Advertisement
 
سورة البروج

85. Al-Burooj | 22 verses | The Constellations | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1. Ik zweer bij den hemel met teekenen versierd.
2. Bij den beloofden dag des oordeels.
3. Bij den getuige en de getuigenis
4. Gevloekt zijn de meesters van den kuil.
5. Met vuur waar onophoudelijk wordt bijgevoegd.
6. Toen zij daar in de rondte zaten.
7. En getuigen waren van hetgeen zij tegen de ware geloovigen deden.
8. En zij bedroefden hen om geene andere reden, dan omdat zij in den machtigen, den glorierijken God geloofden.
9. Aan wien het koninkrijk van hemel en aarde behoort, en die getuige van alle dingen is.
10. Waarlijk, voor hen, die de ware geloovigen van beiderlei kunne vervolgen, en daarna geen berouw betoonen, is de marteling der hel gereed gemaakt, en zij zullen de pijn der verbranding ondergaan.
11. Maar voor hen die gelooven, en datgene doen wat recht is, zijn tuinen bestemd, door welke rivieren stroomen. Dat zal een groote gelukzaligheid wezen.
12. Waarlijk, de wraak van uwen Heer is gestreng.
13. Hij schept en brengt (tot het leven) terug.
14. Hij is vergevensgezind en barmhartig;
15. De bezitter van den glansrijken troon;
16. Die datgene doet wat hem behaagt.
17. Kent gij het verhaal niet van de heirscharen.
18. Van Pharao en van Thamoed?
19. Nochtans houden de ongeloovigen niet op, de goddelijke openbaringen van valschheid te beschuldigen.
20. Maar God overvalt hen van achteren, en omsingelt hen, (zoodat zij niet kunnen ontvluchten).
21. Waarlijk, datgene, wat gij verwerpt is een glansrijke Koran.
22. Waarvan het oorspronkelijke op een tafel is geschreven, die in den hemel wordt bewaard.

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim