85. Al-Burooj - سورة البروج - ( The Constellations ) - Read Quran القران الكريم in Dutch translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة البروج

85. Al-Burooj | 22 verses | The Constellations | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Ik zweer bij den hemel met teekenen versierd.
 
2Bij den beloofden dag des oordeels.
 
3Bij den getuige en de getuigenis
 
4Gevloekt zijn de meesters van den kuil.
 
5Met vuur waar onophoudelijk wordt bijgevoegd.
 
6Toen zij daar in de rondte zaten.
 
7En getuigen waren van hetgeen zij tegen de ware geloovigen deden.
 
8En zij bedroefden hen om geene andere reden, dan omdat zij in den machtigen, den glorierijken God geloofden.
 
9Aan wien het koninkrijk van hemel en aarde behoort, en die getuige van alle dingen is.
 
10Waarlijk, voor hen, die de ware geloovigen van beiderlei kunne vervolgen, en daarna geen berouw betoonen, is de marteling der hel gereed gemaakt, en zij zullen de pijn der verbranding ondergaan.
 
11Maar voor hen die gelooven, en datgene doen wat recht is, zijn tuinen bestemd, door welke rivieren stroomen. Dat zal een groote gelukzaligheid wezen.
 
12Waarlijk, de wraak van uwen Heer is gestreng.
 
13Hij schept en brengt (tot het leven) terug.
 
14Hij is vergevensgezind en barmhartig;
 
15De bezitter van den glansrijken troon;
 
16Die datgene doet wat hem behaagt.
 
17Kent gij het verhaal niet van de heirscharen.
 
18Van Pharao en van Thamoed?
 
19Nochtans houden de ongeloovigen niet op, de goddelijke openbaringen van valschheid te beschuldigen.
 
20Maar God overvalt hen van achteren, en omsingelt hen, (zoodat zij niet kunnen ontvluchten).
 
21Waarlijk, datgene, wat gij verwerpt is een glansrijke Koran.
 
22Waarvan het oorspronkelijke op een tafel is geschreven, die in den hemel wordt bewaard.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones