81. At-Takwir - سورة التكوير - ( The Overthrowing ) - Read Quran القران الكريم in Bosnian translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة التكوير

81. At-Takwir | 29 verses | The Overthrowing | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Kada sunce sjaj izgubi,
 
2i kada zvijezde popadaju,
 
3i kada se planine pokrenu,
 
4i kada steone kamile bez pastira ostanu,
 
5i kada se divlje životinje saberu,
 
6i kada se mora vatrom napune,
 
7i kada se duše sa tijelima spare,
 
8i kada živa sahranjenā djevojčica bude upitana
 
9zbog kakve krivice je umorena,
 
10i kada se listovi razdijele,
 
11i kada se nebo ukloni,
 
12i kada se Džehennem raspali,
 
13i kada se Džennet približi –
 
14svako će saznati ono što je pripremio.
 
15I kunem se zvijezdama – koje se skrivaju,
 
16koje se kreću i iz vida gube,
 
17i noći kad ona veo diže,
 
18i zorom kada diše –
 
19Kur'an je, zaista, kazivanje Izaslanika plemenitog,
 
20moćnog, od Gospodara svemira cijenjenog,
 
21kome se drugi potčinjavaju, tamo pouzdanog!
 
22A drug vaš nije lud:
 
23on ga je na obzorju jasnom vidio
 
24i, kada je u pitanju Objava, on nije škrt
 
25i Kur'an nije prokletog šejtana govor,
 
26pa kuda onda idete?!
 
27Kur'an je samo pouka svjetovima,
 
28onome od vas koji hoće da je na Pravome putu,
 
29a vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, neće!
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones