82. Al-Infitaar - سورة الإنفطار - ( The Cleaving ) - Read Quran القران الكريم in Dutch translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الإنفطار

82. Al-Infitaar | 19 verses | The Cleaving | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Als de hemel gespleten zal worden,
 
2Als de sterren verspreid zullen worden,
 
3Als de zeeën hare wateren zullen vermengen,
 
4En als de graven ten onderstboven zullen gekeerd worden,
 
5Dan zal iederen ziel kennen, wat zij heeft misdreven.
 
6O mensch! wat heeft u omtrent uwen barmhartigen Heer verleid,
 
7Die u geschapen en verzameld heeft, en u op den rechten weg leidde,
 
8Die u heeft gevormd in den vorm welke hem behaagde?
 
9Waarlijk, doch gij loochent het laatste oordeel als eene valschheid.
 
10Waarlijk er zijn wachtengelen over u aangesteld.
 
11Eerbiedwaardig in het oog van God; die uwe daden nederschrijven;
 
12Die weten wat gij doet.
 
13De rechtvaardigen zullen zekerlijk op eene plaats des genots zijn;
 
14Maar de zondaren zullen zekerlijk in de hel wezen.
 
15Zij zullen daarin worden geworpen, om op den dag des oordeels verbrand te worden,
 
16Zij zullen zich daaraan nimmer kunnen onttrekken.
 
17Wat zal u doen begrijpen wat de dag des oordeels is?
 
18Nogmaals; wat zal u doen begrijpen wat de dag des oordeels is?
 
19Het is de dag waarop de eene ziel niet in staat zal wezen, iets ten behoeve eener andere te verkrijgen. Het bevel zal op dien dag aan God toebehooren.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones