Advertisement
 
The Quran:
سورة المطففين

83. Al-Mutaffifin | 36 verses | Defrauding | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1.
Teško onima koji pri mjerenju zakidaju,
2.
koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju,
3.
a kada drugima mjere na litar ili na kantar – zakidaju.
4.
Kako ne pomisle da će oživljeni biti
5.
na Dan veliki,
6.
na Dan kada će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići!
7.
Uistinu! Knjiga grješnika je u Sidždžinu,
8.
a znaš li ti šta je Sidždžin?
9.
Knjiga ispisana!
10.
Teško toga dana onima koji su poricali –
11.
koji su onaj svijet poricali –
12.
a njega može poricati samo prijestupnik, grješnik,
13.
koji je, kada su mu ajeti Naši kazivani, govorio: "Izmišljotine naroda drevnih!"
14.
A nije tako! Ono što su radili prekrilo je srca njihova,
15.
uistinu, oni će toga dana od milosti Gospodara svoga zaklonjeni biti,
16.
zatim će, sigurno, u oganj ući,
17.
pa će im se reći: "Eto, to je ono što ste poricali!"
18.
Uistinu! Knjiga čestitih je u Illijjunu,
19.
a znaš li ti šta je Illijjun?
20.
Knjiga ispisana! –
21.
nad njom bdiju oni Allahu bliski.
22.
Dobri će, zaista, u nasladama boraviti,
23.
sa divana gledati,
24.
na licima njihovim prepoznaćeš radost sretna života,
25.
daće im se pa će piće zapečaćeno piti,
26.
čiji će pečat mošus biti – i neka se za to natječu oni koji se hoće natjecati! –
27.
pomiješano sa vodom iz Tesnima će biti,
28.
sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti.
29.
Grješnici se smiju onima koji vjeruju;
30.
kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju,
31.
a kada se porodicama svojim vraćaju, šale zbijajući vraćaju se;
32.
kada ih vide, onda govore: "Ovi su, doista, zalutali!" –
33.
a oni nisu poslani da motre na njih.
34.
Danas će oni koji su vjerovali – nevjernicima se podsmijavati,
35.
sa divana će gledati.
36.
Zar će nevjernici biti drugačije kažnjeni nego prema onome kako su postupali!

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim
World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones