Advertisement
 
سورة التكوير

81. At-Takwir | 29 verses | The Overthrowing | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1. Kada sunce sjaj izgubi,
2. i kada zvijezde popadaju,
3. i kada se planine pokrenu,
4. i kada steone kamile bez pastira ostanu,
5. i kada se divlje životinje saberu,
6. i kada se mora vatrom napune,
7. i kada se duše sa tijelima spare,
8. i kada živa sahranjenā djevojčica bude upitana
9. zbog kakve krivice je umorena,
10. i kada se listovi razdijele,
11. i kada se nebo ukloni,
12. i kada se Džehennem raspali,
13. i kada se Džennet približi –
14. svako će saznati ono što je pripremio.
15. I kunem se zvijezdama – koje se skrivaju,
16. koje se kreću i iz vida gube,
17. i noći kad ona veo diže,
18. i zorom kada diše –
19. Kur'an je, zaista, kazivanje Izaslanika plemenitog,
20. moćnog, od Gospodara svemira cijenjenog,
21. kome se drugi potčinjavaju, tamo pouzdanog!
22. A drug vaš nije lud:
23. on ga je na obzorju jasnom vidio
24. i, kada je u pitanju Objava, on nije škrt
25. i Kur'an nije prokletog šejtana govor,
26. pa kuda onda idete?!
27. Kur'an je samo pouka svjetovima,
28. onome od vas koji hoće da je na Pravome putu,
29. a vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, neće!

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim