Advertisement
 
The Quran:
سورة التكوير

81. At-Takwir | 29 verses | The Overthrowing | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1.
Kada sunce sjaj izgubi,
2.
i kada zvijezde popadaju,
3.
i kada se planine pokrenu,
4.
i kada steone kamile bez pastira ostanu,
5.
i kada se divlje životinje saberu,
6.
i kada se mora vatrom napune,
7.
i kada se duše sa tijelima spare,
8.
i kada živa sahranjenā djevojčica bude upitana
9.
zbog kakve krivice je umorena,
10.
i kada se listovi razdijele,
11.
i kada se nebo ukloni,
12.
i kada se Džehennem raspali,
13.
i kada se Džennet približi –
14.
svako će saznati ono što je pripremio.
15.
I kunem se zvijezdama – koje se skrivaju,
16.
koje se kreću i iz vida gube,
17.
i noći kad ona veo diže,
18.
i zorom kada diše –
19.
Kur'an je, zaista, kazivanje Izaslanika plemenitog,
20.
moćnog, od Gospodara svemira cijenjenog,
21.
kome se drugi potčinjavaju, tamo pouzdanog!
22.
A drug vaš nije lud:
23.
on ga je na obzorju jasnom vidio
24.
i, kada je u pitanju Objava, on nije škrt
25.
i Kur'an nije prokletog šejtana govor,
26.
pa kuda onda idete?!
27.
Kur'an je samo pouka svjetovima,
28.
onome od vas koji hoće da je na Pravome putu,
29.
a vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, neće!

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim
World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones