87. Al-A'laa - سورة الأعلى - ( The Most High ) - Read Quran القران الكريم in Dutch translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الأعلى

87. Al-A'laa | 19 verses | The Most High | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Geloofd zij de naam van uwen Heer, den Verhevenste,
 
2Die zijne schepselen geschapen en volmaakt gevormd heeft,
 
3Die hen tot verschillende doeleinden heeft bestemd en hen richt om die te bereiken;
 
4En die het voedsel voor het vee voortbrengt.
 
5En het daarna in droge stoppels of donkerkleurig hooi verandert.
 
6Wij zullen u in staat stellen, onze openbaringen te onthouden, en gij zult geen deel daarvan vergeten,
 
7Behalve wat Gode zal behagen; want hij kent datgene, wat openbaar en wat verborgen is.
 
8Wij zullen u den lichtsten weg gemakkelijk maken.
 
9Vermaan dus uw volk indien uwe vermaning hun voordeelig kan zijn.
 
10Wie God vreest zal vermaand worden;
 
11Maar de meest verdorven (zondaar) zal zich daarvan afwenden.
 
12Die nedergeworpen worden zal, om in het groote hellevuur geroosterd te worden.
 
13Waarin hij sterven noch leven zal.
 
14Gelukzalig hij, die door het geloof gezuiverd is.
 
15En die den naam van zijnen Heer herdenkt en bidt.
 
16Maar gij verkiest het tegenwoordige leven,
 
17Hoewel het volgende leven beter en duurzamer is.
 
18Waarlijk, dit is in de oude boeken geschreven.
 
19In de boeken van Abraham en Mozes.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones