Advertisement
 
The Quran:
سورة الأعلى

87. Al-A'laa | 19 verses | The Most High | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1.
Hvali ime Gospodara svoga Svevišnjeg,
2.
koji sve stvara i čini skladnim,
3.
i koji sve s mjerom određuje i nadahnjuje,
4.
i koji čini da rastu pašnjaci,
5.
i potom čini da postanu suhi, potamnjeli.
6.
Mi ćemo te naučiti da izgovaraš pa ništa nećeš zaboraviti
7.
osim onoga što će Allah htjeti – jer, On zna i ono što na javu iznosite i ono što tajite –
8.
i sve što je dobro Mi ćemo tebi dostupnim učiniti;
9.
zato poučavaj – pouka će već od koristi biti:
10.
dozvaće se onaj koji se Allaha boji,
11.
a izbjegavaće je onaj najgori,
12.
koji će u vatri velikoj gorjeti,
13.
pa u njoj neće ni umrijeti ni živjeti.
14.
Postići će šta želi onaj koji se očisti
15.
i spomene ime Gospodara svoga pa molitvu obavi!
16.
Ali, vi više život na ovom svijetu volite,
17.
a onaj svijet je bolji i vječan je.
18.
Ovo, doista, ima u listovima davnašnjim,
19.
listovima Ibrahimovim i Musaovim.

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim
World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones