Advertisement
 
The Quran:
سورة عبس

80. Abasa | 42 verses | He frowned | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1.
چهره در هم کشید و روی گردانید،
2.
از اینکه آن مرد نابینا نزد او آمد!
3.
تو چه می دانی شاید او [در پرتو تعالیم اسلام از آلودگی] پاک و پاکیزه شود
4.
یا متذکّر [حقایق] گردد و آن تذکر او را سود دهد؛
5.
اما کسی که خود را ثروتمند نشان می دهد
6.
تو به او روی می آوری [و نسبت به وی اهتمام می ورزی]
7.
در حالی که اگر او نخواهد خود را [از آلودگی های باطنی و عملی] پاک کند تکلیفی بر عهده تو [نسبت به او] نیست؛
8.
و اما آنکه شتابان نزد تو آمد
9.
در حالی که [از پروردگارش] می ترسد،
10.
تو [با روی گردانی] از او به دیگران می پردازی.
11.
این چنین [برخوردی شایسته] نیست، بی تردید این آیات قرآن مایه پند است.
12.
پس هرکه خواست از آن پند گیرد،
13.
در صحیفه هایی است ارزشمند
14.
بلند مرتبه و پاکیزه
15.
در دست سفیرانی
16.
بزرگوار و نیکوکار.
17.
مرگ بر انسان، چه کافر و ناسپاس است!
18.
[خدا] او را از چه چیز آفریده؟
19.
از نطفه ای [ناچیز و بی مقدار] آفریده است، پس او را [در ذات، صفات و اندام] اندازه لازم عطا کرد.
20.
آن گاه راه [هدایت، سعادت، خیر و طاعت] را برایش آسان ساخت.
21.
سپس او را میراند و در گور نهاد،
22.
و سپس چون بخواهد او را زنده می کند.
23.
این چنین نیست [که وظیفه اش را انجام داده باشد] هنوز آنچه را به او دستور داده به جا نیاورده است.
24.
پس انسان باید به خوراکش با تأمل بنگرد
25.
که ما [از آسمان] آب فراوانی فرو ریختیم.
26.
سپس زمین را [به صورتی سودمند] از هم شکافتیم.
27.
پس در آن دانه های فراوانی رویاندیم،
28.
و انگور و سبزیجات
29.
و زیتون و درخت خرما….
30.
و بوستان های پر از درخت تناور و بزرگ
31.
و میوه و چراگاه
32.
تا مایه برخورداری شما و دام هایتان باشد. ….
33.
پس زمانی که آن بانگ هولناک و مهیب در رسد،
34.
روزی که آدمی فرار می کند، از برادرش….
35.
و از مادر و پدرش….
36.
و از همسر و فرزندانش
37.
در آن روز هرکسی از آنان را کاری است که او را به خود مشغول می کند [تا جایی که نمی گذارد به چیز دیگری بپردازد.]
38.
در آن روز چهره هایی درخشان و نورانی است
39.
خندان و خوشحال….
40.
و در آن روز چهره هایی است که بر آنان غبار نشسته
41.
[و] سیاهی و تاریکی آنان را فرا گرفته است؛ ….
42.
آنان همان کافران بد کارند.

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim
World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones