90. Al-Balad - سورة البلد - ( The City ) - Read Quran القران الكريم in Dutch translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة البلد

90. Al-Balad | 20 verses | The City | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Ik zweer bij dit grondgebied,
 
2En gij, o profeet! houd verblijf in dit grondgebied;
 
3En bij den vader, en bij het kind;
 
4Waarlijk, wij hebben den mensch in ellende geschapen.
 
5Denkt hij, dat niemand sterker is dan hij.
 
6Hij zegt: ik heb groote rijkdommen verteerd!
 
7Denkt hij, dat hem niemand ziet.
 
8Hebben wij hem niet twee oogen gegeven.
 
9En eene tong en twee lippen.
 
10En hebben wij hem niet de twee groote wegen, des goeds en des kwaads vertoond?
 
11En nog is hij de helling niet afgedaald.
 
12Wat zal u doen begrijpen wat de helling is?
 
13Het is: den balling te bevrijden.
 
14Of te voeden in de dagen van hongersnood.
 
15Den wees, die ons verwant is.
 
16Of den armen man, die op den grond ligt.
 
17Wie dit doet en tot hen behoort die gelooven, en ieder ander volharding en mededoogen aanbevelen,
 
18Dezen zullen de makkers der rechterhand wezen.
 
19Maar zij, die omtrent onze teekenen ongeloovig zullen zijn, dezen zullen de makkers der linkerhand wezen.
 
20Boven hen zal zich het vuur uitstrekken.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones