
38و زندگی دنیا را [بر زندگی ابد و جاوید آخرت] ترجیح داده،
 
39پس بی تردید جایگاهش دوزخ است؛
 
40و اما کسی که از مقام و منزلت پروردگارش ترسیده و نفس را از هوا و هوس بازداشته است؛
 
41پس بی تردید جایگاهش بهشت است.
 
42همواره ازتو درباره قیامت می پرسند که در چه زمانی واقع می شود؟
 
43تو از بسیار یاد کردنش [و سخن گفتن درباره آن] چه به دست می آوری؟
 
44نهایتش به سوی پروردگار توست [کیفیت برپا شدن و زمان وقوع و اوصافش را کسی جز خدا نمی داند.]
 
45وظیفه تو فقط بیم دادن کسانی است که همواره از آن می ترسند.
 
46گویی آنان روزی که قیامت را می بینند چنین می پندارند که در برزخ جز شامگاهی یا صبح گاه آن درنگ نکرده اند!
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones