Advertisement
 
سورة الإنشقاق

84. Al-Inshiqaaq | 25 verses | The Splitting Open | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1. Kada se nebo rascijepi
2. i posluša Gospodara svoga – a ono će to dužno biti –
3. i kada se Zemlja rastegne,
4. i izbaci ono što je u njoj, i potpuno se isprazni,
5. i posluša Gospodara svoga – a ona će to dužna biti –
6. ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred Gospodarom svojim naći:
7. onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data
8. lahko će račun položiti
9. i svojima će se radostan vratiti;
10. a onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data
11. propast će prizivati
12. i u ognju će gorjeti,
13. jer je sa čeljadi svojom radostan bio
14. i mislio da se nikada neće vratiti –
15. a hoće! Gospodar njegov o njemu, zaista, sve zna!
16. I kunem se rumenilom večernjim,
17. i noći, i onim što ona tamom obavije,
18. i Mjesecom punim,
19. vi ćete, sigurno, na sve teže i teže prilike nailaziti!
20. Pa šta im je, zašto neće da vjeruju,
21. i zašto, kada im se Kur'an čita, na tle licem ne padaju?!
22. već, nevjernici, poriču,
23. a Allah dobro zna šta oni u sebi kriju,
24. zato im navijesti patnju neizdržljivu!
25. Ali one koji budu vjerovali i dobra djela činili nagrada neprekidna će čekati.

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim
World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones