Advertisement
 
سورة عبس

80. Abasa | 42 verses | He frowned | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1. چهره در هم کشید و روی گردانید،
2. از اینکه آن مرد نابینا نزد او آمد!
3. تو چه می دانی شاید او [در پرتو تعالیم اسلام از آلودگی] پاک و پاکیزه شود
4. یا متذکّر [حقایق] گردد و آن تذکر او را سود دهد؛
5. اما کسی که خود را ثروتمند نشان می دهد
6. تو به او روی می آوری [و نسبت به وی اهتمام می ورزی]
7. در حالی که اگر او نخواهد خود را [از آلودگی های باطنی و عملی] پاک کند تکلیفی بر عهده تو [نسبت به او] نیست؛
8. و اما آنکه شتابان نزد تو آمد
9. در حالی که [از پروردگارش] می ترسد،
10. تو [با روی گردانی] از او به دیگران می پردازی.
11. این چنین [برخوردی شایسته] نیست، بی تردید این آیات قرآن مایه پند است.
12. پس هرکه خواست از آن پند گیرد،
13. در صحیفه هایی است ارزشمند
14. بلند مرتبه و پاکیزه
15. در دست سفیرانی
16. بزرگوار و نیکوکار.
17. مرگ بر انسان، چه کافر و ناسپاس است!
18. [خدا] او را از چه چیز آفریده؟
19. از نطفه ای [ناچیز و بی مقدار] آفریده است، پس او را [در ذات، صفات و اندام] اندازه لازم عطا کرد.
20. آن گاه راه [هدایت، سعادت، خیر و طاعت] را برایش آسان ساخت.
21. سپس او را میراند و در گور نهاد،
22. و سپس چون بخواهد او را زنده می کند.
23. این چنین نیست [که وظیفه اش را انجام داده باشد] هنوز آنچه را به او دستور داده به جا نیاورده است.
24. پس انسان باید به خوراکش با تأمل بنگرد
25. که ما [از آسمان] آب فراوانی فرو ریختیم.
26. سپس زمین را [به صورتی سودمند] از هم شکافتیم.
27. پس در آن دانه های فراوانی رویاندیم،
28. و انگور و سبزیجات
29. و زیتون و درخت خرما….
30. و بوستان های پر از درخت تناور و بزرگ
31. و میوه و چراگاه
32. تا مایه برخورداری شما و دام هایتان باشد. ….
33. پس زمانی که آن بانگ هولناک و مهیب در رسد،
34. روزی که آدمی فرار می کند، از برادرش….
35. و از مادر و پدرش….
36. و از همسر و فرزندانش
37. در آن روز هرکسی از آنان را کاری است که او را به خود مشغول می کند [تا جایی که نمی گذارد به چیز دیگری بپردازد.]
38. در آن روز چهره هایی درخشان و نورانی است
39. خندان و خوشحال….
40. و در آن روز چهره هایی است که بر آنان غبار نشسته
41. [و] سیاهی و تاریکی آنان را فرا گرفته است؛ ….
42. آنان همان کافران بد کارند.

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim