Advertisement
 
The Quran:
سورة الإنفطار

82. Al-Infitaar | 19 verses | The Cleaving | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1.
هنگامی که آسمان بشکافد
2.
و هنگامی که ستارگان پراکنده شوند
3.
و هنگامی که دریاها شکافته شوند [و به هم بپیوندند]
4.
و هنگامی که قبرها زیر و رو شوند،
5.
هرکسی آنچه را [از خیر و شر] پیش فرستاده و باز پس نهاده بداند.
6.
ای انسان! چه چیزی تو را به پروردگار بزرگوارت مغرور کرده است؟
7.
همان کسی که تو را آفرید و اندامت را درست و نیکو ساخت و متعادل و متناسب قرار داد،
8.
و تو را در هر نقش و صورتی که خواست ترکیب کرد.
9.
این چنین نیست [که سبب ارتکاب گناهانتان مغرور بودنتان به بزرگواری پروردگار باشد]، بلکه روز جزا را تکذیب می کنید [و با این تکذیب، راه گناه را به روی خود باز می نمایید،]
10.
و بی تردید بر شما نگهبانانی گماشته اند
11.
بزرگوارانی نویسنده
12.
که آنچه را [از خیر و شر] انجام می دهید، می دانند [و ضبط می کنند.]
13.
به یقین نیکان در نعمت فراوانی قرار دارند
14.
و مسلماً گناهکاران در دوزخ اند
15.
[که] روز پاداش در آن درآیند،
16.
و آنان از دوزخ غایب نمی شوند
17.
و تو چه می دانی روز جزا چیست؟
18.
باز چه می دانی روز جزا چیست؟
19.
روزی که کسی از کسی چیزی از عذاب را دفع نمی کند، و در آن روز، فرمان و حکم ویژه خداست.

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim
World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones