Advertisement
 
The Quran:
سورة البروج

85. Al-Burooj | 22 verses | The Constellations | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1.
Tako mi neba sazviježđima okićenog,
2.
i Dana već određenog,
3.
i prisutnih, i onoga što će biti prisutno –
4.
prokleti neka su oni koji su rovove iskopali,
5.
i vatrom i gorivom ih napunili,
6.
kada su oko nje sjedili
7.
i bili svjedoci onoga što su vjernicima radili!
8.
A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnoga, vjerovali,
9.
čija je vlast i na nebesima i na Zemlji – a Allah je svemu Svjedok.
10.
One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali pa se ne budu pokajali – čeka patnja u Džehennemu i isto tako prženje u ognju,
11.
a one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašče džennetske kroz koje će rijeke teći – a to će veliki uspjeh biti.
12.
Odmazda Gospodara tvoga će, zaista, užasna biti!
13.
On iz ničega stvara, i ponovo će to učiniti;
14.
i On prašta, i pun je ljubavi,
15.
Gospodar svemira, Uzvišeni,
16.
On radi šta je Njemu volja.
17.
Da li je doprla do tebe vijest o vojskama,
18.
o faraonu i Semudu?
19.
Ali, ovi koji neće da vjeruju stalno poriču –
20.
a Allahu oni neće moći umaći:
21.
a ovo je Kur'an veličanstveni,
22.
na Ploči pomno čuvanoj.

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim
World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones