Advertisement
 
سورة التكوير

81. At-Takwir | 29 verses | The Overthrowing | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1. Als de zon zal opgevouwen worden.
2. Als de sterren zullen vallen.
3. Als de bergen in beweging gebracht zullen worden.
4. Als de kameelen hunne wijfjes zullen verlaten.
5. Als de wilde dieren bijeen verzameld zullen worden.
6. En als de zeeën zullen koken.
7. Als de zielen weder met hare lichamen zullen vereenigd worden.
8. Als aan het meisje, dat levend wordt begraven, zal gevraagd worden.
9. Voor welke misdaad zij ter dood gebracht werd;
10. Als de boeken opengelegd zullen worden.
11. En als de hemelen ter zijde gebracht zullen worden.
12. Als de hel met gedruis zal branden.
13. En als het paradijs naderbij gebracht zal worden.
14. Dan zal elke ziel weten, wat zij verricht heeft.
15. Waarlijk, ik zweer bij de teruggaande sterren.
16. Die zich snel bewegen en zich verbergen,
17. En bij den nacht als die invalt.
18. En bij den morgen als die verschijnt.
19. Dat dit de woorden van den eerbiedwaardigen gezant zijn,
20. Begaafd met kracht, en met waardigheid in het aangezicht van den bezitter van den troon,
21. Gehoorzaamd door de engelen, die onder zijn bevel staan en gelooven.
22. Uw makker Mahomet is niet bezeten.
23. Hij heeft hem reeds aan den helderen gezichteinder gezien.
24. En hij verdenkt de geheimen niet, die hem werden geopenbaard.
25. Dit zijn niet de woorden van een gesteenigden duivel.
26. Waar gaat (dwaalt) gij dus heen?
27. De Koran is eene vermaning voor alle schepselen,
28. Voor dengene uwer, die geneigd is oprecht te wandelen.
29. Maar gij zult niet willen, tenzij God wil, de Heer van alle schepselen.

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim