Advertisement
 
The Quran:
سورة الإنشقاق

84. Al-Inshiqaaq | 25 verses | The Splitting Open | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1.
Kada se nebo rascijepi
2.
i posluša Gospodara svoga – a ono će to dužno biti –
3.
i kada se Zemlja rastegne,
4.
i izbaci ono što je u njoj, i potpuno se isprazni,
5.
i posluša Gospodara svoga – a ona će to dužna biti –
6.
ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred Gospodarom svojim naći:
7.
onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data
8.
lahko će račun položiti
9.
i svojima će se radostan vratiti;
10.
a onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data
11.
propast će prizivati
12.
i u ognju će gorjeti,
13.
jer je sa čeljadi svojom radostan bio
14.
i mislio da se nikada neće vratiti –
15.
a hoće! Gospodar njegov o njemu, zaista, sve zna!
16.
I kunem se rumenilom večernjim,
17.
i noći, i onim što ona tamom obavije,
18.
i Mjesecom punim,
19.
vi ćete, sigurno, na sve teže i teže prilike nailaziti!
20.
Pa šta im je, zašto neće da vjeruju,
21.
i zašto, kada im se Kur'an čita, na tle licem ne padaju?!
22.
već, nevjernici, poriču,
23.
a Allah dobro zna šta oni u sebi kriju,
24.
zato im navijesti patnju neizdržljivu!
25.
Ali one koji budu vjerovali i dobra djela činili nagrada neprekidna će čekati.

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim
World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones