Advertisement
 
سورة الإنفطار

82. Al-Infitaar | 19 verses | The Cleaving | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1. Als de hemel gespleten zal worden,
2. Als de sterren verspreid zullen worden,
3. Als de zeeën hare wateren zullen vermengen,
4. En als de graven ten onderstboven zullen gekeerd worden,
5. Dan zal iederen ziel kennen, wat zij heeft misdreven.
6. O mensch! wat heeft u omtrent uwen barmhartigen Heer verleid,
7. Die u geschapen en verzameld heeft, en u op den rechten weg leidde,
8. Die u heeft gevormd in den vorm welke hem behaagde?
9. Waarlijk, doch gij loochent het laatste oordeel als eene valschheid.
10. Waarlijk er zijn wachtengelen over u aangesteld.
11. Eerbiedwaardig in het oog van God; die uwe daden nederschrijven;
12. Die weten wat gij doet.
13. De rechtvaardigen zullen zekerlijk op eene plaats des genots zijn;
14. Maar de zondaren zullen zekerlijk in de hel wezen.
15. Zij zullen daarin worden geworpen, om op den dag des oordeels verbrand te worden,
16. Zij zullen zich daaraan nimmer kunnen onttrekken.
17. Wat zal u doen begrijpen wat de dag des oordeels is?
18. Nogmaals; wat zal u doen begrijpen wat de dag des oordeels is?
19. Het is de dag waarop de eene ziel niet in staat zal wezen, iets ten behoeve eener andere te verkrijgen. Het bevel zal op dien dag aan God toebehooren.

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim