81. At-Takwir - سورة التكوير - ( The Overthrowing ) - Read Quran القران الكريم in Dutch translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة التكوير

81. At-Takwir | 29 verses | The Overthrowing | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Als de zon zal opgevouwen worden.
 
2Als de sterren zullen vallen.
 
3Als de bergen in beweging gebracht zullen worden.
 
4Als de kameelen hunne wijfjes zullen verlaten.
 
5Als de wilde dieren bijeen verzameld zullen worden.
 
6En als de zeeën zullen koken.
 
7Als de zielen weder met hare lichamen zullen vereenigd worden.
 
8Als aan het meisje, dat levend wordt begraven, zal gevraagd worden.
 
9Voor welke misdaad zij ter dood gebracht werd;
 
10Als de boeken opengelegd zullen worden.
 
11En als de hemelen ter zijde gebracht zullen worden.
 
12Als de hel met gedruis zal branden.
 
13En als het paradijs naderbij gebracht zal worden.
 
14Dan zal elke ziel weten, wat zij verricht heeft.
 
15Waarlijk, ik zweer bij de teruggaande sterren.
 
16Die zich snel bewegen en zich verbergen,
 
17En bij den nacht als die invalt.
 
18En bij den morgen als die verschijnt.
 
19Dat dit de woorden van den eerbiedwaardigen gezant zijn,
 
20Begaafd met kracht, en met waardigheid in het aangezicht van den bezitter van den troon,
 
21Gehoorzaamd door de engelen, die onder zijn bevel staan en gelooven.
 
22Uw makker Mahomet is niet bezeten.
 
23Hij heeft hem reeds aan den helderen gezichteinder gezien.
 
24En hij verdenkt de geheimen niet, die hem werden geopenbaard.
 
25Dit zijn niet de woorden van een gesteenigden duivel.
 
26Waar gaat (dwaalt) gij dus heen?
 
27De Koran is eene vermaning voor alle schepselen,
 
28Voor dengene uwer, die geneigd is oprecht te wandelen.
 
29Maar gij zult niet willen, tenzij God wil, de Heer van alle schepselen.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones