92. Al-Lail - سورة الليل - ( The Night ) - Read Quran القران الكريم in Dutch translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الليل

92. Al-Lail | 21 verses | The Night | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Ik zweer bij den nacht, als die alle dingen met duisternis bedekt.
 
2Bij den dag als die met glans schittert;
 
3Bij Hem, die het mannelijke en het vrouwelijke schepsel heeft geschapen.
 
4Waarlijk, uwe pogingen hebben verschillende doeleinden.
 
5Maar hem, die gehoorzaam is en God vreest,
 
6En de waarheid van het geloof belijdt, dat het uitnemendst is.
 
7Dien zullen wij den weg des geluks gemakkelijk maken.
 
8Maar hem, die gierig zal wezen, en zich om niets dan deze wereld bekommert,
 
9En de waarheid zal loochenen van datgene, wat het uitnemendst is.
 
10Dien zulle wij den weg tot de ellende vergemakkelijken.
 
11En zijne rijkdommen zullen hem niet baten, als hij, het onderst boven, in de hel zal vallen.
 
12Waarlijk, ons behoort de leiding van den mensch.
 
13Ons is het tegenwoordige en het volgende leven.
 
14Daarom bedreig ik u met het vreeselijk brandend vuur.
 
15Waarin niemand zal worden geworpen om verbrand te worden, behalve de meest verdorvenen.
 
16Die niet geloofd en zich afgewend zullen hebben.
 
17Maar hij die zich gestreng (voor afgoderij en weêrspannigheid) in acht neemt, dien zullen wij ver van daar voeren:
 
18Die zijn vermogen aan aalmoezen besteedt, om zich meer te zuiveren,
 
19En niet opdat hem zijne weldaden zullen worden beloond.
 
20Maar die zijn vermogen voor de zaak van zijn Heer, den Verhevenste besteedt.
 
21En hierna zal hij gewis voldaan zijn met zijne belooning.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones