80. Abasa - سورة عبس - ( He frowned ) - Read Quran القران الكريم in Dutch translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة عبس

80. Abasa | 42 verses | He frowned | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1De profeet fronst zijn voorhoofd en wendt zich af.
 
2Omdat de blinde man tot hem kwam.
 
3En hoe kunt gij weten of hij niet misschien van zijne zonden gezuiverd zal worden;
 
4Of dat hij vermaand zal worden, en dat de vermaning van eenig voordeel zal wezen.
 
5Den mensch die rijk is.
 
6Ontvangt gij gij met eerbied;
 
7Terwijl gij er niet van beschuldigd wordt, dat hij niet gezuiverd is.
 
8Maar hij die tot u komt, om zijn heil ernstig te zoeken.
 
9En die God vreest.
 
10Verwaarloost gij.
 
11Gij moest volstrekt niet zoo handelen. Waarlijk, de Koran is eene vermaning.
 
12(En hij die daartoe gezind is, onthoudt deze).
 
13En hij is op geachte bladen geschreven.
 
14Verheven en zuiver.
 
15Met de handen van
 
16Geëerde en rechtvaardige schrijvers.
 
17Gevloekt zij de mensch! Wat heeft hem tot ontrouw verleid?
 
18Van wat schiep God hem?
 
19Van een droppel zaad schiep hij hem; En hij vormde hem met evenredigheid.
 
20Daarna vergemakkelijkte hij zijn uitgang uit den schoot der moeder.
 
21Daarna deed hij hem sterven, en legde hem in het graf.
 
22Hierna, als het hem zal behagen, zal hij hem tot het leven opwekken.
 
23Waarlijk, hij heeft tot hiertoe niet volkomen vervuld wat God hem heeft bevolen.
 
24Laat den mensch zijn voedsel beschouwen (en op welke wijze het wordt voortgebracht).
 
25Wij doen het water door regenbuien nederstorten;
 
26Daarna splijten wij de aarde met spleten.
 
27En wij doen het koren daaruit voortspruiten.
 
28Den wijngaard en het klaverblad;
 
29Den olijfboom en den palmboom.
 
30En tuinen dicht met boomen beplant.
 
31En vruchten en gras.
 
32Voor het gebruik van u zelven en van uw vee.
 
33Als de verdoovende klank van de trompet zal gehoord worden.
 
34Op dien dag zal de mensch van zijn broeder vluchten.
 
35Van zijne moeder en zijn vader.
 
36Van zijn vrouw en zijne kinderen.
 
37Ieder mensch zal op dien dag genoeg stof voor zich zelven hebben, om zijne gedachten bezig te houden.
 
38Op dien dag zullen de aangezichten van sommigen schitteren.
 
39Lachend en vroolijk zijn.
 
40En op de aangezichten van anderen zal, op dien dag, stof liggen;
 
41Duisternis zal hen bedekken;
 
42Dit zijn de ongeloovigen, de zondaars.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones