87. Al-A'laa - سورة الأعلى - ( The Most High ) - Read Quran القران الكريم in Bosnian translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الأعلى

87. Al-A'laa | 19 verses | The Most High | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Hvali ime Gospodara svoga Svevišnjeg,
 
2koji sve stvara i čini skladnim,
 
3i koji sve s mjerom određuje i nadahnjuje,
 
4i koji čini da rastu pašnjaci,
 
5i potom čini da postanu suhi, potamnjeli.
 
6Mi ćemo te naučiti da izgovaraš pa ništa nećeš zaboraviti
 
7osim onoga što će Allah htjeti – jer, On zna i ono što na javu iznosite i ono što tajite –
 
8i sve što je dobro Mi ćemo tebi dostupnim učiniti;
 
9zato poučavaj – pouka će već od koristi biti:
 
10dozvaće se onaj koji se Allaha boji,
 
11a izbjegavaće je onaj najgori,
 
12koji će u vatri velikoj gorjeti,
 
13pa u njoj neće ni umrijeti ni živjeti.
 
14Postići će šta želi onaj koji se očisti
 
15i spomene ime Gospodara svoga pa molitvu obavi!
 
16Ali, vi više život na ovom svijetu volite,
 
17a onaj svijet je bolji i vječan je.
 
18Ovo, doista, ima u listovima davnašnjim,
 
19listovima Ibrahimovim i Musaovim.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones