83. Al-Mutaffifin - سورة المطففين - ( Defrauding ) - Read Quran القران الكريم in Bosnian translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة المطففين

83. Al-Mutaffifin | 36 verses | Defrauding | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Teško onima koji pri mjerenju zakidaju,
 
2koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju,
 
3a kada drugima mjere na litar ili na kantar – zakidaju.
 
4Kako ne pomisle da će oživljeni biti
 
5na Dan veliki,
 
6na Dan kada će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići!
 
7Uistinu! Knjiga grješnika je u Sidždžinu,
 
8a znaš li ti šta je Sidždžin?
 
9Knjiga ispisana!
 
10Teško toga dana onima koji su poricali –
 
11koji su onaj svijet poricali –
 
12a njega može poricati samo prijestupnik, grješnik,
 
13koji je, kada su mu ajeti Naši kazivani, govorio: "Izmišljotine naroda drevnih!"
 
14A nije tako! Ono što su radili prekrilo je srca njihova,
 
15uistinu, oni će toga dana od milosti Gospodara svoga zaklonjeni biti,
 
16zatim će, sigurno, u oganj ući,
 
17pa će im se reći: "Eto, to je ono što ste poricali!"
 
18Uistinu! Knjiga čestitih je u Illijjunu,
 
19a znaš li ti šta je Illijjun?
 
20Knjiga ispisana! –
 
21nad njom bdiju oni Allahu bliski.
 
22Dobri će, zaista, u nasladama boraviti,
 
23sa divana gledati,
 
24na licima njihovim prepoznaćeš radost sretna života,
 
25daće im se pa će piće zapečaćeno piti,
 
26čiji će pečat mošus biti – i neka se za to natječu oni koji se hoće natjecati! –
 
27pomiješano sa vodom iz Tesnima će biti,
 
28sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti.
 
29Grješnici se smiju onima koji vjeruju;
 
30kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju,
 
31a kada se porodicama svojim vraćaju, šale zbijajući vraćaju se;
 
32kada ih vide, onda govore: "Ovi su, doista, zalutali!" –
 
33a oni nisu poslani da motre na njih.
 
34Danas će oni koji su vjerovali – nevjernicima se podsmijavati,
 
35sa divana će gledati.
 
36Zar će nevjernici biti drugačije kažnjeni nego prema onome kako su postupali!
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones