Advertisement
 
سورة المطففين

83. Al-Mutaffifin | 36 verses | Defrauding | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1. Teško onima koji pri mjerenju zakidaju,
2. koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju,
3. a kada drugima mjere na litar ili na kantar – zakidaju.
4. Kako ne pomisle da će oživljeni biti
5. na Dan veliki,
6. na Dan kada će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići!
7. Uistinu! Knjiga grješnika je u Sidždžinu,
8. a znaš li ti šta je Sidždžin?
9. Knjiga ispisana!
10. Teško toga dana onima koji su poricali –
11. koji su onaj svijet poricali –
12. a njega može poricati samo prijestupnik, grješnik,
13. koji je, kada su mu ajeti Naši kazivani, govorio: "Izmišljotine naroda drevnih!"
14. A nije tako! Ono što su radili prekrilo je srca njihova,
15. uistinu, oni će toga dana od milosti Gospodara svoga zaklonjeni biti,
16. zatim će, sigurno, u oganj ući,
17. pa će im se reći: "Eto, to je ono što ste poricali!"
18. Uistinu! Knjiga čestitih je u Illijjunu,
19. a znaš li ti šta je Illijjun?
20. Knjiga ispisana! –
21. nad njom bdiju oni Allahu bliski.
22. Dobri će, zaista, u nasladama boraviti,
23. sa divana gledati,
24. na licima njihovim prepoznaćeš radost sretna života,
25. daće im se pa će piće zapečaćeno piti,
26. čiji će pečat mošus biti – i neka se za to natječu oni koji se hoće natjecati! –
27. pomiješano sa vodom iz Tesnima će biti,
28. sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti.
29. Grješnici se smiju onima koji vjeruju;
30. kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju,
31. a kada se porodicama svojim vraćaju, šale zbijajući vraćaju se;
32. kada ih vide, onda govore: "Ovi su, doista, zalutali!" –
33. a oni nisu poslani da motre na njih.
34. Danas će oni koji su vjerovali – nevjernicima se podsmijavati,
35. sa divana će gledati.
36. Zar će nevjernici biti drugačije kažnjeni nego prema onome kako su postupali!

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim