Advertisement
 
سورة الليل

92. Al-Lail | 21 verses | The Night | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1. Ik zweer bij den nacht, als die alle dingen met duisternis bedekt.
2. Bij den dag als die met glans schittert;
3. Bij Hem, die het mannelijke en het vrouwelijke schepsel heeft geschapen.
4. Waarlijk, uwe pogingen hebben verschillende doeleinden.
5. Maar hem, die gehoorzaam is en God vreest,
6. En de waarheid van het geloof belijdt, dat het uitnemendst is.
7. Dien zullen wij den weg des geluks gemakkelijk maken.
8. Maar hem, die gierig zal wezen, en zich om niets dan deze wereld bekommert,
9. En de waarheid zal loochenen van datgene, wat het uitnemendst is.
10. Dien zulle wij den weg tot de ellende vergemakkelijken.
11. En zijne rijkdommen zullen hem niet baten, als hij, het onderst boven, in de hel zal vallen.
12. Waarlijk, ons behoort de leiding van den mensch.
13. Ons is het tegenwoordige en het volgende leven.
14. Daarom bedreig ik u met het vreeselijk brandend vuur.
15. Waarin niemand zal worden geworpen om verbrand te worden, behalve de meest verdorvenen.
16. Die niet geloofd en zich afgewend zullen hebben.
17. Maar hij die zich gestreng (voor afgoderij en weêrspannigheid) in acht neemt, dien zullen wij ver van daar voeren:
18. Die zijn vermogen aan aalmoezen besteedt, om zich meer te zuiveren,
19. En niet opdat hem zijne weldaden zullen worden beloond.
20. Maar die zijn vermogen voor de zaak van zijn Heer, den Verhevenste besteedt.
21. En hierna zal hij gewis voldaan zijn met zijne belooning.

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim