89. Al-Fajr - سورة الفجر - ( The Dawn ) - Read Quran القران الكريم in Dutch translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الفجر

89. Al-Fajr | 30 verses | The Dawn | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Ik zweer bij het aanbreken van den dag
 
2En de tien nachten;
 
3Bij datgene wat dubbel, en dat wat enkel is,
 
4Bij den nacht als die aanbreekt.
 
5Is dit niet een begrijpelijk samengestelde eed?
 
6Hebt gij niet overwogen, hoe uw Heer met Ad heeft gehandeld.
 
7Het volk van Irem, versierd met schoone gebouwen,
 
8Waarvan de wedergade nog niet in het land werd opgericht?
 
9En met Thamoed, die in de rotsen der vallei huizen uithieuw.
 
10En met Pharao, den uitvinder van de straf der staken.
 
11Die zich onbeschaamd hadden gedragen.
 
12En het verderf op de aarde vermeerderden?
 
13Daarom stortte de Heer verschillende soorten van kastijdingen over hen uit;
 
14Want, waarlijk, uw Heer is op een wachttoren, als hij de daden der menschen beschouwt.
 
15Daarom als zijn Heer hem (door voorspoed) beproeft, en hem eert en goed voor hem is. Zegt de mensch: Mijn Heer eert mij.
 
16Maar als hij hem met rampen bezoekt, en hem zijne weldaden terughoudt, Zegt hij: Mijn Heer versmaadt mij.
 
17Volstrekt niet, maar gij eert den wees niet.
 
18Noch noodigt gij elkander uit, den arme te voeden.
 
19Gij verzwelgt de erfenis der zwakken met eene blinde begeerigheid.
 
20En gij bemint de rijkdommen op onbegrensde wijze. (Gij zult volstrekt niet zoo handelen).
 
21Als de aarde tot stof zal vermorzeld worden;
 
22Als uw Heer zal komen, en de engelen in gelederen geschaard zullen zijn;
 
23Als de hel op dien dag naderbij gebracht zal worden: op dien dag zal de mensch zich zijne slechte daden herinneren; maar hoe zou die herinnering hem kunnen baten?
 
24Hij zal zeggen: Gave God, dat ik vroeger gedurende mijn leeftijd goede daden had verricht!
 
25Op dien dag zal niemand zooals God kunnen straffen.
 
26Noch iemand in staat zijn te binden zoo als God.
 
27O gij, ziel die rust!
 
28Keer, voldaan met uwe belooning, en voldaan met God, tot uwen Heer terug.
 
29Treed bij het aantal mijner dienaren binnen.
 
30En betreed mijn paradijs.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones