88. Al-Ghaashiya - سورة الغاشية - ( The Overwhelming ) - Read Quran القران الكريم in Italian translation
Advertisement

The Quran  in  
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الغاشية
Al-Ghaashiya | 26 verses | The Overwhelming | Sura #88 | Meccan
Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Heeft het nieuws van den overvallenden dag des oordeels u bereikt.
 
2Die sommigen de aangezichten zal doen buigen?
 
3Werkende en afgemat van vermoeienis.
 
4Zullen zij in het gloeiende vuur geworpen worden, om geroosterd te worden.
 
5Men zal hun uit eene kokende fontein geven te drinken.
 
6Zij zullen geen voedsel hebben, dan droge doornen en distels (al Dari).
 
7Dat voeden, noch den honger stillen zal.
 
8Maar de aangezichten van anderen zullen op dien dag vroolijk zijn.
 
9Voldaan over hetgeen zij vroeger zullen hebben verricht.
 
10Zij zullen in een sierlijken tuin worden geplaatst.
 
11Waar zij geene ijdele gesprekken zullen hooren.
 
12Daar zal eene springende fontein wezen;
 
13Daar zullen verheven zetels opgericht wezen.
 
14En bekers zullen voor hen geplaatst zijn,
 
15En kussens in orde gelegd,
 
16En tapijten geheel uitgespreid.
 
17Overwegen zij niet hoe de kameelen geschapen zijn
 
18En hoe de hemel verheven is;
 
19En hoe de bergen zijn bevestigd.
 
20En hoe de aarde is uitgespreid?
 
21Daarom, waarschuw uw volk, want gij zijt slechts een waarschuwer,
 
22Eene onbepaalde macht is u niet over hen opgedragen.
 
23Maar wie zich afwenden, en niet gelooven zal,
 
24Dien zal God met de groote straf van het volgende leven straffen.
 
25Waarlijk, tot ons zullen zij terugkeeren.
 
26En dan is het mijne taak, hun rekenschap af te vragen.
 







Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim





Use the following code to display the Quran Search Box in your website

Free Mobile Phone Apps
Download FREE Dictionary having sound on Mobile Phones and tablets.
Apple, iPhone, iPhone Android Free Mobile Phone Dictionary
Quran Teacher
iPhone / iPad Quran Teacher for iPhone and iPad
Apple Capture New Game
Android Free Apple Capture Game for Android Mobiles Phones
English Audio Dictionary
iPhone / iPad | Android
Arabic Dictionary English
iPhone / iPad | Android
Urdu Dictionary English
iPhone / iPad | Android
Hindi Dictionary English
iPhone / iPad | Android
Computer Dictionary English
iPhone / iPad | Android
Chinese Dictionary English
iPhone / iPad | Android
Idioms Dictionary English
iPhone / iPad | Android
English Synonyms Dictionary
iPhone / iPad | Android
Russian Dictionary English
iPhone / iPad | Android
French Dictionary English
iPhone / iPad | Android
Spanish Dictionary English
iPhone / iPad | Android
Japanese Dictionary English
iPhone / iPad | Android
German Dictionary English
iPhone / iPad | Android
Arabic Medicine Dictionary English
iPhone / iPad | Android
Arabic Technical Dictionary English
iPhone / iPad | Android
World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones