84. Al-Inshiqaaq - سورة الإنشقاق - ( The Splitting Open ) - Read Quran القران الكريم in Dutch translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الإنشقاق

84. Al-Inshiqaaq | 25 verses | The Splitting Open | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Als de hemel zal gespleten worden.
 
2Als hij zijn Heer gehoorzamen, en diens bevelen uitvoeren zal:
 
3Als de aarde zal worden uitgestrekt,
 
4En datgene, wat er in is, uitgeworpen zal worden, en zij ledig zal overblijven.
 
5Als zij haren Heer gehoorzamen, en diens bevelen uitvoeren zal.
 
6O mensch! indien gij oprecht arbeidt, arbeidt gij om uwen Heer te zien, en gij zult hem aanschouwen.
 
7En degeen, wien hij zijn boek in de rechterhand zal hebben gegeven.
 
8Zal zachtmoedig behandeld worden,
 
9En zal tot zijn gezin met vreugde terugkeeren.
 
10Maar hij wien men het boek zijner werken achter den rug zal geven,
 
11Zal de vernietiging over zich roepen;
 
12Doch hij zal in de hel gezonden worden om verbrand te worden,
 
13Omdat hij op aarde onbeschaamd te midden van zijn gezin zijne genoegens naleefde;
 
14Waarlijk, hij dacht, dat hij nimmer tot God zou terugkeeren.
 
15Ja, waarlijk, God zag alles,
 
16Daarom zweer ik bij de roode kleur van den schijn van den zonsondergang.
 
17En bij den nacht, en de dieren, welke hij doet verzamelen.
 
18En bij de maan, als die vol is.
 
19Gij zult zeker van graad tot graad overgaan.
 
20Wat scheelt hun dus, dat zij niet in de opstanding gelooven?
 
21En dat zij niet aanbidden, als hun de Koran wordt voorgelezen?
 
22Ja, de ongeloovigen beschuldigen dien van bedrog,
 
23Maar God kent de kwaadwilligheid wel, die zij in hunne borsten verborgen houden.
 
24Kondig hun dus eene vreeselijke straf aan.
 
25Behalve aan hen, die gelooven en goede werken doen; want voor hen is eene nimmer missende belooning gereed gemaakt.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones