91. Ash-Shams - سورة الشمس - ( The Sun ) - Read Quran القران الكريم in Dutch translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الشمس

91. Ash-Shams | 15 verses | The Sun | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Ik zweer bij de zon en haren opgaanden glans,
 
2Bij de maan, als zij deze volgt,
 
3Bij den dag, als hij zijn glans vertoont,
 
4Bij den nacht, als die alles met duisternis bedekt;
 
5Bij den hemel en bij Hem, die dien heeft gebouwd,
 
6Bij de aarde en bij Hem die haar uitspreidde,
 
7Bij de ziel en bij Hem die haar volkomen vormde,
 
8En haar het vermogen van onderscheiding ingaf, en de macht, tusschen zonde en godsvrucht te kiezen.
 
9Hij die haar zuiver bewaart, is gelukkig:
 
10Maar hij die haar heeft verdorven, is ellendig.
 
11Thamoed beschuldigde hunnen profeet Saleh van bedrog, door de groote mate hunner zonden.
 
12Toen de meest verdorvene onder hen werd gezonden, om den wijfjes-kameel te dooden.
 
13En Gods gezant tot hen zeide: Laat Gods (wijfjes-)kameel met vrede en verhindert haar niet te drinken.
 
14Maar zij beschuldigden hem van bedrog, en doodden het dier. Daarom verdelgde hun Heer hen, om hunne misdaad, en hij maakte hunne straf voor hen allen gelijk,
 
15En hij vreest daarvan de gevolgen niet.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones