Advertisement
 
The Quran:
سورة عبس

80. Abasa | 42 verses | He frowned | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1.
On se namrštio i okrenuo
2.
zato što je slijepac njemu prišao.
3.
A šta ti znaš – možda on želi da se očisti,
4.
ili pouči pa da mu pouka bude od koristi.
5.
Onoga koji je bogat,
6.
ti njega savjetuješ,
7.
a ti nisi kriv ako on neće da vjeruje;
8.
a onoga koji ti žureći prilazi
9.
i strah osjeća,
10.
ti se na njega ne osvrćeš.
11.
Ne čini tako! Oni su pouka –
12.
pa ko hoće, poučiće se –
13.
na listovima su cijenjenim
14.
uzvišenim, čistim,
15.
u rukama pisārā
16.
časnih, čestitih.
17.
Proklet neka je čovjek! Koliko je on samo nezahvalan!
18.
Od čega ga On stvara?
19.
Od kapi sjemena ga stvori i za ono što je dobro za njega pripremi,
20.
i Pravi put mu dostupnim učini,
21.
zatim mu život oduzme i učini da bude sahranjen,
22.
i poslije će ga, kada On bude htio, oživiti.
23.
Uistinu! On još nije ispunio ono što mu je On naredio!
24.
Neka čovjek pogleda u hranu svoju;
25.
Mi obilno kišu prolivamo,
26.
zatim zemlju pukotinama rasijecamo
27.
i činimo da iz nje žito izrasta
28.
i grožđe i povrće,
29.
i masline i palme,
30.
i bašče guste,
31.
i voće i pića,
32.
na uživanje vama i stoci vašoj.
33.
A kada dođe glas zaglušujući –
34.
na Dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći
35.
i od majke svoje i od oca svoga
36.
i od drúge svoje i od sinova svojih –
37.
toga Dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti –
38.
neka lica biće toga Dana blistava,
39.
nasmijana, radosna,
40.
a na nekim licima toga Dana biće prašina,
41.
tama će ih prekrivati,
42.
to će nevjernici – razvratnici biti.

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim
World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones