Advertisement
 
The Quran:
سورة البلد

90. Al-Balad | 20 verses | The City | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1.
قسم می خورم به این شهر،
2.
در حالی که تو در آن جای داری
3.
و سوگند به پدر و آنچه زاده است؛
4.
همانا ما انسان را در رنج و زحمت آفریدیم.
5.
آیا گمان می کند که هرگز کسی بر او دست نیابد؟!
6.
می گوید: ثروت فراوانی را [برای مبارزه با پیامبر و اسلام] تباه کرده ام!
7.
آیا گمان می کند که هیچ کس او را ندیده است [که همه اعمال و کردارش را ثبت کند؟]
8.
آیا برای او دو چشم قرار ندادیم؟
9.
و یک زبان و دو لب؟
10.
و او را به راه خیر و شر هدایت نکردیم [تا راه خیر را بگزیند و راه شر را واگذارد؟]
11.
پس شتابان و با شدت به آن گردنه سخت وارد نشد؛
12.
و تو چه می دانی آن گردنه سخت چیست؟
13.
آزاد کردن برده،
14.
یا طعام دادن در روز گرسنگی و قحطی،
15.
به یتیمی خویشاوند،
16.
یا مستمندی خاک نشین؛
17.
علاوه بر [انجام] این [تکالیف]، از کسانی باشد که ایمان آورده اند و یکدیگر را به صبر و مهربانی سفارش کرده اند؛
18.
اینان سعادتمندان اند؛
19.
و کسانی که به آیات ما کفر ورزیدند، آنان شقاوتمندان اند
20.
بر آنان آتشی سرپوشیده احاطه دارد [که هیچ راه گریزی از آن ندارند.]

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim
World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones