82. Al-Infitaar - سورة الإنفطار - ( The Cleaving ) - Read Quran القران الكريم in Farsi translation
Advertisement

The Quran  in  
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الإنفطار
Al-Infitaar | 19 verses | The Cleaving | Sura #82 | Meccan
Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1هنگامی که آسمان بشکافد
 
2و هنگامی که ستارگان پراکنده شوند
 
3و هنگامی که دریاها شکافته شوند [و به هم بپیوندند]
 
4و هنگامی که قبرها زیر و رو شوند،
 
5هرکسی آنچه را [از خیر و شر] پیش فرستاده و باز پس نهاده بداند.
 
6ای انسان! چه چیزی تو را به پروردگار بزرگوارت مغرور کرده است؟
 
7همان کسی که تو را آفرید و اندامت را درست و نیکو ساخت و متعادل و متناسب قرار داد،
 
8و تو را در هر نقش و صورتی که خواست ترکیب کرد.
 
9این چنین نیست [که سبب ارتکاب گناهانتان مغرور بودنتان به بزرگواری پروردگار باشد]، بلکه روز جزا را تکذیب می کنید [و با این تکذیب، راه گناه را به روی خود باز می نمایید،]
 
10و بی تردید بر شما نگهبانانی گماشته اند
 
11بزرگوارانی نویسنده
 
12که آنچه را [از خیر و شر] انجام می دهید، می دانند [و ضبط می کنند.]
 
13به یقین نیکان در نعمت فراوانی قرار دارند
 
14و مسلماً گناهکاران در دوزخ اند
 
15[که] روز پاداش در آن درآیند،
 
16و آنان از دوزخ غایب نمی شوند
 
17و تو چه می دانی روز جزا چیست؟
 
18باز چه می دانی روز جزا چیست؟
 
19روزی که کسی از کسی چیزی از عذاب را دفع نمی کند، و در آن روز، فرمان و حکم ویژه خداست.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

Free Mobile Phone Apps
Download FREE Dictionary having sound on Mobile Phones and tablets.
Apple, iPhone, iPhone Android Free Mobile Phone Dictionary
Quran Teacher
iPhone / iPad Quran Teacher for iPhone and iPad
Apple Capture New Game
Android Free Apple Capture Game for Android Mobiles Phones
English Audio Dictionary
iPhone / iPad | Android
Arabic Dictionary English
iPhone / iPad | Android
Urdu Dictionary English
iPhone / iPad | Android
Hindi Dictionary English
iPhone / iPad | Android
Computer Dictionary English
iPhone / iPad | Android
Chinese Dictionary English
iPhone / iPad | Android
Idioms Dictionary English
iPhone / iPad | Android
English Synonyms Dictionary
iPhone / iPad | Android
Russian Dictionary English
iPhone / iPad | Android
French Dictionary English
iPhone / iPad | Android
Spanish Dictionary English
iPhone / iPad | Android
Japanese Dictionary English
iPhone / iPad | Android
German Dictionary English
iPhone / iPad | Android
Arabic Medicine Dictionary English
iPhone / iPad | Android
Arabic Technical Dictionary English
iPhone / iPad | Android
World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones

Copyright © 2018 SearchTruth.com. All rights reserved.